iletisim mouse ev zar soru video kullanici pdf yildiz istatistik sozlesme destek1 telefon deney menu kampanya klasor urun ampul gulenyuz bilgi sunum bina kurumsal arti kalp yorum bilim duyuru sepet liste monitor takvim ceptelefonu whatsapp gazete foto ayar canta anlasma cuzdan saat para nakliye konum tamir alinti dunya elmas ok destek2
Hürriyet Mahallesi, Kız Kalesi Sokak No:3 İç Kapı: 2, 34403 Kâğıthane/İstanbul
trenfrdearruroja

Birlikte Uyuşturucu İmal ve Ticareti Suçu Cezası

Birlikte Uyuşturucu İmal ve Ticareti Suçu Cezası

Uyuşturucu imal ve ticareti suçunun ağırlaştırılmış hallerinden biriside birlikte uyuşturucu ticareti suçudur. Birlikte uyuşturucu imal ve ticareti suçu ile örgüt faaliyeti çerçevesinde uyuşturucu ticareti birbiriyle karıştırılmamalıdır. Örgütlü uyuşturucu ticareti suçuna ilişkin yazdığımız yazıda örgütlü suçun oluşabilmesi için gereken şartları belirtmiştik.

Birlikte Uyuşturucu Ticareti Suçunun Unsuru

Türk Hukuku’nda; suç veya terör örgütü hariç, birden fazla kişi tarafından işlenen suçlarda fail sayısı en az üç ise, bu suçun “toplu suç” olarak kabul edildiği görülmektedir. “Toplu suç” kavramına “Tanımlar” başlıklı CMK m.2/1-k’da yer verilmiştir. Buna göre toplu suç, aralarında iştirak iradesi bulunmasa da üç veya daha fazla kişi tarafından işlenen suça denir.

Kanun koyucu; Türk Ceza Kanunu m.188/5’de üç veya daha fazla kişinin müşterek fail değil de, fail dışında kalan kişilerin azmettiren veya yardım eden olabileceğini, hatta aralarında iştirak iradesi dahi olmayan üç kişinin işlediği suçun TCK m.188/5 kapsamında kabul edilip cezalarının artırılabileceğini öngörse idi, bu durumda TCK m.188/5’in, üç veya daha fazla kişinin birlikte hareket ederek, yani müşterek fail sıfatı ile işledikleri uyuşturucu madde ticareti suçuna özgülenmesi mümkün olmazdı. Ancak kanun koyucu net bir şekilde, en az üç kişinin birlikte uyuşturucu madde ticareti suçunu işlemelerinin ağırlaştırıcı neden sayılabileceğini ifade etmiştir. Hüküm bu kadar açık olduğu halde, hükmün lafzının aşılarak ve “suçta ve cezada kanunilik” prensibi ihlal edilerek, müşterek fail sıfatıyla değil de, birbirinden bağımsız veya failin yanında azmettiren ve yardım eden olarak katılanların cezalarının yarı oranında artırılması isabetli olmayacaktır.

Söylememiz gerekir ki  Türk Ceza Kanunu m.37, 38 ve 39’a ve gerekse madde gerekçeleri incelendiğinde, Türk CeKanunu m.188/5’de geçen “üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde” ibaresinden müşterek failliğin anlaşılması gerektiği, bunun dışında, bir suçu işleme hususunda henüz bir fikri olmayan bir kişinin başkası tarafından bu suçu işlemeye karar verdirilmesi olarak tanımlanan azmettirme ile bir suçun failine, suçun işlenmesine başlamadan önce veya suçun icrası sırasında destek verme olarak tanımlanan yardım etme TCK m.188/5’de geçen ibare kapsamına dahil edilemez. Bunun aksi, kişi hak ve hürriyetlerini koruyan, keyfiliği önleyen “suçta ve cezada kanunilik” prensibi uyarınca, yalnızca TCK m.188/5’in değiştirilmesi ile mümkün olabilir.

Yani 3 kişiden bir tanesi uyuşturucu ticareti yapacak faillere aracını kullandırdığı için Türk Ceza Kanunu 188/5 maddesine göre birlikte uyuşturucu ticareti suçundan tüm failler hakkında arttırım yapmak yerine failler hakkında işlediği suç tanımına uygun cezaya hükmetmelidir. Aracını suç işlemek amacıyla tesis eden kişi ancak dolaylı fail olarak yardım eden sıfatıyla cezalandırılmalıdır.

Birlikte Uyuşturucu Ticareti Suçunun Cezası

Uyuşturucu Ticareti Suçunun Temel Cezasına ilk başta göz attığımızda;

Türk Ceza Kanunu Madde – 188/3 Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren, sevk eden, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran kişi, on yıldan az olmamak üzere hapis ve bin günden yirmibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

 

(5) (Değişik: 18/6/2014 –6545/66 md.) Yukarıdaki fıkralarda gösterilen suçların, üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi hâlinde verilecek ceza yarı oranında, suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde, verilecek ceza bir kat artırılır.

Uyuşturucu maddenin “Sentetik” olmaması halinde Birlikte Uyuşturucu Ticareti Suçunda verilecek ceza ; 

Satılan maddenin esrar olması halinde yani sentetik bir madde söz konusu değil ise verilecek ceza yarı oranında arttırılarak 15 yıldan az olmamak üzere hapis ve bin günden yirmibin güne kadar adlî para cezası olacaktır.

Uyuşturucu maddenin “Sentetik” olması halinde Birlikte Uyuşturucu Ticareti Suçunda verilecek ceza ; 

Satılan maddenin bonzai, eroin, kokain, sentetik kannabinoid, naftalenil methanon,  gibi olması halinde yani sentetik bir madde söz konusu değil ise verilecek ceza yarı oranında arttırılarak 20 yıldan az olmamak üzere hapis ve bin günden yirmibin güne kadar adlî para cezası olacaktır.

 

İlgili Makaleler :

 

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Bir Yorum Yazın

Hukuki Danışmanlık Ücretlidir. İletişim ve Randevu için arayabilirsiniz.
× Whatsapp