Hürriyet Mahallesi, Kız Kalesi Sokak No:3 İç Kapı: 2, 34403 Kâğıthane/İstanbul
trenfrdearruroja

Çocuğun Cinsel İstismarı Suçu Şikayete Bağlı mıdır? Yargıtay Kararı

07.05.2021
Çocuğun Cinsel İstismarı Suçu Şikayete Bağlı mıdır? Yargıtay Kararı

Türk Ceza Kanunu 103. maddesinde ele alınan çocuğun cinsel istismarı suçunun şikayete bağlı olmadığını söylememiz gerekiyor. Ancak sarkıntılık suretiyle çocuğun cinsel istismarı suçu failinin çocuk olması halinde şikayete bağlı bir suç olduğunu söylememiz gerekiyor.

Sarkıntılık düzeyinde kalmış suçun failinin çocuk olması hâlinde soruşturma ve kovuşturma yapılması mağdurun, velisinin veya vasisinin şikâyetine bağlıdır.

Sarkıntılık Suretiyle Çocuğun Cinsel İstismarı Şikaye Bağlı Olduğuna İlişkin Yargıtay Kararı

14. Ceza Dairesi         2016/6561 E.  ,  2021/870 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : Sarkıntılık suretiyle çocuğun cinsel istismarı, tehdit
HÜKÜM : Sarkıntılık suretiyle çocuğun cinsel istismarı suçundan açılan kamu davasının şikayet yokluğu nedeniyle düşmesi, tehdit eylemi şantaj kabul edilerek bu suçtan mahkumiyet

İlk derece mahkemesince verilen hükümler temyiz edilmekle başvurunun muhtevası ve inceleme tarihine kadar getirilen kanuni düzenlemeler nazara alınarak dosya tetkik edildi, gereği görüşüldü:
Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, ilk derece mahkemesinin soruşturma ile kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdiriyle anılan hükme ilişkin Bölge Adliye Mahkemesi kararı nazara alındığında yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,
Ancak;
Sanığın önceden tanıştığı mağdureye telefon görüşmesinde sarf ettiği “evinin önüne gelirim, önüme kim çıkarsa öldürürüm, kardeşini dövdürürüm” şeklindeki sözleri ile tutanakla tespit edilen mesajlarının bütün halinde zincirleme şekilde tehdit suçunu oluşturduğu gözetilerek hüküm kurulması gerekirken suç vasfının tayininde yanılgıya düşülerek şantaj suçundan mahkûmiyet kararı verilmesi,
5237 sayılı TCK’nın 103/1. maddesinin ikinci cümlesinde düzenlenen sarkıntılık suretiyle çocuğun cinsel istismarı suçunun failinin çocuk olması halinde soruşturma ve kovuşturma yapılmasının şikayete bağlı olması karşısında, suç tarihinde otuz altı yaşında olan sanık hakkında kamu adına takibat yapılması gerektiği gözetilmeden mağdurenin şikayetinden vazgeçtiği gerekçesiyle kamu davasının düşmesine karar verilmesi,
Kanuna aykırı, O Yer Cumhuriyet Savcısı ile sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükümlerin 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek 1412 sayılı CMUK’nın 321. maddesi gereğince BOZULMASINA, 03.02.2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

İlgili Diğer Hukuki Makaleler :

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Bir Yorum Yazın

Hukuki Danışmanlık Ücretlidir. İletişim ve Randevu için arayabilirsiniz.
× Whatsapp