Hürriyet Mahallesi, Kız Kalesi Sokak No:3 İç Kapı: 2, 34403 Kâğıthane/İstanbul
trenfrdearruroja

Esrar Elde Ekmek ile Uyuşturucu Ticareti Suçu Arasındaki Fark

09.11.2020
Esrar Elde Ekmek ile Uyuşturucu Ticareti Suçu Arasındaki Fark

Uyuşturucu Ticareti Suçu

Türk Ceza Kanununda düzenlenmiş olan uyuşturucu ticareti suçu seçimlik hareketli suç olması sebebiyle başkasına verme, satmak, satmak amacıyla bulundurmak gibi unsurları taşıdığı takdirde bu kanun hükümlerine göre cezalandırılmaktadır.  Bonzai, esrar, eroin gibi her türlü uyarıcı madde satışı yasak maddeler bu hüküm kapsamındadır.

(3) Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren, sevk eden, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran kişi, on yıldan az olmamak üzere hapis ve bin günden yirmibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.(1)(2)(Ek cümle: 18/6/2014 –6545/66 md.) Ancak, uyuşturucu veya uyarıcı madde verilen veya satılan kişinin çocuk olması hâlinde, veren veya satan kişiye verilecek hapis cezası on beş yıldan az olamaz.

Esrar Elde Etmek İçin Kenevir Ekmek

Uyuşturucu ile mücadelenin bir diğer düzenlemeye yer bulduğu kanun maddesi ise esrar elde etmek amacıyla kenevir ekimi suçudur. Bu kanun maddesi ise 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Mukaberesi Hakkında Kanunun’un Madde 23/5.fıkrasında düzenlenmiştir.

Esrar elde etmek amacıyla kenevir ekimi yapan kişi dört yıldan on iki yıla kadar hapis ve beşyüz günden onbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.(Ek cümle: 18/6/2014-6545/1 md.) Münhasıran kendi kullanımı için ihtiyaç duyduğu esrarı elde etmek amacıyla kenevir ekimi yapan kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu madde kapsamında ekim yapma ibaresinden, tohumun toprağa ekilmesinden ürünün hasadına kadarki süreç anlaşılır.

Esrar Elde Etmek İçin Kenevir Ekme Suçunun Uyuşturucu Ticareti Suçundan Farkı

Yukarıda her iki suç türüne değindik. Esrar elde etmek amacıyla kenevir elde edilmesinin sadece esrar elde edilmesi amacının failde bulunması aranmıştır. 2. cümlede ise münhasıran kendi kullanımı için derken kanun koyucu burada özel bir düzenleme yoluna gitmiştir. Kenevir elde etmek amacı taşıyan bu suçun yanında ticareti yapıldığına ilişkin deliller de bulunuyorsa işte o zaman Türk Ceza Kanununa ilişkin hüküm dikkate alınacaktır.  Mesela, tarlasında 500 kök kenevir ekmiş kişinin sadece tarlasında ele geçen madde dışında evinde yapılan aramada herhangi bir suç delili bulunmaması karşısında uyuşturucu Uyuşturucu Maddelerin Mukaberesi Hakkında Kanunun’un Madde 23/5.fıkrası uygulanması gerektiğini düşünüyorum.   Bu örneğin yanında hassas terazinin bulunmuş olması tek başına uyuşturucu ticareti yapıldığını göstermeyecektir. Ancak bunun yanında teknik takip ve iletişim denetlenmesi tedbirleri de uygulanabilecektir.  Ekim işlemi tespit edildikten sonra elde edilen diğer delillerde değerlendirildiğinde kişiye uyuşturucu ticareti suçu isnat edilebiliyorsa yine TCK ‘ya göre hüküm kurulacaktır.

Kendi Kullanımı İçin Kenevir Ekmek Esrar Elde Etmek

Münhasıran kendi kullanımı için ihtiyaç duyduğu esrarı elde etmek amacıyla kenevir ekimi yapan kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Burada ise sadece kendi kullanımı için ekilmiş yani miktar bakımından kullanım sınırları içerisinde yer alacak esrardan bahsedilmektedir. Bu durumda el konulan kenevir bitkilerinin cinsi, miktarı ve elde edilmeye müsait esrarın adli tıptan gelecek rapora göre belirlenmesi ve ceza tayinin buna göre yapılması gerekmektedir.

Ceza Yönünden Farkı Nedir?

Esrar elde etmek amacıyla kenevir ekimi halinde üst sınır 12 yıl ceza iken uyuşturucu ticareti suçunda 10 yıldan başlamak üzere ceza tayini yapılmaktadır.  Bir diğer ceza sorunsalı ise infaz yönünden olacaktır. Çünkü uyuşturucu ticareti suçunun ceza infaz oranı yetişkinlerde 3/4 iken bu esrar elde etmek amacıyla kenevir ekimi suçunun ceza infaz oranı 1/2 oranında uygulanacaktır.

Ceza Avukatı Uyuşturucu Davaları

Bu durumda ceza avukatı, atılı suçun esrar elde etmek amacıyla yapıldığını öne sürerek bir savunma belirleyebilir. Bu savunmaya bağlı delillerin değerlendirmesini yapar ve delil etmeye çalışır. Bu sebeple uyuşturucu ticareti gibi ağır bir ceza yaptırımı karşı karşıya olan kişilerin mutlaka ceza avukatı vasıtasıyla dosyalarını ele alması hak kaybı yaşanmaması bakımından oldukça önemlidir.

İlgili Makaleler :

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Bir Yorum Yazın

Hukuki Danışmanlık Ücretlidir. İletişim ve Randevu için arayabilirsiniz.
× Whatsapp