Hürriyet Mahallesi, Kız Kalesi Sokak No:3 İç Kapı: 2, 34403 Kâğıthane/İstanbul
trenfrdearruroja

Alkollü Araç Kullanmak Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Cezası

Alkollü Araç Kullanmak Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Cezası

Alkollü Araç Kullanma Cezası

Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçları ülkemizde en çok işlenen suçlardan birisidir. Olması gerektiği kadar soruşturma yapılmamaktadır. Soruşturma teknikleri yetersiz durumda ve taraflar arasında maddi hasarlı kaza tutanağı düzenlenerek sigorta şirketlerinden ödemelerini almaktadır.  Alkollü araç kullanma, kişinin iradesini, araç sürüşündeki tepkisini azaltmış olduğundan Türk Ceza Kanununda düzenleme yapılmıştır.

Kişinin yaralanmalı veya ölümlü ya da kollukça müdahilolunan maddi hasarlı trafik kazasına karışması hâlinde, ikinci fıkrada belirtilen muayeneye tabi tutulması zorunludur. Teknik cihaz ile yapılan ölçüme itiraz eden veya bu cihaz ile ölçüm yapılmasına müsaade etmeyen bu sürücüler, en yakın adli tıp kurumunaveya adli tabipliğe veya Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kuruluşlarına götürülerek uyuşturucu veya uyarıcı madde ya da alkol tespitinde kullanılmak üzere vücutlarından kan, tükürük veya idrar gibi örnekler alınır. Bu işlem bakımından 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 75 inci maddesi hükümleri, beşinci fıkrası hariç olmak üzere uygulanır.

Yapılan tespit sonucunda, 0.50 promilin üzerinde alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen sürücüler hakkında, fiili bir suç oluştursa bile, 700 Türk Lirası idari para cezası verilir ve sürücü belgesi altı ay süreyle geri alınır. Hususi otomobil dışındaki araçları alkollü olarak kullanan sürücüler bakımından promil alt sınırı 0.21 olarak uygulanır.

Yani hususi araçlar için 0.50, ticari araçlar için ise 0.20 promil oranı idari sınırlar olarak öngörülmektedir. 1.00 promil ulaştığında ise trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçunun oluşacağı söylenmelidir. Hususi araçlar için 0.50-1.00, ticari araçlar için ise 0.20-1.00 promil aralığında yakalandığında ayrıca trafik kazası veya trafik tehlikeye atılması durumu söz konusuysa o zaman somut delillerin bulunması gerekecektir.

trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu Cezası

TCK – Madde 179 / (3) Alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle ya da başka bir nedenle emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek halde olmasına rağmen araç kullanan kişi yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.

TCK – Madde 179 / (2) Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

TCK – Madde 179 / (1) Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşımının güven içinde akışını sağlamak için konulmuş her türlü işareti değiştirerek, kullanılamaz hale getirerek, konuldukları yerden kaldırarak, yanlış işaretler vererek, geçiş, varış, kalkış veya iniş yolları üzerine bir şey koyarak ya da teknik işletim sistemine müdahale ederek, başkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından bir tehlikeye neden olan kişiye bir yıldan altı yıla kadar hapis cezası verilir.

Trafik güvenliğini koyma suçu alkol etkisiyle ceza verilebilmesi için promil sınırı 1.00 promil olacaktır. Ancak trafik güvenliğini koyma suçu alkol dışında otomobilin seyir halinde başka araçları tehlikeye sokacak şekilde sevk ve idaresi söz konusu olduğunda bu kez de yine soruşturalacaktır. Trafik güvenlik güvenliğini tehlikeye sokma suçu TCK 179/2’ye göre kişi alkol etkisinde olmasa dahi bu kanun maddesine göre soruşturulabilecektir.

Alkol Testi Nasıl Yapılır Promil Sınırı Tespiti

Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin kullanılıp kullanılmadığı ya da alkolün kandaki miktarını tespit amacıyla, kollukça teknik cihazlar kullanılır.

Kişinin yaralanmalı veya ölümlü ya da kollukça müdahilolunan maddi hasarlı trafik kazasına karışması hâlinde, ikinci fıkrada belirtilen muayeneye tabi tutulması zorunludur. Teknik cihaz ile yapılan ölçüme itiraz eden veya bu cihaz ile ölçüm yapılmasına müsaade etmeyen bu sürücüler, en yakın adli tıp kurumunaveya adli tabipliğe veya Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kuruluşlarına götürülerek uyuşturucu veya uyarıcı madde ya da alkol tespitinde kullanılmak üzere vücutlarından kan, tükürük veya idrar gibi örnekler alınır. Bu işlem bakımından 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 75 inci maddesi hükümleri, beşinci fıkrası hariç olmak üzere uygulanır.

Trafik kazası sonucunda kişinin ölmesi veya teknik cihaza üfleyemeyecek kadar yaralanmış olması hâlinde, üçüncü fıkra hükümlerine göre bu kişilerden kan, tükürük veya idrar gibi örnekler alınır.

2 Bardak Bira İçtim Kaç Promil

Promil miktarı tüketilen alkol oranı ve kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Polisin üfleme yoluyla teknik cihazla ölçümü durumunda 1.00 promil çıkması durumunda eğer ki promil oranın daha az çıkması gerektiğine inanıyorsanız en kısa zamanda hastaneye gidip kan vererek alkol oranının tespitini yapmalısınız. Polisin üfleme yoluyla aldığı tutanakta saat ve dakikasına kadar tutanağa yer almasına dikkat ediniz. Ayrıca hastaneye kan verildiği saat ve dakikanın özenle yer almasına dikkat edilmesinde fayda olduğunu söylemek gerekiyor.  Sebebi ise aşağıda belirteceğim sebeplerle kandaki alkol oranı zaman geçtikçe düşmektedir.

Kandaki Alkol Promil Oranı Ne kadar Sürede Düşer

Adli Tıp Kurumu yerleşmiş raporlarında 1,00 ve üzerindeki promil olarak saptanan alkol düzeyinin güvenli sürüş yeteneğini kaybettirdiğini ve vücuttaki alkol oranının her saat ortalama 15 (0.15 ) promil düştüğü kabul edilmektedir.

Alkollü Araç Kullanırken Kaza Yapmak

Alkollü araç kullanırken hem trafik güvenliğini sokma suçu işlenebilmektedir. Alkollüyken kaza yapmak kişinin yaralamalı bir kaza ortaya çıkmasına sebebiyet vermesi halinde 2 suçtan ötürü değil fikri içtima hükümlerine göre cezalandırılması söz konusu olacaktır

Alkollü Araç Yaralama ve Ölümlü Trafik Kazası Yapmak

Bu durumda kişi alkollüyken trafik kazası yapması halinde Yargıtay içtihatlarına göre kişi ya bilinçli taksir ile yada olası kastle insan öldürme suçundan kovuşturması yapılacaktır. Bu davada da ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan ceza verilmeyecektir.  Bu bakımdan, alkol oranı 1.00’in altında olan sürücü açısından, sanığın güvenli sürüş yeteneğini kaybettiğine dair dışa yansıyan bulguların varlığı gereklidir. Yargıtay, ilk derece mahkemesinin, tespit edilen alkolün, güvenli araç kullanımına olumsuz etkilerini gerekçelendirmesini aramaktadır. Oranın aracın türüne göre 0,50 – 1,00 veya 0.21 – 1.00  promil arasında olması durumunda ise, somut olaydaki sürücünün kişisel durumuna bakılmaktadır. Bu cezanın belirlenmesi açısından oldukça önemlidir.

Uyuşturucu Madde Araç kullanmanın cezası

Alkollü araç kullanma gibi herhangi bir promil sınırı bulunmamaktadır.

Uyuşturucu veya uyarıcımadde aldığı tespit edilen sürücülere 3.600 Türk Lirası idari para cezası verilir ve sürücü belgesi beş yıl süreyle geri alınır. Bu kişiler hakkında ayrıca Türk Ceza Kanunu hükümleri uygulanır.

Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin kullanılıp kullanılmadığıya da alkolün kandaki miktarını tespit amacıyla, kollukça teknik cihazlar kullanılmasını kabul etmeyen sürücülere 2000 Türk Lirası idari para cezası verilir ve sürücü belgesi iki yıl süreyle geri alınır.

Sürücünün uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığından şüphe edilmesi hâlinde 5271 sayılı Kanunun adli kolluğa ilişkin hükümleri uygulanır.Alkollü olarak araç kullanması nedeniyle son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru beş yıl içinde sürücü belgeleri ikinci defa geri alınan sürücüler Sağlık Bakanlığınca, usul ve esasları İçişleri, Millî Eğitim ve Sağlık bakanlıklarınca çıkarılacak yönetmelikte gösterilen sürücü davranışlarını geliştirme eğitimine; üç veya üçten fazla geri alınan sürücüler ise psiko-teknik değerlendirmeye ve psikiyatri uzmanının muayenesine tabi tutulurlar.

İlgili Makaleler :

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Bir Yorum Yazın

Hukuki Danışmanlık Ücretlidir. İletişim ve Randevu için arayabilirsiniz.
× Whatsapp