Hürriyet Mahallesi, Kız Kalesi Sokak No:3 İç Kapı: 2, 34403 Kâğıthane/İstanbul
trenfrdearruroja

Dolandırıcılık Ve Nitelikli Dolandırıcılık Suçu

Dolandırıcılık Ve Nitelikli Dolandırıcılık Suçu

Gün geçmiyor ki yeni bir dolandırıcılık suçu haberleriyle uyanalım. Her yeni haberle üzülüyor ve tecrübe ediniyoruz. Öyle ki kendini bu işe veren dolandırıcılık suçunu meslek edinmiş failler bunu bir iş mahiyetinde görüp kendilerini bu dolandırıcılık alanında geliştirmeye çalışıyorlar. Peki vatandaşlarımız kendini dolandırıcılık suçuna karşı kendini hazırlıyor mu? bu sorunun cevabı daha çok suç ve mağdur’un sosyolojik altyapısının incelenmesiyle ortaya çıkacaktır.

İlköğretimden alınmayan temel hukuk ve toplumsal bilinç eğitimi maalesef insanları kötü niyetli insanlara karşı çaresiz bırakmaktadır. Kimi zaman da bazı vatandaşlarımız dolandırıcılıkla karşı karşıya kaldığını bilmesine veya hissetmesine rağmen bu çukura düşmektedir.

Sonuç olarak hepimiz insanız ve insanoğlu olduğu sürece güven müessesi hep olacak güven oldukça bunu suistimal edenler de hep olacaktır. Biz en azından dolandırıcılık suçunun daha az indirgemek ve toplumu bilinçlendirmek adına dolandırıcılık suçu ile nitelikli dolandırıcılık suçunun unsurlarına bu yazımızda değindik.

Evet… dolandırıcılar kendini geliştiriyor ama kolluk kuvvetleri ve avukatlar da kendini geliştirerek işlenen suçlar da suçluların hak ettiği cezaya çarptırılması için büyük bir heyecanla çalışmaya devam ediyor.

Dolandırıcılık suçu, Türk Ceza Kanunu madde 157 ‘de düzenlenmiştir.
Madde 157-(1) Hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına bir yarar sağlayan kişiye bir yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası verilir.

Dolandırıcılık suçunun temel cezası olan şekli asliye ceza mahkemelerinde yargılamaları yapılmaktadır.

Ancak birde dolandırıcılık suçunun ağırlaştırılmış halleri bulunmaktadır. Buna göre,

Nitelikli dolandırıcılık
Madde 158-(1) Dolandırıcılık suçunun;

 • a) Dinî inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle,
 • b) Kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlardan yararlanmak suretiyle,
 • c) Kişinin algılama yeteneğinin zayıflığından yararlanmak suretiyle,
 • d) Kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu meslek kuruluşlarının, siyasi parti, vakıf veya dernek tüzel kişiliklerinin araç olarak kullanılması suretiyle,
 • e) Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak,
 • f) Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle,
 • g) Basın ve yayın araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle,
 • h) Tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında; kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında,
 • i) Serbest meslek sahibi kişiler tarafından, mesleklerinden dolayı kendilerine duyulan güvenin kötüye kullanılması suretiyle,
 • j) Banka veya diğer kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken bir kredinin açılmasını sağlamak maksadıyla,
 • k) Sigorta bedelini almak maksadıyla,
 • l) (Ek: 24/11/2016-6763/14 md.) Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle,
 • İşlenmesi halinde, 3 – 10 yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.
 • Ancak, (e), (f), (j), (k) ve (l) bentlerinde sayılan hâllerde hapis cezasının alt sınırı 4 yıldan, adli para cezasının miktarı suçtan elde edilen menfaatin 2 katından az olamaz.
 • (2) Kamu görevlileriyle ilişkisinin olduğundan, onlar nezdinde hatırı sayıldığından bahisle ve belli bir işin gördürüleceği vaadiyle aldatarak, başkasından menfaat temin eden kişi, yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.
 • (3) (Ek fıkra: 24/11/2016-6763/14 md.)Bu madde ile 157 nci maddede yer alan suçların, üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi hâlinde verilecek ceza yarı oranında; suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde verilecek ceza bir kat artırılır.

Nitelikli Dolandırıcılık Suçunun Daha Az Cezayı Gerektiren Halleri

Madde 159-(1) Dolandırıcılığın, bir hukuki ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacıyla işlenmesi halinde, şikayet üzerine, 6 aydan 1 yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.

Dolandırıcılık suçunun daha az ceza gerektiren hali kumar borcu gibi yasal olmayan borçlar hukukuna göre ise eksik borç niteliğinden alacaklarının tahsili amacıyla yapılan dolandırıcılık suçu bu kanun kapsamında değerlendirilmeyecektir.

Hukuk bir alacağın tahsili sırasında yapılan dolandırıcılık suçu da cezalandırılmaktadır. Ancak hukuki alacak, yasal olarak belirlenmiş bir borç olmalıdır. Bu maddeye benzer hafifletici düzenleme, yağma suçu  yani gasp suçu içinde düzenlenmiştir.

En Sık Karşılaşılan Dolandırıcılık Yöntemleri

 • Telefon yolu ile dolandırıcılık suçu

Fetö davaları sonrasında insanlar üzerinde korku yaratarak telefon da kendilerini savcı, hakim veya komiser olarak tanıtıp sizi bu davadan kurtaracağını belirterek daha önce mağdurlar adına yaptıkları araştırmalar da ikna edecek çeşitli bilgilere erişmişlerdir.

 • Sosyal Medya yolu ile dolandırıcılık suçu

Dolandırıcılık suçunu işleyecek kişiler, çeşitli yollarla bilgisayarınıza trojan ile girdikten sonra kimlik fotokopinize veya buna benzer kişisel bilgilerinize ulaşırlar. Sosyal medya facebook gibi platformlardan elde ettikleri diğer verilerle mağdurlara güven verebilmektedirler. İnanmayın!

 • Bilgi Kontrol ve Güncelleme Yolu İle Dolandırıcılık ( oltalama (phishing) )

Mağdurlar mail adresinize bankanın web sitesinin aynısını taklit ederek bankaya ait olmayan bir adresten mail gönderir. Sizden boşlukları doldurmanızı ve güncelleme yapmanızı ister. Ancak doldurulan bilgiler ve şifreler direk mail olarak dolandırıcılara gitmektedir. Bu sebeple gelen maillere dikkat ediniz.

Bu yolla km düşürdükleri araçların satışını yapmaya kalkan şahıslar aracın yeni olduğunu söylerek sahte belgelerle kilometresinin düşük olduğunu beyan ederek satış yapıp haksız kazanç elde ederler.

 • Evlenme vaadiyle dolandırıcılık

Suriyeli sığınmacılarında ülkemizde barınmaları sebebiyle bu suçta oldukça fazla artış görünmüştür. Kadınların, avına düşürdükleri mağdurları evlenme vaadiyle altın ve diğer ziynet eşyaları aldırdıktan sonra kaçmasıyla oluşan bir suç tipidir. Kimseye kolay kolay güvenmeyin. Deneyin.

 • Bitcoin Dolandırıcılığı ( Kripto Para Dolandırıcılığı )

Güvenilir olmayan web sitelerinden bitcoin, dolar, euro gibi döviz cinsine çevrilmek istendiği sırada hesaplarından bitcoin hesabının boşaltılmaktadır. Ayrıca  kart bilgisi bulunduran bir işletme yönetiyorsanız, vakit kaybetmeden penetrasyon (sızma) testi gerçekleşmesinde fayda bulunmaktadır.

 • Bazı taksicilerin turistlerden fahiş fiyat rakam talebi

Her meslekte olduğu gibi nadir de olsa bazı taksi şoförlerinin yaptığı haksız kazanç sağlamak amacıyla turistlerden fahiş rakamlar talep ederek dolandırıcılık suçunu işledikleri görülmüştür.

 • Kredi çektirmek suretiyle işlenen dolandırıcılık suçu

Son zamanlar da bu dolandırıcılık suçu erkekler tarafından kadınlara karşı da işlenmesinde artış yaşandığı görülmüştür. Suçlular önce kendilerini zengin olarak tanıtıp belli bir iş veya başka bir sebep belirtip yakınlığı bulunan kişilere kredi çektirdikten sonra kendilerinden haber alınmamaktadır. Bu dolandırıcılık suçuyla karşı karşıya kalmamak için bankadan içeri dahi girmezler ancak arkadaş arkadaşa para verebilir. Diyip işin içinden sıyrılanlar olduğu gibi hesapları incelendiğinde ve kuvvetle muhtemel mağdurların tek kişi olmayacağı düşünüldüğünde mutlaka savcılığa başvuru yapılmasında fayda bulunmaktadır.  Bu demek değilki sevgiliyken yapılmış her ödünç dolandırıcılık suçunu oluşturur. Önemli olan failin bu işi kendisine meslek edinmiş oluşu ve dolandırıcılık saikiyle hareket etmesidir.

 • Emlakçılık Görüntüsüyle Yapılan Dolandırıcılık Suçu

İnşaat sektörü ile birlikte hergün yeni bir tabela ile emlakçılık ofisi açılmaktadır. Bu durumu fırsat bilen kötü niyetli kişiler mal sahibi olmadan gayrimenkul satışının yapılacağına inandırdıktan sonra mağdurların elindeki peşin parayı alarak yada kredi çektirirek aldıktan sonra eve kredi çıkmadı gibi bahaneler satışını yapmamaktadır. Verilen ücreti kullandıklarını ancak zamanla vereceğini belirtirler. Özellikle İstanbul’un Esenyurt ve Beylikdüzü’nde her köşede açılmış emlak ofislerinin emlakçılık yetki belgesinin olup olmadığının kontrolü olmadan açılan dükkan ve ofisler de işlem yapmadan önce kiminle çalıştığınıza çok dikkat edin.

Dolandırıcılık Davalarına Bakan Avukatlar

Dolandırıcılık davalarına bakan avukatlar genelde ceza alanına ilgi gösteren avukatların ilgilendiği bir dava tipidir. Dolandırıcılık davaları nitelikli halleri ağır ceza mahkemelerinde görülür. Bu halleriyle bir ağır ceza avukatı ile bu sürecin takibi yapılması doğru bir sürecin yönetilmesine olanak sağlar.

Dolandırıcılık Suçu Avukatı

En iyi ceza avukatı arayışıyla yola koyulan insanlar, dolandırıcılık davaları içinde iyi bir avukat arayışına girerler. Bu arayışlar doğru değildir. Çünkü iyi bir avukat tabiri hoş karşılanmaz. Ancak dolandırıcılık davalarında pratikte tecrübe kazanmış avukat ile bu sürecin yönetilmesini kişiler talep edebilmektedir.

Dolandırıcılık Suçu Uzlaşma

Dolandırıcılık suçunun temel hali ile (Türk Ceza Kanunu maddde 157), fail ile mağdur arasında uzlaştırma kapsamında bulunan bir suç tipidir. Uzlaşma kapsamında olan suçlarda şikayet halinde ilk önce uzlaşma kapsamında girişim yapılır eğer mümkün olmaz ise soruşturma ve kovuşturma aşamasına geçilmektedir.

Dolandırıcılık Suçunda Etkin Pişmanlık

Madde 168
(1) Hırsızlık, mala zarar verme, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, hileli iflâs, taksirli iflâs suçları tamamlandıktan sonra ve fakat bu nedenle hakkında kovuşturma başlamadan önce, failin, azmettirenin veya yardım edenin bizzat pişmanlık göstererek mağdurun uğradığızararı aynen geri verme veya tazmin suretiyle tamamen gidermesi halinde, verilecek cezanın 2/3 kadarı indirilir.

Yani, 9 yıl cezaya mahkum olmuş bir kişi etkin pişmanlık gösterirse 3 yıl ceza alacaktır. Bunun için dava açılmadan önce etkin pişmanlık göstermesi gerekmektedir.

(2) Etkin pişmanlığın kovuşturma başladıktan sonra ve fakat hüküm verilmezden önce gösterilmesi halinde, verilecek cezanın yarısına kadarı indirilir.

Yani, 9 yıl hükümle hapis cezası alan kişi, dava açıldıktan sonra etkin pişmanlık gösterirse bu kişiye 4,5 yıl hapis cezası verilecektir.

Dolandırıcılık Suçunda Yetkili Mahkemeler

Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Üsküdar, Beykoz, Şile, Tuzla, Çekmeköy, Kadıköy, Küçükyalı, Bostancı, Ataşehir, Ümraniye ve Adalar ilçelerinin bağlı olduğu İstanbul Anadolu Adliyesine bağlıdır.

Zeytinburnu, Esenler, Bakırköy, Bahçelievler, Bağcılar, Güngören gibi semtler Bakırköy Adliyesi yetkilidir.

Esenyurt, Beylikdüzü gibi semtler Büyükçekmece Adliyesi yetki alanındadır.

Çağlayan, Kağıthane, Şişli, Sarıyer, Fatih, Eyüp, Eminönü, Beşiktaş, Bayrampaşa gibi ilçeler ise İstanbul Adliyesi ( Çağlayan Adliyesi ) ‘ne bağlıdır. İstanbul sınırları içerisinde bir ceza avukatı ağır ceza avukatı ile bu adliyelerdeki dolandırıcılık davalarının üstlenecebilecektir. Dolandırıcılık avukatı, Dolandırıcılık davalarına bakan avukat diye bir dal bulunmamaktadır. Ceza davaları üzerine ilgi gösteren kişilere ceza avukatı tabiri kişiler tarafından kullanılmaktadır.

Dolandırıcılık Suçuna İlişkin Yargıtay Kararları

15. Ceza Dairesi         2018/4087 E.  ,  2019/6670 K.

 •  

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
SUÇ : Niteliklidolandırıcılık
HÜKÜM : Beraat (ayrı ayrı)

Niteliklidolandırıcılık suçundan sanıkların beraatlerine ilişkin hükümler, katılan vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:
Sanıkların, bir şekilde temin ettikleri ele geçirilemeyen yeşil kartları kullanarak tedavi olup doktor tarafından yazılan ilaçları aldıkları, böylece sanık …’ın 37,03 TL ve sanık …’ın oğlu olan Yiğit için ise 36,15 TL eczane gideri oluşmasına sebep olarak katılan kurumu zarara uğrattıkları, bu suretle sanıkların niteliklidolandırıcılık suçunu işlediklerinin iddia edildiği olayda; sanık savunmaları, katılan beyanları, katılan kurumdan ve Aydın Sosyal Güvenlik İl Müdürülüğü’nden gelen cevabi yazılar ile tüm dosya kapsamına göre; sanıkların suç tarihinde hiçbir sosyal güvencelerinin olmadığının tespit edilmesi karşısında, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Sağlık Bakanlığı’nın 11.05.2000 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği, 2008/13 sayılı Başbakanlık Genelgesi, 3816 Sayılı Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun’un 2. maddesi, 2022, 5510 ve 3816 sayılı Kanun’un 11/2. maddesi birlikte değerlendirildiğinde, sanıklara atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığı anlaşılmakla, mahkeme tarafından verilen beraat hükümlerinde bir isabetsizlik görülmemiştir.
Bozmaya uyularak yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre; katılan vekilinin atılı suçun sanıklar tarafından işlendiğine ve eksik incelemeye ilişkin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, hükümlerin ONANMASINA, 30/05/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Ziyaretçi Yorumları - 42 Yorum
 1. Onur adıbelli dedi ki:

  Merhaba.Ben bir arkadaşa haber sitesi için 1500 TL kurulum ücreti verdim.daha hiçbir şekilde kendisine ulaşamadım.Fakat benden ödemeyi kripto para(Bitcoin)olarak aldı.Ve ayrıca işinide teslim etmedi.Kendisine sorduğumda parayı aynen iade edeceğini,Fakat birkaç gün süre istedi.şimdi ben bu arkadaşı nasıl şikayet edebilirim.ben hiçbir şekilde ödeme almadım diye ifade verirse davayı etkiler mi?Teşekkürler.

  1. Avukat Tevfik YILDIRIM dedi ki:

   Yasal bir kripto para şirketinden bu gönderimi sağladıysanız dava edebilirsiniz. Yazışmalarınız ve diğer hususların niteliği de önemli tabiki. Herşeyden önce davayı kaybetme riskiniz halini göz önüne alıp buna göre bir avukat ile dava sürecini yürütmekte fayda var.

   1. Canan dedi ki:

    Tevfık bey merhabalar internetten evde toka işi diye bi site buldum ve onlarla watsap uzerınden iletişim kurdum butun bilgilerimi verdim benden 200 tl silikon tabancası vs. İçin para istediler verdıklerı ıbana gonderdim sonrasında benim ibanıma 5 tl attılar ve kuryenın odemesını yapmamı istediler acıklama bolumune kurye takıp kodunu yazın dedıler yaptım kısa bı sure sonra gonderdıgım ıbanın papara olduğunu gordum telefonla paparanın müsteri hizmetleriyle gorustum benden hesabı kapatmak için bilgiler istediler ıslak imza e devletten ikamet adresi hesabımı 3. Şahıslarla paylaştım dıye yazdırdılar ve bu şekılde ancak kapattılar bı daha sorun çıkmaz dıye dusundum ama papara bana dava actı savcılıkta şuan elimde hiç bir belgem yok napmalıyım nasıl kendımı haklıycam şupheli durumdayım

    1. Avukat Tevfik YILDIRIM dedi ki:

     size ne sebeple dava açıldı?

   2. İbrahim A dedi ki:

    Tevfik Bey,
    Bosna Hersek vatandaşı bir bayan Amcası ve yengesinin mal varlığını almak için kendisini tehdit ettiklerini bu yüzden Türkiye’ye gelmek istediğini söyleyerek benden kendisini kurtarmamı isteyerek mallarının vergi borçlarını yatırarak ancak gelebileceğini söyledi ve ben de inandım. Ben vergi borçlarını ödedikçe başka vergiler çıktı ve paramı kurtarmak için borç alarak diğer vergilerini ödedim. 56500 avro para gönderdim. Şimdi de watsaptan engel koydu ne yapabilirim. Yurtdışı dolandırıcılığı için nasıl dava açabilirim Mağdur durumdayım.

    1. Avukat Tevfik YILDIRIM dedi ki:

     Geçmiş olsun. Ödeme yaptığınız banka hesabı Türkiye’deyse iz sürülebilir. Şikayetçi olacaksınız. Yurtdışı ise ayrıca yurtdışında şikayetçi olmanız failin tespiti açısından doğru olacaktır. Avukat ile profesyonel olarak süreci yürütmenizi daha doğru olur. Umarım avukatlık ücretini de bu şekilde ödersiniz.

 2. Zeynep dedi ki:

  Merhaba aylar önce pekte kullanmadığım bi kartımı kaybettim. Kaybettiğimi farketmesim ve evime nitelikli dolandırıcktan kağıt geldi. Hemen itiraz ettim kaybettiğim kartımla dolandırıcılık için para aktarımı falan yapılmış nasıl bir yol izlemem gerekiyor

 3. Müge dedi ki:

  Merhaba forex yatirimi diye instagramdan ve whatsapta dolandirildim 90 bin kadar kredi cektirilip param alindi hic bir odeme alamadim ustelik devlet tarafindan sorusturulacagimi belirttiler

  1. Avukat Tevfik YILDIRIM dedi ki:

   Savcılığa Şikayetçi olun

  2. Beyza dedi ki:

   Sonuç ne oldu

 4. Talat dedi ki:

  Merhaba! Dolandırırdım bana yardımcı olurmusunuz

  1. Avukat Tevfik YILDIRIM dedi ki:

   Seve seve..

 5. Kübra dedi ki:

  Eşim bugün bir sayfa görmüş 500 TL yatir sana çok para kazan eşimde IBAN gönder miş sonra eşimden tekra para istemiş eşim bana söyledi şimdi biz ne yapalım

  1. Avukat Tevfik YILDIRIM dedi ki:

   Dekontla birlikte suç duyurusunda bulunun

 6. Ümit dedi ki:

  Elden birine borç para verdim delilim yok elimde hiçbir şey yok neyapmam lazım

 7. Okan Gunay dedi ki:

  Merhaba, bir yakınım kendini savcı olarak tanıtan kişiler tarafından dolandırıldı (Akçakale çetesi) yakınımdan parayı teslim alan kişi yakalandı ve kısa bir süre önce hapis cezasına çarptırıldı. Bu kişiye şu an tazminat davası açmak mantıklı olur mu? Ne yapılabilir?

 8. Batuhan Çakır dedi ki:

  Hocam merhaba,bugün 1500 tl işlem ücreti ile 44.000 kazancağım söylenen bir hesaba para yatırdım parayı kazandığım belgeyi gönderdiler ancak çekim için 4890 tl daha ücret istediler dolandırıcı oldukları aşikar,elimde yazışmalar,dekontlar,işletmenin açık adresi mevcut muhtemelen dinlenmediği için wp üzerindren arama yaptılar ama ben başka bie telefonla konuşmayı kaydettim,bu şekilde dava açabilir miyim? Kazanma ihtimaliö nedir? Parayı kendin vermişsin bizlil bir durum yok gibi bir cevap alabilir miyim?

  1. Avukat Tevfik YILDIRIM dedi ki:

   Dolandırılma suçunun unsurları sizin anlattığınız kadarıyla oluşmuş savcılık karşı tarafın ifadesini alacaktır.

 9. Serhat dedi ki:

  Hocam merhaba,Şöyle hayali bir senaryo düşünelim;
  2020 yılında 1.000tl değerinde belli bir miktar bitcoin dolandırıcılığı yapan bir kişi 2021 yılında pişman oluyor ve etkin pişmanlıktan yararlanmak için dolandırdığı kişiye zararın tamamını karşılayacak şekilde para göndermek istiyor.Fakat bitcoin kurunu incelediğinde artık aynı miktarda bitcoinin 10.000 tl’ye karşılık geldiğini görüyor.Şimdi bu adamın etkin pişmanlık hükmünden faydalanması için mağdura 1.000 tl mi yoksa 10.000 tl mi göndermesi gerekmekte veya başka bir miktar mı yollaması gerekmekte?
  Teşekkürler.

  1. Avukat Tevfik YILDIRIM dedi ki:

   dolandırılma miktarı ne kadarsa o kadar ödemesi gerekir. 1 Bitcoin ise ödemesi gereken tutar da 1 bitcoin değerinde olmalıdır. 1.000 tl ise zarar 1.000tl zararı ödemesi beklenir. Ceza hukuku bu hususları göz önüne alır.

 10. Mert köse dedi ki:

  Hocam benim arkadaşım bi arkadaşına 450 hin tl elden verdi evini sattı daha iyi bir ev almak için ama arkadaşı parayı alıp bida aramadi aynı yerde yine arkadaşı hayatına devam ediyor 450 bin tl elden verdi senet yada banka yok ne yapabilir acaba

  1. Avukat Tevfik YILDIRIM dedi ki:

   Hemen bir avukat meslektaşla iletişim kurup istişare ettikten sonrada duruma göre suç duyurusunda bulunmanız gerekebilir.

   1. Zeynep dedi ki:

    Hocam esimin kuveyt Türkte 218 bin parası vardı bı. Sabah banka aradan on gün geçtikten sonra arayıp parayı neden cektiniz demiş ama biz cekmedik onay gelmemiş telefona ama onlarda bilgisayarlarında meile güya onay vermişiz gözüküyor hocam ne yapacaz bilmiyorum

    1. Avukat Tevfik YILDIRIM dedi ki:

     Bankaya dava açın.

     1. Zeynep dedi ki:

      Hocam sizce bu paramızı alabilecek miyiz heckir hesaptan para çalınmış diyor banka biz tek elimizdeki para gitti bankaya güvendik elimizdeki para gitti hocam mail ele geçirmişler banka bizlik bişey değil diyor içim rahat etsin ne olur sizce bisey çıkar mi paramizi alabilecek miyiz

 11. Avukat Tevfik YILDIRIM dedi ki:

  İstediğin miktarda dava açmaya özgürsünüz. Ama reddolduğu takdirde karşı tarafa vekalet ücreti ödersiniz. 100 bin tl çok fazla bir rakam olur bilginiz olsun. Avukat ile birlikte süreci yönetmeniz iyi olur

 12. Osman yıldırım dedi ki:

  Gurbetçiyim bir arkadaşım iş kurma teklifi etti ve resmî nikahlı olmayan karısının hesabına para gönderdim belli aralıklarla. İstanbula geldiğimde iş yalan çıktı. Borca karşılık evi teklif etti kabul ettim devir konusunda oyaladı senet verdi ne onun ne de karısının üstüne bir şey çıkmadı. 2-3 yıllık olay. Bir arkadaşımı da dolandırmış banka dekontu ve mesajlarda her şey net. Dolandırıcılık davası açabilirmiyiz?

  1. Avukat Tevfik YILDIRIM dedi ki:

   Dolandırıcılık suçunun unsurları oluşup oluşmadığına dikkatlice bakıp ona göre hareket etmek lazım. Avukatlık bürosuna gidip profesyonel yardım alarak süreci başlatın.

   1. Dilaver dedi ki:

    Bundan on beş gün önce bir ardaşın vasıtasıyla kpopto para USD MİNER adında bir yatırım şirketine para yatırdım, bir günlük, üç günlük, on beş günlük, sözde alım satım yapıyoruz, biraz para çekmek istedik olumsuz karşılaştık, para çekmek için bir miktar para yatırmamızı istediler, şüphelendik ve dolandırıldığımızı anladık, 04/01/2022 itibarıyla site tamemen kapandı hiç bir şekilde ulaşamıyoruz. Bu durumda ne yapmam gerekir,

    1. Cebrail dedi ki:

     Merhaba kolay gelsin. Dolandiriciliktan suçlanıyorum . Bnim kaybettigim hesap kartlarından para aktarımı yapmışlar kullanmışlar. Ve bende bunun farkına varıp bütün banka kartlarimi iptal ettirdim. Evime dolandırıcılık kağıdı geldi. 2 defadır ifade veriom . Sonu nasıl olur anlamadım nasıl bir savunma yapmam lazım .

     1. Avukat Tevfik YILDIRIM dedi ki:

      avukat ile sürecin takibini yapmanızda fayda var.

     2. ibrahim dedi ki:

      Çözüme Ulaştınız mı ?Cevap yazabilir misiz ?

 13. Can K dedi ki:

  İyi günler,
  Kayınpederim arabasının motoru arızalandı. Kendisi tamir ettirdi. Aracı kullandı ve sorun yoktu. Tamir ettirdikten sonra 4-5 ay sonra arabayı sattı. Araba satıldıktan 3 ay sonra aynı arızayı vermiş. Fakat kayınpederim arabayı satarken arabadaki bu tamiri söylememiş. Arabayı alan kişi dava açtı ve tamir ücretini ve değer kaybını hak kazandı. Bunda bir sorun yok fakat arabayı alan kişi fazladan 10 bin para istiyor. Vermezseniz nitelikli dolandırıcılıktan bir daha dava açarım diyor. bu konuda ne yapabiliriz.

  1. Avukat Tevfik YILDIRIM dedi ki:

   Gerekli zararların giderildiğini ve kasten işlenen bir suç olmadığını beyan edin. Savcı değerlendirme yapacaktır.

 14. anıl e dedi ki:

  Merhabalar. Şirketimin, benim sorumlu olduğum şubesi dolandırılmaya çalışıldı ve karşı tarafı yakaladık ve basit dolandırıcılık için deliler yeterli bulundu. Arabulucu atandı. Ama şirketim değil ben mağdur bulunmusum savcılıkta. Arabulucu aracılığı ile tazminat mı talep etmeliyim? Konuyu uzatmak istemiyorum çünkü, ailem endişeleniyor. Teşekkür ederim şimdiden.

  1. Avukat Tevfik YILDIRIM dedi ki:

   Mağdur sıfatının şirketinizin adı geçmesi gerekirdi. Şirketinizle görüşün talepleri doğrultusunda işlem yaparsınız. Sizin endişelenmenizi gerektirecek bir durum yok.

 15. serkan dedi ki:

  Merhaba Tevfik bey,yaklaşık 2 sene önce internet sitesi üzerinden ürün alıp satacaktım,bir kişiye 500tl lik ürün sattım bir kişiye de 2.500tl’lik yanlız ürünleri alamadım bu kişilerinde parasını gönderemedim bu kişilere dolandırıldığımı paralarını ödeyeceğimi söyledim,ama krizde para bulamadım bi kaçay içinde hattım borçtan iptal oldu,telefonumu satmak zorunda kaldım peşinede üzüntüden ms hastalığı çıktı yürüyemez hale geldim bir ay acilde yattım engel kaldı,sonra polis tebligat bırakmış böyle bir şikayet var hakkınızda diye onlara evet ben aldım ürünü gönderemedim paralarını ödemek istiyorum ama telefon ve hattım yok bilgileri yok dedim tamam seni arabulucu arar ödersin dediler,arayan soran olmadı nitelikli dolandırıcılıktan dava açılmış meğer arabulucu olmuyormuş bunda.Benim öğrenmek istediğim ben 17 yıldır sigortalı bir çalışanım,sabıkam temiz karakol yüzü bile görmedim,bu satış işlemini kendi banka hesabımdan kendi mailimden kendi bilgilerimle yaptım hatta çalıştığım iş yerini söyledim çekimi iş yerindeki atmden yaptım,dolandırma kastı olan birisi bunları yapmaz bunlar duruşmada dikkate alınır mı acaba teşekkür ederim.

  1. Avukat Tevfik YILDIRIM dedi ki:

   Çok fazla beddua almışsınız anlaşılan iyi niyetiniz dikkate alınır mı sorusuna gelecek olursak ben hakim olsam dikkate almam. Ortada bir iyi niyet göremiyorum. Zararlarını ödeyin indirim için.

 16. tuncay a dedi ki:

  tevfikbey merhaba 5ocak 2021 tarihinde maltadan bir şirkete 1000 dolar eteryum için istanbulda birbanka şubesine para yatırdım firmanın dolandırıcı olduğunu anladım hesap türkiyede iki kuzen üzerine çıktı devlet nitelikli dolandırıcılıktan ikiisine dva açtı.kişiler zararımı karşılayacağını beyan etti ve hesabıma 7340 lira yatırdılar ve zararı karşıladık diye mahkemeye belge verdiler. oysaki 1000 dolar şu anda 18600 tl yapıyor.mahkemede zararımın tamamının dolar olarak karşılanmasını istedim hesaplarına ben 1000 dolar olarak yatırdım 2 yıl sonra mahkeme bu parayı o kişilere 2021 deki dolar kuru olan 7000 lira üzerindenmi yatırtıyor. yoksa bugünkü kur üzerinden 18600 tl olarakmı

  1. Avukat Tevfik YILDIRIM dedi ki:

   Ceza hukuku bakımından kanunda cezanın aynen iadesi şeklinde bir düzenleme mevcut olduğundan dolar olarak zararınızın giderilmesi gerekir.

   1. tuncay a dedi ki:

    hakim 2021 ocakta dolar kuru nekadardı diye bana sordu. bende efendim ben 1000 dolar olarak hesaplarına yatırdım kanunda yatırıldığı tarih geçerli diye bir durummu var deyince hesaplara bakıcaz dedi. mahkeme tutanagında e devletten baktığımda merkezbankasınıdan 2 yıl önceki dolar kurunun nekadar olduğunun istenmesi demiş.halbuki ben 5 01.2021 tarihinde karşı tarafın hesabına 1000 dolar olarak yatırdığımın banka dekontunuda vermiştim. umarım iki yıl önceki döviz kuruyla bu işi kapatmaz mahkeme öyle birşey yaparsa ağırceza mahkemesi ben kişilere busefer maddi manevi tazminat davası açabilirmiyim asliye hukuk mahkemesi üzerinden. önceki yanıtınız içinde ayrıca teşekkür ederim

    1. Avukat Tevfik YILDIRIM dedi ki:

     Açabilirsiniz

Bir Yorum Yazın

Hukuki Danışmanlık Ücretlidir. İletişim ve Randevu için arayabilirsiniz.
× Whatsapp