iletisim mouse ev zar soru video kullanici pdf yildiz istatistik sozlesme destek1 telefon deney menu kampanya klasor urun ampul gulenyuz bilgi sunum bina kurumsal arti kalp yorum bilim duyuru sepet liste monitor takvim ceptelefonu whatsapp gazete foto ayar canta anlasma cuzdan saat para nakliye konum tamir alinti dunya elmas ok destek2
Hürriyet Mahallesi, Kız Kalesi Sokak No:3 İç Kapı: 2, 34403 Kâğıthane/İstanbul
trenfrdearruroja

Ceza Hukukunda Köpek Silah mıdır?

10.09.2019
Ceza Hukukunda Köpek Silah mıdır?

Türk Ceza Kanunu, bazı suçların işlenmesinde araç olarak silah kullanılmasını ağırlaştırıcı sebep olarak görmekte ceza sınırları daha artmaktadır. Bu sebeple silahın hangi araçlar olabileceği bunun yanında köpek silah sayılır mı sorusunu ele alacağız.

Silah, “savunmak veya saldırmak amacıyla kullanılan araç” olarak tanımlanmaktadır. Diğer bir ifadeyle silah, uzaktan veya yakından canlıları öldürebilen, yaralayan, etkisiz bırakan, canlı organizmaları hasta eden, cansızları parçalayan veya yok eden araç ve aletlerin tümünü ifade eder. TCK’nın 6/1.f maddesine göre, silâh deyiminden, ateşli silâhlar; patlayıcı maddeler; saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici veya bereleyici alet; saldırı ve savunma amacıyla yapılmış olmasa bile fiilen saldırı ve savunmada kullanılmaya elverişli diğer şeyler ve son olarak da yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı nükleer, radyoaktif, kimyasal ve biyolojik maddeler anlaşılır.

TCK’nın 6/1.f maddesinde, her suç için uygulanabilir genel bir silah tanımı yapılmamıştır. Diğer bir ifadeyle, TCK’da düzenlenen ve içerisinde silah kelimesi geçen tüm maddeleri kapsayacak nitelikte silah tanımı yapılmıştır. Bu nedenle silah kavramından ne anlaşılması gerektiği, suç tiplerine göre değişiklik gösterebilmektedir.

Suç tipine göre değişiklik göstermek ne demektir?

Örneğin kişi, yağma suçunu ( sokak diliyle gasp suçu ) bir köpek vasıtasıyla işlenmesi silah olarak sayılıp yağma suçunun ağırlaştırıcı şeklini oluşturur mu?

Suçun unsurunun Türk Ceza Kanunu 6/1.f de silah sayılabilecek şeyler belirtilmişti. Öncelikle yağma suçunda suçun oluşması için bakılması gereken konu suçun silahla işlenmesinin nitelikli hal sayılması, silahın suçun işlenmesini kolaylaştırması ve mağdur üzerindeki korkunun etkisini artırması düşüncesine dayanmaktadır.

Süs köpeği veya pitbull cinsi köpek ile bu suçun işlenmesinin bir farkı bulunmamaktadır. Burada önemli konu suç eylemi gerçekleştirilirken köpek vasıtasıyla eylemin kolaylaştırılmasıdır. Yani fail üzerinde yarattığı etkiye bakmamız gerekecektir.

Örneğin süs köpeğini gezdirmek amacıyla yola çıkmış bir fail aklında suç işleme kastı bulunmadan dolaşırken karşıdan gelen kişinin üstünde bulunan ziynet eşyaların kendisini suça yöneltip mağdura saldırması gasp yani yağma suçunu oluşturur. Ancak mağdur süs köpeğinden korkmuş veya kendi vücut bütünlüğüne zarar vereceğini düşünerek karşı koymamış olabilir. Bu durumda dahi yağma suçunun silahla işlenmesi varsayımı benimsenmelidir.

Ancak mağdurun kendine ait pitbull cinsi köpeğinin kendisinden kaçırıldıktan sonra kötü niyetli gasp eylemini gerçekleştirecek kişinin eline geçtiğini varsayalım. Gasp ( yağma ) eylemini gerçekleştirmeyi düşünen fail, yoldan geçerken asıl sahibi olan mağdura yönelirken köpeğin dış görünüşünden kendisini tanıyarak köpeği tanıyan mağdur arasında failin gasp eylemini gerçekleştirmeye yönelik eylemi sırasında köpek herhangi bir korku yaratacak etki yaratmaz ise mağdur için bu kez gasp suçunun eyleminin silahla işlendiğini varsaymak doğru olmayacaktır.

Gasp ( yağma ) suçu haricinde ayrıca köpeğin silah olarak tehdit, kasten yaralama suçlarında sıklıkla kullanıldığını ancak her somut olayın da kendi içinde değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyim.

Nitelikli yağma
Madde 149-(1) Yağma suçunun;
a) Silahla
10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.


Basit Yaralama Cezası

Madde 86/2 – Kasten yaralama fiilinin kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbî müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olması hâlinde, mağdurun şikâyeti üzerine, dört aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.


Kasten Yaralamanın Temel Cezası

Madde 86 / 1 – Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.


Silahla Adam Yaralamanın Cezası ( İnsan Yaralamanın Cezası )

Madde 86 /3.e – Silahla Kasten yaralama suçunun işlenmesi durumunda 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezasıdır.


Tüm yukarıda yaralama suçları eğer neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış yaralamaya yol açmış ise bu durumda;

Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama

Kasten yaralama fiili, mağdurun;
a) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına,
b) Konuşmasında sürekli zorluğa,
c) Yüzünde sabit ize,
d) Yaşamını tehlikeye sokan bir duruma,
e) Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun vaktinden önce doğmasına,

Neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, bir kat artırılır. Ancak, verilecek ceza, birinci fıkraya giren hallerde üç yıldan, üçüncü fıkraya giren hallerde beş yıldan az olamaz.


(2) Kasten yaralama fiili, mağdurun;
a) İyileşmesi olanağıbulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesine,
b) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine,c) Konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına,
d) Yüzünün sürekli değişikliğine,
e) Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun düşmesine,

Neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, iki kat artırılır. Ancak, verilecek ceza, birinci fıkraya giren hallerde beş yıldan, üçüncü fıkraya giren hallerde sekiz yıldan az olamaz.


Kasten yaralamanın vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olması halinde, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, kırık veya çıkığın hayat fonksiyonlarındaki etkisine göre, yarısına kadar artırılır.


(4) Kasten yaralama sonucunda ölüm meydana gelmişse, yukarıdaki maddenin birinci fıkrasına giren hallerde sekiz yıldan oniki yıla kadar, üçüncü fıkrasına giren hallerde ise oniki yıldan onaltı yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Bir Yorum Yazın

Hukuki Danışmanlık Ücretlidir. İletişim ve Randevu için arayabilirsiniz.
× Whatsapp