Hürriyet Mahallesi, Kız Kalesi Sokak No:3 İç Kapı: 2, 34403 Kâğıthane/İstanbul
trenfrdearruroja

İstanbul ‘da Ceza Avukatlığı – Ağır Ceza Avukatı İstanbul

İstanbul ‘da Ceza Avukatlığı – Ağır Ceza Avukatı İstanbul

Ağır Ceza avukatı olarak kanunumuz da avukatlar arasında bir ayrım yapılmamıştır. Böyle bir uzmanlık da yoktur. Ağır Ceza Mahkemelerinde görülen bu davalarda savunma özgürlüğü bağlayıcılık yönünden çok önemlidir. Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından adliyelerde hangi ağır ceza mahkemelerinin hangi davalara bakacağına ilişkin görevlendirilmeler yapılmaktadır. Ağır Ceza Mahkemelerinin Görev Alanına Giren Suçlar Yönünden Yeni İhtisas Mahkemeleridir. Her mahkemenin ihtisas yönünden yetkili olduğu suçlar olduğu gibi her avukatın da ihtisaslaştığı yani tecrübe kazandığı davalar olmalı ve bu konularda ilerlemelidir.

Ağır Ceza Avukatının Davadaki Rolü

Eğer hakkınızda ağır ceza mahkemesinde bir dava açıldıysa mahkumiyet edilme riskinizin azımsanmayacak derecede olduğunu sakın unutmayın. Bu dönemde çevrenizde “bu davadan birşey olmaz, pek önemseme, bu dava seninle alakalı” değil gibi pek çok dost nasihatı ile hareket etmeyiniz. Ağır ceza davalarının bir kısmı soruşturma aşamasında bir çoğu ise kovuşturma aşamasında etkin pişmanlık ve zararların giderilmesine müteakip olası mahkumiyet sürenizi direk azaltabilecek veya ortadan kaldıracak olmakla birlikte profesyonel avukat yardımı almamış olmanız bu imkanlardan faydalanamayacağınız ve hak kaybına uğrayacağınız demektir. Ceza avukatı seçmeniz diğer seçimlerinizle pek benzemez. Özgürlüğünüzün savunucusu olan hak arama hürriyetini en iyi ve en etkin yapan bir avukat ile görüşmeniz sizin yararınıza olacaktır.

Ağır Ceza Avukatı Nedir?

Ağır ceza avukatı, ceza avukatı gibi kanuni terimi ayrılmış bu konuda spesifik bir çalışma alanı yaratılmış bir avukatlık ünvanı bulunmamaktadır. Avukatlık kanuna göre böyle bir ayrım olmasada ağır ceza dosyaları üzerine çalışma yapan ciddi sayıda ceza avukatları mevcuttur. Ağır ceza avukatı halk arasında yakıştırılmış bir tabirdir. Teknik anlamda ağır ceza avukatı terimi olmasada pratikte böyle bir durum söz konusudur.

Maddi konularda uygun fiyata bir avukat aramak yerine bu maddi konuya en son öncelik vermenizi öneriyoruz. Burada konu özgürlüğünüz olduğunu düşündüğünüzce sizin için vaktini, emeğini koyacak ve dosyaya iyi çalışacak bir avukat ile çalışmanız en doğru tercih olacaktır. HİÇBİR AVUKAT EN BAŞTA ALACAĞI ÜCRETİ KRİTER ALMAZ VE ALMAMALIDIR. Sizlerde ceza avukatı seçerken birçok avukat ile görüşebilirsiniz. Ancak Seçiminizi ÜCRET KONUSUNA göre yapmayınız.

Ceza davasını üstlenecek avukat ile yüzyüze görüşmenizi aklınızdaki soru işaretleri tamamen anlatmanızı ve en önce sizin güvenmeniz çok önemlidir. Her ceza avukatı, araştırmak, yorumlamak, dosyayı okumak ve muhakeme yeteneği ile dosya değerlendirmelerinde farklılık olabilmektedir. Kendi bilgilerinizi lütfen küçümsemeyin. Kendi hayat tecrübeleriniz size bu kararı vermenizde oldukça yardımcı olacaktır.

Kasten adam öldürme, kasten adam öldürmeye teşebbüs, adam öldürme, Kasten adam öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi, Taksirle birden fazla kişi öldürme, Yağma, irtikap, resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık, hileli iflas, Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak, Düşmanla işbirliği yapmak, Devlete karşı savaşa tahrik, Temel milli yararlara karşı hakaret, Yabancı devlet aleyhine asker toplama, Askeri tesisleri tahrip ve düşman askeri hareketleri yararına anlaşma, Anayasayı ihlal, Düşman devlete maddi ve mali yardım, Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı, Yasama organına karşı suç, Hükümete Karşı Suç, TC. Hükümetine karşı silahlı isyan, silahlı örgüt, silah sağlama, suç için anlaşma, Askeri Komutanlıkların gasbı, Yabancı hizmetine asker yazma veya yazılma, Savaş zamanında emirlere uymama, Savaş zamanında yükümlülüklere uymama, Savaşta yalan haber yayma, Devletin güvenliğine ilişkin belgeler, Devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme, Siyasal veya askeri casusluk, Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama, Gizli kalması gereken bilgileri açıklama, Uluslararası casusluk, Devlet sırlarından yararlanma, Devlet hizmetlerinde sadakatsizlik, Yasaklanan bilgileri temin, Yasaklanan bilgilerin casusluk amacı ile temini, Yasaklanan bilgileri açıklama, Yasaklanan bilgileri siyasal ve askeri casusluk amacıyla açıklama, Taksir sonucu casusluk fiillerinin işlenmesi, Devlet güvenliği ile ilgili belgeleri elinde bulundurma ile ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve on yıldan fazla hapis cezalarını gerektiren suçlarla ilgili dava ve işlere; Soykırım, İnsanlığa karşı suç, İnsanlığa karşı suç için örgüt kurmak-yönetmek-üye olmak, Göçmen kaçakçılığı,İnsan ticareti, İşkence, Çocuk düşürtme (nitelikli halleri), Cinsel saldırı, Çocukların cinsel istismarı, Reşit olmayanla cinsel ilişki (nitelikli haller), Nitelikli Yağma, Radyasyon Yayma, Zehirli Madde Katma, Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, Zimmet, Rüşvet… bakmakla ağır ceza mahkemeleri görevlidir.

Ceza Davası Avukatı Garanti Verebilir mi?

Ağır ceza avukatı olarak dosyanızı almış avukat sizi mutlaka beraat ettirecektir gibi bir düşünce içine girmeyiniz. Ülkemizde temyiz aşamasında bozulan birçok dava olmaktadır. Temyiz aşamasında umulan bir sonuç elde edilemeyebilir. Kesin bu davadan beraat edermiyim gibi bir garanti kimse veremez. Ceza avukatı olarak dosyanıza müdahil olacak avukat belli bir başarını tahmini verebilir. Ama dediğimiz garanti kelimesi yasak olan bir konudur. Ceza davası avukatı dosyanızı üstlendikten sonra zaten ceza davasının müvekkili açısından haklarının korunması ve adil yargılanma ilkelerinin uygulanması için çaba sarf edecektir.

Ceza Davası Danışmanlık

Ceza davası avukatı olarak dosyanıza müdahil olmanın sıra dosyanın bir örneği ile ceza davalarına bakan avukatlara iletip ücreti karşılığında danışmanlık alınabilir. ceza davası danışmanlık hizmetinde avukatın dosya hakkında öngörüleri, hukuka aykırılıklar ve hukuki değerlendirmesine yer verilir.

Ceza Avukatı İstanbul

Ceza davaları özgürlüğü bağlayıcı tedbirlerinde yer aldığı ciddi yargılamalardır. Özellikle katalog suçlar bakımından yadsınamaz derecede riskler bulunabilir. Ceza avukatı istanbul veya başka bir şehirde olmasının bir önemi var mıdır? İstanbul’da ceza avukatı olarak görev yapan birisi başka bir şehirden ceza davası dosyası üstlenebilir. Önemli olan müvekkilin haklarını özenle takip etmektedir.

Ceza Avukatı Arıyorum

Ceza avukatı arıyorum diyen bir kişi, ceza davasını üstlenmesini istediği avukat ile irtibata geçtikten sonra mutlaka davasını o avukata vermek zorunda değil. Başka ceza avukatlarıyla da istişare edilebilir. Tabi ki unutulmamalıdır ki danışmanlık ücretleri talep edilebilir. Avukatların dosya hakkındaki yorumlarını avukatlara aktarmak yerine kendilerinin güvendiği bir avukatla çalışıp yol izlemelidir. Çünkü bazen avukatlar kendi düşünceleriyle bile ters düşebilmektedir. Ayrıca ceza hukuku yorumlama tekniği avukatlar arasında farklı gösterebilir. Hukukçu olmayan kişiler açısından bu durum daha karışık bir hal alabilir. Bu sebeple avukatların farklı yorumlar getirmesi gayet normal karşılanmalıdır.

En iyi Ceza Avukatı Kavramı

İnsanoğlu doğası gereği her konuda olduğu gibi ceza avukatı arayışında da en iyi ceza avukatı kimse onunla çalışma yapmak isterler. en iyi avukat, en iyi ceza avukatı, en iyi ağır ceza avukatı gibi Google üzerinde arama yapan kişiler karşılaştığı avukatlardan en iyi avukatlık hizmeti alma ümidiyle hareket etmek istemektedirler. Hukukcular arasında en iyi ceza avukatı veya ağır ceza avukatı tabiri olmasa bile insanlar davasını vermek istediği ceza avukatının tuttuğunu koparan bir avukat olmasını ve onu daha iyi tanımak istemektedir. Tuttuğunu koparan bir avukat arıyorum şeklinde bize ulaşan kişilerle çalışma yapmıyoruz. Avukatlık mesleği ve ceza avukatlığını üstlenmiş birinden savunma veya hukuki hizmetten daha fazla bir talep beklemek doğru değildir.

Ağır Ceza Davası Avukatlık Ücreti

Ağır ceza davası avukatlık ücretleri avukatlar ile müvekkilleri arasında özgürce belirlenebilir. Avukatlık ücreti, Resmi gazete yayımlanan ücretlerden az olamaz. İstanbul Barosu’nun her yıl için yayımladığı tavsiye niteliğindeki avukatlık ücretleri bulunmaktadır. Ağır ceza davaları ücretleri ve asliye ceza davalarında görülen ceza davası ücretleri belirlenmiştir.

Ağır Ceza Mahkemelerinde Görülen Dava Türleri;

Yağma suçları eski adıyla gasp suçu olarak bilinen bu suç tipi ağır ceza mahkemelerinde yargılamaları yapılır. Suçun unsurlarını yağma suçuna ilişkin yazımızda ele aldık. Detayları yukarıdaki başlığa tıklayarak öğrenebilirsiniz. Nitelikli gasp ve diğer usul hususları fail açısından oldukça önemlidir.

Kasten öldürme suçu yani cinayet davaları özellikle ağır ceza mahkemelerinde yapılan yargılamaları neticesinde sonlandırılır. Bu davalar kendi içinde nitelikli hali olması veya taksir ve kast bakımından ayrımın yapılması suçun faili açısından çok önemlidir.

Kasten adam öldürmeye teşebbüs suçu ise icra hareketlerine başlanmış ancak kişi ölmemiştir. Bu davalar ağır ceza mahkemelerinde görülmektedir.

Göçmen kaçakçılığı suçları özellikle mülteci yoğunluğundan itibaren sınır kapılarımız dahil olmak üzere edirne ve ege bölgesinde çok fazla görülmektedir.

Uyuşturucu ticareti davaları son zamanlarda ağır ceza mahkemelerinde görülen en çok dava tipidir. Bu davalarda genellikle yargılamalar tutuklu geçmektedir. Bu sebeple ceza avukatı ile bu davaların ağır ceza mahkemelerinde temsili oldukça önemlidir.

Çocuğun cinsel istismarı suçları ağır ceza mahkemelerinde görülür. Çocuğun cinsel istismarı ile cinsel saldırı suçu ayrı olarak kanunumuzda düzenlenmiştir.

Cinsel saldırı suçu yetişkinlere karşı işlenen bir suç tipi olarak düzenlenmiştir. Bu suç tipide ağır ceza mahkemelerinde görülmektedir.

İnsan ticareti suçlamasıyla göçmen kaçakçılığı suçları birbiriyle karıştırılmamalıdır. Bu davalar ağır ceza mahkemelerinde görülür.

Nitelikli dolandırıcılık suçları ve basit dolandırıcılık suçu birbiriyle ayrılmaktadır. Basit dolandırıcılık asliye ceza mahkemelerinde yargılaması yapılırken nitelikli dolandırıcılık suçları ağır ceza mahkemelerinde görülür.

Yukarıda belirttiğimiz davalar sonucunda hak kayıpları yaşama durumları söz konusu olabilme ihtimali yüksek olmasından ötürü mutlaka bir avukatla ile temsil edilmenizi sağlayınız.

Ziyaretçi Yorumları - 22 Yorum
 1. Sezgin dedi ki:

  sayın ceza avukatım, kız arkadaşıma kullandığı watsapptan başka bir arkadaşı ağza alınmayacak küfürler etti. Buna dava açabilirmiyiz.

  1. Av. Tevfik YILDIRIM dedi ki:

   Hakaret suçuna ilişkin yazımızı okuyabilirsiniz. Ayrıca dava açabilirsiniz.

 2. mehmetali dedi ki:

  merhaba sah…com sitesi üzerinden araç satışı için insanlardan kapora toplayıp kaçan kişi nasıl cezalandıırlır? dekontlar hepsi var. başkalarıda yatırmış

  1. Avukat Tevfik YILDIRIM dedi ki:

   Bu kişi, sahte bir ilan ile sırf kapora getirisi için ilan yayınlayıp haksız kazanç sağlıyorsa “Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık ” suçunu işlediği iddiasıyla davası görülür. Kendinize yakın bir avukat ile hukuki destek alarak davanızı açabilirsiniz.

 3. Melike dedi ki:

  Ağır ceza avukatı ücreti nedir? Ağır ceza davasında ceza avukatı olarak davanın sonuna kadar ilgileniyor musunuz ?

  1. Avukat Tevfik YILDIRIM dedi ki:

   Ağır ceza davalarında avukatlık ücreti her yıl İstanbul Barosunun belirlediği tavsiye niteliğindeki avukatlık ücretlerine uymaya çalışıyoruz. Ancak avukat ile müvekkil kendi arasında belirleyebileceği bir avukatlık ücreti tespit edebilirler. Anlaşmanın türüne avukat ceza davasının sonuna kadar yada soruşturma evresinde görev alabileceğini kendi aralarında belirleyebilirler.

 4. Sevşan dedi ki:

  Ağır ceza avukatı arıyoruz sizi tavsiye ettiler. Nitelikli dolandırıcılık suçu davası için avukatlık ücreti ne kadar öderiz?

  1. Avukat Tevfik YILDIRIM dedi ki:

   İnternetten fiyat verme gibi bir durumumuz bulunmuyor.

 5. memduh dedi ki:

  En iyi ağır ceza avukatı olarak sizi tavsiye ettiler nasıl görüşebiliriz acaba

  1. Avukat Tevfik YILDIRIM dedi ki:

   Kendi adımıza en iyi ağır ceza avukatı gibi bir tabiri kullanmayız. En iyi ağır ceza avukatı, ceza avukatı, ünlü ceza avukatı gibi tabirler avukatlık kanunumuzda bulunmamaktadır. Biz sadece işimizi diğer meslektaşlar gibi iyi yapmaya çalışan bir avukatlık bürosuyuz.

 6. Hidayet dedi ki:

  uyuşturucu davası için iyi bir ağır ceza avukatı arıyorum yardımcı olabilir misiniz acaba

 7. Sevilcan dedi ki:

  Türkiye’nin en iyi ceza avukatları arasında İstanbul’da bildiğim en iyi ağır ceza avukatısınız çok teşekkür ederim.

 8. Boludan dedi ki:

  Nitelikli dolandırıcılıktan açılan dava ne zamana kadar sonuçlanır

 9. Özcankekl dedi ki:

  Cinsel taciz suçunda iftira atılmış kişi hiçbir şey yapmamış olsa bile hapis cezası alıyor mu ? Ne zaman tutuklanması biter

 10. Sezer dedi ki:

  Nitelikli dolandırıcılık suçu İçin iyi bir avukat arıyoruz. Bilişim hukuku konularından anlayan bir avukat olarak sizi önerdiler ağır ceza mahkemesi avukatlık ücreti nedir

 11. Yusuf dedi ki:

  Agir ceza mahkemesinden 1 yıl 3ay hapis ve 6 yuz kusur para cezası verildi bunun anlamı nedir acaba yatari olurmu

  1. Avukat Tevfik YILDIRIM dedi ki:

   Bunun anlamı çok açık hapis cezası almışsınız. Bir avukata danışarak dosyayı incelemesini talep edin. İstinaf süresi kaçmasın.

 12. isimsiz dedi ki:

  tevfik bey, sizinle yüzyüze görüşmek istiyorum çağlayandaki şubenizde randevu almak istiyorum ağır ceza da dosyam var. yardımcı olurmusunuz lütfen.

 13. Tevfik dedi ki:

  Merhaba Tevfik bey biz kız arkadaşımla paylaşımlı bı evde bı odasını kiraladık ve bı odasını da iranlilara kiralamis ev sahibi biz ofise gittiğimizde evde yangın çıkmış ve İranlıların odasında uyuşturucu çıktı ama bizim oda tertemiz çıkmış duruşma günü verilmiş iddianame dosyası açılmış ve biz sanık olarak yazılmış iz suçumuz yokken ne yapacaz

  1. Avukat Tevfik YILDIRIM dedi ki:

   Savunma yapacaksınız. Başka delil edebilecek ne varsa mahkemeye sunun.

 14. Candaş Tutan dedi ki:

  Bugün google arama motoruna asliye ceza avukatı istanbul yazdığımda web siteniz aracılığıyla size ulaşmıştım. İçine düştüğüm bir durumdan dolayı Ramazan ayında oruçluyken ve pazar günü olmasına rağmen yardım ettiğiniz için çok teşekkür ederim.

Bir Yorum Yazın

Hukuki Danışmanlık Ücretlidir. İletişim ve Randevu için arayabilirsiniz.
× Whatsapp