Hürriyet Mahallesi, Kız Kalesi Sokak No:3 İç Kapı: 2, 34403 Kâğıthane/İstanbul
trenfrdearruroja

Asliye Ceza Mahkemesine Savunma Dilekçesi Örneği

Asliye Ceza Mahkemesine Savunma Dilekçesi Örneği

Ceza davalarında özgürlüğü bağlayacı ihtimallerin bulunması karşısında savunma ve savunma dilekçesi oldukça önem taşımaktadır. Ancak her ne olursa olsun bu davaları arzuhalciler yerine işin üstadı olan Avukat aracılığıyla yapmanız her zaman yararınıza olacaktır.  Hukuk öğrencileri ceza hukukuna merak salan kişiler için örnek ceza davası dilekçesini paylaşmak istedik.

 

İSTANBUL …… ASLİYE CEZA MAHKEMESİ’NE

DOSYA NO : 2022/….. E.

SANIK : ……………………… ( TC: ……………………………. )
Adres :aaa mahallesi . …… Kağıthane / İSTANBUL

MÜDAFİ : Av. Tevfik YILDIRIM ( İst 1 No’lu Baro 66610 )
Hürriyet Mah. Kız kalesi Sokak No:3/2 Kağıthane/İstanbul

MÜŞTEKİ :………………….. ( TC: ……………. )
Adres :…………………………….. Kağıthane / İSTANBUL

KONU : savunmalarımızın sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR :

İşbu huzurda bulunan dosyada iddialara göre müvekkilim eşine karşı BTM ile giderilecek şekilde yaralama eyleminde bulunulduğu yönünde tahkikat yürütülmüş ise de;

Müştekinin 10/01/2022 tarihli mahkemenize vermiş olduğu dilekçe incelendiğinde müvekkilin iddianamede yer alan suç eyleminde bulunmadığı anlaşılmaktadır.

Müştekinin 10/01/2022 tarihindeki dilekçelerinde özellikle;

 

Şeklindeki beyanlarından anlaşılacağı üzere müvekkilimin eşine karşı yaralama eyleminde bulunmadığı anlaşılmaktadır. Müvekkilim ve müşteki, kolluk ifadelerinde alkollü olduklarını beyan etmişlerdir. Kollukta verilen ifadeler gerçek iradelerini yansıtmamaktadır. Türk Ceza Muhakemesi Kanunu, süjelerin iradelerinin hiçbir hususta etkilenmeksizin alınması gerektiğine ilişkin düzenleme yapmıştır.

CMK 148/1 – Şüphelinin ve sanığın beyanı özgür iradesine dayanmalıdır. Bunu engelleyici nitelikte kötü davranma, işkence, ilâç verme, yorma, aldatma, cebir veya tehditte bulunma, bazı araçları kullanma gibi bedensel veya ruhsal müdahaleler yapılamaz.

Müvekkilim alkolün etkisinden kurtulduktan sonra yaşanan olayları daha sakin bir şekilde düşündüğünde eşine kesinlikle darp uygulamadığını beyan etmiştir. Müvekkilin 10/11/2021 tarihindeki kolluk ifadesinde; ” yaşananları hatırlamıyorum” şeklindeki beyanı, olayın kolluğa sırayet etme biçimi, sonrası ve müştekinin 10/01/2022 tarihli beyanı birlikte değerlendirildiğinde müvekkil sanığın yaralama eylemini gerçekleştirmediği anlaşılmaktadır.

Müşteki adına düzenlenen tıbbi raporda morlukların olduğu tespit edilmiştir. Bu tespitlerin müvekkilimden kaynaklandığına ilişkin kesin bir delil bulunmamaktadır. Zira, müştekinin de beyan ettiği gibi rapordaki morlukların müşteki sinir krizindeyken evdeki eşyaları kırıp dökmeye çalışırken oluşabilme ihtimali de bulunmaktadır.

Sanığın bir suçtan cezalandırılmasının temel koşulu, suçun kuşkuya yer vermeyen bir kesinlikle ispat edilmesine bağlıdır. Şüpheli ve aydınlatılamamış olaylar ve iddialar sanığın aleyhine yorumlanarak hüküm tesis edilemez. Ceza mahkûmiyeti bir ihtimale değil, kesin ve açık bir ispata dayanmalıdır. Bu ispat, teorik de olsa hiçbir kuşku ve başka türlü bir oluşa olanak vermemelidir. Yüksek de olsa bir ihtimale dayanılarak sanığı cezalandırmak, ceza yargılamasının en önemli amacı olan gerçeğe ulaşmadan hüküm vermektir.

Netice-i Talep :

Yukarıda arz ve izah edilen ve sayın mahkemenizce re’sen gözönüne alınacak sair nedenlerle:

Öncelikle müvekkil atılı suçları işlemediği sabit olduğundan ve suçun yasal unsurları oluşmadığından dolayı BERAATİNE,
Mahkeme aksi kanaatte ise lehe olan hükümlerin UYGULANMASINA,

karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. 07/02/2022

Sanık Müdafi
Av.Tevfik YILDIRIM

Ziyaretçi Yorumları - 4 Yorum
 1. Davaci dedi ki:

  ….bunu nasil kopya edecegiz?

  1. Avukat Tevfik YILDIRIM dedi ki:

   Neyi kopya etmek istiyorsunuz.

   1. Gülhan E dedi ki:

    Merhaba avukat bey yardımcı olurmusunuz eşim ceza evinde dilekce vermek istiyorum

    1. Avukat Tevfik YILDIRIM dedi ki:

     Ne dilekçesi?

Bir Yorum Yazın

Hukuki Danışmanlık Ücretlidir. İletişim ve Randevu için arayabilirsiniz.
× Whatsapp