Hürriyet Mahallesi, Kız Kalesi Sokak No:3 İç Kapı: 2, 34403 Kâğıthane/İstanbul
trenfrdearruro
mobil
Hukuki Makaleler
Konu Başlıkları

Ağır Ceza Avukatı Nedir

Ceza avukatı veya ağır ceza avukatı gibi bir terim avukatlık mevzuatında bulunmamaktadır. Ağır ceza davalarına ve asliye ceza davalarında dosyalara ilgi gösteren avukatlara halk diliyle ağır ceza avukatı denildiğinden diğer yazılarımızda bu tabir kullanılmıştır. Hiçbir avukat kendini bir kalıbın içine koymak zorunda değildir. Ülkemizde hukuk nosyonu almış baroya bağlı her avukat ilgili duyduğu alanda kendini geliştirip gerekli araştırmayı yaparak dosyayı üstlenmektedir.

 

Ceza Hukukuna İlişkin Kısayol Linkleri

Kenevir Ekimi CezasıUyuşturucu SuçuBanka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçuYasadışı Bahis SuçuFuhuş SuçuReşit Olmayanla Cinsel İlişki SuçuHakaret SuçuYağma ( Gasp Suçu )Cinsel Taciz SuçuSigara Kaçakçılığı SuçuHırsızlık SuçuÇocuğun Cinsel İstismarı Suçucinsel suçlar avukatıBahis Suçu Bloke Hesaba Bloke KonulmasıKumar Oynamaya Yer Temin Etmek SuçuGöçmen Kaçakçılığı SuçuCinayet Davası AvukatıAdam Öldürmeye Teşebbüs Suçu AvukatTaksirle Yaralama SuçuTaksirle Öldürme SuçuTrafik kazası avukatıinfaz hukuku avukatı yazılarına ulaşılabilir.

Ceza Hukukunda Avukat Rolü

Avukatlık mesleği, insanlık tarihinin en eski ve itibarlı mesleklerinden birisidir. Ülkemizde de aynı algı yerleşmiş olup, Avukatlık mesleği saygın ve itibarlı bir konumda yer almaktadır. Avukatlar, hukuk normlarını ve aslen hukukun üstünlüğü ilkesini benimsemiş bireylerdir. Avukatlar, siz isteseniz de, size güncel mevzuata aykırı, legalite dışında bir yönlendirme yapamazlar. Uygulamada, avukata verilecek ücreti gereksiz masraf olarak gören, avukatın yapabileceği işi bizzat yapabileceğini düşünen ve davasını kendileri yürütenler, genelde, telafisi mümkün olmayacak hak kayıplarına uğramaktadırlar. Ceza davalarında avukatın rolü çok önemlidir. Sanığın, işlediği suçlara göre hürriyeti bağlayıcı ceza alma ihtimali olan durumlar ile karşı karşıya kalınabilir, kişiler kendini avukatla savunması büyük önem arzetmektedir. İstanbul ceza hukuku büroları, ilçe ilçe işlenen suçlardaki farklılara göre büroların ilgilendiği dava türleri de çeşitlilik göstermektedir. İstanbul ceza avukatı sayısı bakımından diğer tüm şehirlere göre oldukça fazla olan bir şehirdir. İstanbul Barosu dünyanın en büyük barolardan biri olma özelliği taşımaktadır. Kendini ceza alanında geliştiren ve geliştirmek isteyen ceza avukatı sayısının artmasıyla ceza yargılamalarının daha hukuka uygun bir hal alacağını düşünmekteyiz.

İş Hukuku

İş avukatı ve işçi avukatı gibi terimde ülkemiz mevzuatların da yer almamasına karşın halkın iş davalarına ilgi gösteren avukatlar için kullandığı bir tabirdir. Bu sebeple bu terimi kullanacağız. İş hukuku, işveren ve işçinin haklarını inceleyen bu konularda doğan uzlaşmasızlık hallerini çözen bir alandır. İş hukuku avukatı önüne gelen her türlü iş davası ile yakından ilgilenir ve iş kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli müdahalelerin yapılmasını sağlar. İş davaları arasında sıklıkla rastlanan, İş Kanunu’nun 17. Maddesinde yer alan ihbar süreleri ve tazminatı, kıdem tazminatı, fazla mesai veya izin alacağı, maaş alacağı gibi konuların yanı sıra işe iade davaları da iş mahkemesi avukatının verdiği hizmetler dahilindedir.

Tazminat Hukuku

Tazminat, genel anlamda, hukuka aykırı haksız fiil neticesinde meydana gelen zararı gidererek haksız fiil öncesindeki fiili durumu eski duruma getirme amacını taşıyan maddi ödemelerdir.

  • Suç işlenmesi nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası, ( Ceza davası ile birlikte açılan tazminat ) Örn. yaralama, adam öldürmeye teşebbüs gibi.
  • Trafik kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası,
  • Sözleşmenin ihlal edilmesi suretiyle maddi ve manevi tazminat davası,
  • İş Kazası sebebiyle Maddi Manevi Tazminat Davası
  • Tıbbi malpraktis nedeniyle tazminat davası,
  • Boşanma davası ile birlikte açılan maddi ve manevi tazminat davası,
  • Telif hakkı sebebiyle maddi ve manevi tazminat davası
  • Yazılı veya görsel basın veya sosyal medya üzerinden kişilik haklarına saldırı nedeniyle açılan manevi tazminat davası

Halk dilinde bu davalara ilgi gösteren avukatlara tazminat avukatı terimi kullanılıyor olsa da mevzuatımızda böyle uzmanlık alanına yer verilmemiştir.

 

Aile Hukuku

Aile hukuku, Medeni hukukumuzda oldukça geniş verilen bir alandır. Bunun dışında Medeni hukuk kapsadığı konular için; boşanma davası, velayet, nafaka, boşanmada mal paylaşımı gibi aile hukuku sorunlarını; mirasta mal paylaşımı, muvazaa (mirastan mal kaçırma), anlaşmalı boşanma davası, mirasçının saklı payının ihlal edilmesi nedeniyle tenkis davası, mirasın reddi gibi miras hukuku davalarını; sözleşmenin düzenlenmesi, yenilenmesi ve feshi, alacak davası vb. gibi borçlar hukuku davalarını kapsayan oldukça geniş bir özel hukuk alanıdır.
Bu alan içinde yine halk arasında boşanma avukatı gibi tabir kullanılmaktadır. İstanbul boşanma davaları üzerine en yoğun şehirlerden biridir. Bu haliyle boşanma hukuku avukatlık büroları ve halk tabiriyle boşanma avukatı İstanbul‘da git gide artmaktadır. Boşanma davası sonrasında mal paylaşımı, boşanma davasında tazminat, nafaka gibi durumlar boşanma davasında ilk incelenecek hususlardır.

 

Hukuki Danışmanlık

Hukuki danışmanlık ülkemizde son dönemlerde yaygınlaşmış olsa da önemi henüz bilinmemektedir. Toplumda kişilerin öncelikle en iyi avukat, en iyi ceza avukatı gibi arayışlara girdiğini gözlemliyoruz. Kişiler, en ünlü ceza avukatı veya iyi avukat arayışlarının hukuki problemleri çözeceğini inanıyorlar. Hatta sorunların çözümü için garanti isteyen kişilerle dahi karşılaşmaktayız. Bu toplumsal problem tabiki eğitimle aşılmalıdır. Kişilerin bu şekilde anlamı olmayan arayışlara girmemesini öneriyoruz. Baroya bağlı her avukat işini özenle ve titizlikle yerine getirecektir. En iyi avukat müvekkiline ait problemleri mahkemeye taşımadan önleyen avukattır. Ancak toplumda avukatlara sorundan önce değil de en son aşamada başvurulmaktadır. Önleyici avukatlık hizmetleri gerçekten kişileri hem maddi hem manevi hususlar da rahatlatmaktadır. Ancak hukuki danışmanlık hizmeti alırken mevzuatımız gereği ücret ödenmelidir. Doktor veya başka mesleklerde hiç itiraz edilmeden ödenen bu ücret avukatlar için söz konusu olduğunda farklı bir gözle bakılmaktadır. Avukat Tevfik Yıldırım Hukuk Bürosu önleyici hukuk hizmeti için hukuki danışmanlık vermektedir.

 

Lawyer in Istanbul Turkey

English, French and other languages are translated by our law firm, which operates as a lawyer in Istanbul. The law office is located in the center of Istanbul. We serve domestic and foreign clients in the following areas of law. People looking for lawyers in Istanbul can read our articles.

Informatics and Internet law

the legal profession serves in disputes arising from the use of Informatics, e-commerce and the internet as a result of rapidly developing technology. In this context; follow-up of the investigation and prosecution of Information Crimes and Information Crimes, Regulation of e-commerce within the framework of the current legislation,; settlement of disputes about domain names, unfair competition lawsuits, violations of intellectual property law via the internet, the process of preventing access to the solution of monitoring, service contracts, internet contracts and the preparation of user, in matters of proceedings before the conduct of BTK, we provide service to our clients.

Criminal Law

lawyers who are experts in their field, who serve as criminal lawyers, generally provide legal advice to the client with experience at all stages of criminal cases, including investigations. Our priority is to continue the criminal case process without detention and to provide all kinds of legal advice services in cases that will result in criminal sanctions until the execution stage. In this context, individuals are objectively transferred information about the course of the case by adopting the principle of honesty and working meticulously.

Hukuki Danışmanlık Ücretlidir. İletişim ve Randevu için arayabilirsiniz.