Hürriyet Mahallesi, Kız Kalesi Sokak No:3 İç Kapı: 2, 34403 Kâğıthane/İstanbul
trenfrdearruroja

Faaliyet Alanları

Anasayfa » Faaliyet Alanları

Hukuk Büroları ve avukatlar genel olarak şahıslara ve şirketlere hukuki uyuşmazlıklarla karşılaşmadan mevzuattaki düzenlemeler ve uygulamalar kapsamında danışmanlık hizmeti sunmak suretiyle bir nevi önceleyici vekillik hizmeti verirken; uyuşmazlıklar ile karşılaşılması durumunda da, bu uyuşmazlıkları yargı sistemimiz içerisinde en kısa sürede müvekkil lehine sonuçlandırmayı hedeflemektedir.

İcra ve İflas Hukuku, Tahsilat Takibi ve Yönetimi ile Borçların Yeniden Yapılandırılması

İcra ve iflas işlemleri ile tahsilat takibi ve yönetimi konusunda gerek hukuki olarak ve gerekse iş takibi açısından deneyimli olan icra avukatı olarak görev alan avukatlar, müvekkil şirketlerin borç yapılandırma işlemlerinin yürütülmesi, sözleşme, fatura, kambiyo senetleri, ipotek ve ilama dayalı ferdi ve toplu icra dosyalarının yürütülmesi, menfi tespit, itirazın iptali ve kaldırılması, istirdat, istihkak, ihalenin feshi vs. davaların takibi, İcra ve İflas Kanunu’nda düzenlenen suçlara dayalı ceza davalarının takibi, konkordato ilanı, iflas ve iflasın ertelenmesi yönetimi, borca itiraz edilmesi, iflas masasına kayıt yapılması, iflas idaresi kararlarına karşı dava açılması, ipotek işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve ipoteğe dayalı icra takiplerinin açılması ve yürütülmesi işlerini kapsamaktadır. Bu işlemler geniş çözüm ortağı ağı ile Türkiye’nin tamamında hızlı bir şekilde sonuçlandırılmaktadır.

Ankara Anlaşması ve Vize İşlemleri

Ankara Antlaşması, Avrupa Topluluğu İşbirliği Anlaşması’nın (European Community Association Agreement) kısaltılmış adıdır. Ankara Antlaşması vizesi, Avrupa Birliği ile işbirliği anlaşması imzalamış olan ülkelerin vatandaşlarına, İngiltere tarafından verilen iş kurma izni vizesidir. Ankara Antlaşması vizesi, başvuru sahibine, İngiltere’de yaşama ve kendi işinde çalışma izni sağlar. Yine bazı avukatlık büroları, Londra’da işbirliği yaptığı hukuk bürosu aracılığı ile Ankara Anlaşması vizesi başvurularının eksiksiz ve olumlu sonuç doğuracak şekilde yapılmasına yönelik hizmet vermektedir.

Bankacılık, Finans ve Sigorta Hukuku

Avukatlar, bankacılık ve finans hukuku alanlarında sektörün içinde gelen deneyimli avukatlar ile danışmanlık hizmeti vermektedir. Avukatların bu alanlardaki danışmanlık hizmeti, gerek proje bazında gerekse münferit işlemlerde kredi sözleşmelerinin hazırlanması ve teminat yapısının oluşturulması, mal ve hizmet finansmanının sağlanması, türev işlemler, reel sektörde nakit yönetiminin sağlanmasına yönelik olarak doğrudan borçlandırma sözleşmelerinin hazırlanması, nakit yönetiminin bankalarla koordineli olarak sağlanması başta olmak üzere reel sektör işlemleri ile doğrudan Bankaların ihtiyaç duydukları danışmanlık hizmetlerini kapsamaktadır.

Bu işlemlere ek olarak reel sektörün ihtiyaç duyduğu, mal ve hizmet piyasalarındaki sigorta işlemleri ve sigorta sözleşmesi müzakereleri ile finansal kiralama ve faktoring sözleşmelerinin değerlendirilmesi ve müzakere edilmesi de bu kapsamda avukatların hizmet sunabileceği bir alandır.

Bilişim ve İnternet Hukuku

Avukatlık mesleği, hızla gelişen teknolojinin bir sonucu olarak bilişim, e-ticaret ve internet kullanımı kaynaklı uyuşmazlıklarda hizmet vermektedir. Bu kapsamda; bilişim suçları ile bilişim yoluyla işlenen suçların soruşturma ve kovuşturma işlemlerinin takibi, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde e-ticaretin düzenlenmesi,  alan adları hakkında uyuşmazlıkların çözümü, internet yoluyla oluşan haksız rekabet davaları ile fikri ve sınai mülkiyet hukuku ihlallerinin çözümü, erişimin engellenmesi işlemlerinin takibi, internet kullanıcı sözleşmeleri ile hizmet sözleşmelerinin hazırlanması, BTK nezdinde işlemlerin yürütülmesi konularında, müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

Ceza Hukuku

Ceza avukatı olarak görev yapan alanında uzman avukatlar genel olarak soruşturma dahil ceza davalarının her aşamasında deneyimi ile müvekkile hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Önceliğimiz ceza davası sürecinin tutukluluk hali olmaksızın sürdürülmesi ve akabinde infaz aşamasına kadar cezai yaptırım sonucu doğuracak durumlarda her nevi hukuki danışmanlık hizmetinin verilmesidir. Bu kapsamda kişilere objektif olarak davanın seyri ile ilgili bilgileri dürüstlüğü ilke edinerek aktarıp titizlikle çalışılmaktadır.

Ticaret ve Şirketler Hukuku

Ticaret dünyasına global bir bakış açısıyla bakarak ticaret hayatında meydana gelebilecek sorunları tespit ederek, müvekkillerimize ticari ilişkilerinde atacakları adımlar konusunda destek olmak ve fikir vermek üzere danışmanlık hizmetlerinin sunulması, karşılaştıkları ticari uyuşmazlıkların çözümü, yerli ve yabancı sermayeli şirket ve şube kuruluş işlemlerinin takibi, şirket esas sözleşme metinlerinin hazırlanması ve tadil işlemleri, ortaklar arası şirket idare sözleşmelerinin hazırlanması, olağan ve olağanüstü genel kurul işlemlerinin gerçekleştirilmesi, sermaye artırımı ve sermaye azaltılması işlemleri, şirket birleşme ve devralmaları, ayrılma ve nevi değişiklikleri ile şirketlere ait due diligence raporlarının hazırlanması konularında hizmet vermekteyiz.

Gayrimenkul ve Kira Hukuku

Avukatlar, gayrimenkul sektöründe özellikle son yıllarda işlerlik kazanan kentsel dönüşüm ve 2B arazilerinin satışına ilişkin olarak; gayrimenkul projelerinde tarafların haklarının korunması, taraflar arasında alım satım sözleşmeleri ve kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin tanzimi ile gayrimenkul projelerinin finansmanında danışmanlık hizmeti vermektedir. Ayrıca, gayrimenkullere ilişkin olarak kira sözleşmelerinin tanzimi, ayni hak tesisi işlemleri ve diğer tapu işlemlerinin takibi de hizmetlerimiz arasındadır. Büromuz, yine bu kapsamda kentsel dönüşüm mevzuatına uygun işlem yapılmasını sağlarken; 2B arazilerinin hak sahiplerince satın alınması hususunda da bugüne kadar etkin bir şekilde hukuki danışmanlık hizmeti vermiştir.

Hukuki Danışmanlık Ücretlidir. İletişim ve Randevu için arayabilirsiniz.