Hürriyet Mahallesi, Kız Kalesi Sokak No:3 İç Kapı: 2, 34403 Kâğıthane/İstanbul
trenfrdearruroja

Cezaevindeki Kişiye Tebligat Kanunu 35 Tebliği Yargıtay Kararı

28.10.2019
Cezaevindeki Kişiye Tebligat Kanunu 35 Tebliği Yargıtay Kararı

Cezaevinde bulunan bir kişiye karşı yapılması gereken tebligatın usulü açısından örnek teşkil edecek bir Yargıtay kararını paylaşmak istedim. Cezaevinde bulunan kişiye yapılan tebligat sonrasında başka bir cezaevine nakil yapılmış olması akabinde Tebligat Kanunu 35.maddesi gereği yapılan bir diğer tebligat sonrasında yapılan tebligatın yapılmadan önce gerekli diğer araştırma ve usullerin gerçeleştirilmesi gerektiğine değinilmiştir. Cezaevinde 1 yıl ve daha üstü süreyle hüküm kurulmuş mahkumun vasisine tebligatın yapılması gerekmektedir. Kişi 1 yıl altındaysa hangi cezaevinde bulunduğu tam olarak öğrenilmeli buna göre tebligat yapılmalıdır. Öncesinde dosyasına tebligat yapılması istenen kişinin mahkumiyet hükmü çerçevesinde hüküm süresininde dosyaya eklenmesi yerinde olacaktır.

10. Hukuk Dairesi         2019/1759 E.  ,  2019/7305 K.

“İçtihat Metni”

… adına Av. … ile 1- … San. Tic. Ltd. Şti. adına Av. … 2- … aralarındaki dava hakkında Elazığ İş Mahkemesi’nden verilen 27.12.2018 günlü ve 2017/302-2018/687 sayılı hükmün, davacı Kurum ile davalılardan … San. Tic. Ltd. Şti. avukatları tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü;
Dosya üzerinde yapılan incelemede, yapılan yargılama sonucu verilen hükme dair gerekçeli kararın, davalı …’a önce cezaevine Tebligat Kanunu madde 35 hükmü uyarınca tebliğe çıkarıldığı, davalının buradan nakil olduğunun belirtildiği, nakil olduğu cezaevinde de bulunmadığının öğrenilmesi üzerine, dosya içinde davalıya ait olduğu belirlenemeyen bir adreste annesine tebliğ edildiği görülmektedir. Dosya içindeki belgelerden davalı …’un ne zamana kadar cezaevinde bulunduğuna/bulunacağına ve hakkında herhangi bir vesayet kararı olup olmadığına dair herhangi bir kayıt bulunmamaktadır. Buna göre davalı …’un karar tarihi itibariyle hükümlü veya tutuklu olup olmadığı, hükümlü veya tutuklu değil ise tebliğin adı geçen davalıya Tebligat Kanunu uyarınca usulünce yapılması, hükümlü ise hükümlülük süresi, şartla veya bihakkın tahliye tarihleri belirlenip, Türk Medeni Kanunun 407. ve devamı maddeleri gereği bir yıl ve daha fazla hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm olan her ergine vasi tayini gerektiğinden, hükümlülük süresi bir yıl veya daha fazla ise, anılan davalıya vasi tayin edilip edilmediği, edilmişse gerekçeli kararın vasisine yöntemince tebliğ edilmesi; vasi tayin edilmemiş ise, usulünce vasi tayininin sağlanarak aleyhe gıyabi hükmün vasiye tebliğinin sağlanması ve vesayet ilamının dosyaya eklenmesi akabinde temyiz süresi geçtikten ve gerektiğinde Hukuk Muhakemeleri Kanununun geçici 3.maddesi gereği, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 432. maddesindeki prosedür işletildikten sonra gönderilmek üzere, dosyanın mahalline GERİ ÇEVRİLMESİNE, 10/10/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Bir Yorum Yazın

Hukuki Danışmanlık Ücretlidir. İletişim ve Randevu için arayabilirsiniz.
× Whatsapp