Hürriyet Mahallesi, Kız Kalesi Sokak No:3 İç Kapı: 2, 34403 Kâğıthane/İstanbul
trenfrdearruroja

Google’dan İnternet İçerik Fotoğraf Sildirme Kaldırma

Google’dan İnternet İçerik Fotoğraf Sildirme Kaldırma

Google’dan Resim Fotoğraf Video Kaldırma

Google üzerinden yapılan aramalar arama databasesi üzerinden önbelleğe alınarak kişilerin arama sonuçlarına en yakın sonuçlar listelenmesi sağlanır. Kötü niyetli yayın yapan veya kişilerin kişilik haklarına saldırı yapılan içeriklerin kaldırılması ile alakalı yayınların kaldırılmasında pasif kalındığında saatler içinde birçok web sitede hızlıca yayılırlar. Bu durumda gerçek kişi veya kurumların itibarınlarının zedelendiği kuşkusuızdur.

Google’dan İçerik Kaldırma

Google’dan yani veritabınından haberin, içeriğin, fotoğrafın kaldırılmış olması hakkınızda yayın yapılan siteden de verinin kaldırılacağı anlamına gelmez. Google kendi arama sonuçlarından bu içeriği kaldırmış olsa da o yayını yapan hosting yani fiziki barınma alanından da kaldırılması uygun olacaktır.  Bu durumda hosting firmasıyla iletişime geçilip o içeriğin kaldırılması ihtar edilir daha sonra bu işlem yerine getirilmediği takdirde 5651 sayılı kanun gereğince ilgili hukuki işlemin bilişim avukatı aracılığı ile yerine getirilmesi sağlanır.

Bilişim Avukatı Nedir?

Yukarıda bilişim avukatı aracılığı ile gerekli hukuki işlemin tesis edilmesi için başvurunun yapılmasından bahsettik. Hukuk mevzuatımızda bilişim avukatı gibi bir teknik terim bulunmamaktadır. Aslında buradan bahsedilen husus en azından bilişim hukuku alanında işlem yapacak avukatın host nedir, ip adresi nedir, 5651 sayılı kanun uygulama alanı ve güncelliğini takip etmesi kısaca bilişim hukukuna ilgi duyması anlamına gelmektedir.

İnternetten İçerik Kaldırma

İnternet kavramı, Google ve kaldırılması istenen web siteleri yani web aleminin tümünü ifade etmektedir. İnternetten içerik kaldırma işlemi demek hem ilgili web sitesinden hemde Google veritabanlarından yani Google arama sonuçlarından bu içeriklerin, haberlerin, resimlerin kaldırılması işlemidir.

İnternetten Haber Kaldırma

Özel hayatı ihlal edilen herkes internetten haber kaldırma hakkına sahip olduğunu düşünüyorsa hukuki hakkını arayabilir ve erişimin engellenmesi talebinde bulunabilir.

5651 Sayılı Kanunun Yenilikleri Nelerdir ?

Kamuoyunda sosyal medya düzenlenmesi olarakta duyrulan ve infial yaratan bu düzenleme aslında özüne uygun davranılmış olması, düzenlenme amacının dışına çıkarılmaması halinde çok uygun bir düzenlemedir. Çünkü sosyal medyada veya web sitelerinde insanlar birbirine çok rahatlıkla istediği iftira, hakaret gibi eylemleri işlemekte ve zaten birşey olmaz mantığı rahatlığıyla hareket etmekteydi. Bu düzenleme işletmelere kullanıcılarının loglarını tutmak ve denetlenebilir bir ortam yaratmaktadır.

İçeriğin Kaldırılması veya Erişimin Engellenmesi Kararını Kim Verir ?

İçeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararı, soruşturma evresinde hâkim, kovuşturma evresinde ise mahkeme tarafından verilir. Soruşturma evresinde, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısı tarafından da içeriğin çıkarılmasına ve/veya erişimin engellenmesine karar verilebilir. Bu durumda Cumhuriyet savcısı kararını yirmidört saat içinde hâkimin onayına sunar ve hâkim, kararını en geç yirmidört saat içinde verir. Bu süre içinde kararın onaylanmaması halinde tedbir, Cumhuriyet savcısı tarafından derhal kaldırılır.

Erişimin engellenmesi kararı, amacı gerçekleştirecek nitelikte görülürse belirli bir süreyle sınırlı olarak da verilebilir. Koruma tedbiri olarak verilen içeriğin çıkarılmasına ve/veya erişimin engellenmesine ilişkin karara 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hü-kümlerine göre itiraz edilebilir.

İçeriğin Kaldırılması veya Erişimin Engellenmesi Kararı Süresi Nedir ?

Madde 8/5.fıkra — İçeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararının gereği, derhal ve en geç kararın bildirilmesi anından itibaren dört saat içinde yerine getirilir.

İçeriğin Kaldırılması veya Erişimin Engellenmesi Kararı Hangi Suçlar İçin Uygulanır ?

(1) İnternet ortamında yapılan ve içeriği aşağıdaki suçları oluşturduğu husu-sunda yeterli şüphe sebebi bulunan yayınlarla ilgili olarak içeriğin çıkarılmasına ve/veya erişimin engellenmesine karar verilir:(1)

  1. a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan;

1) İntihara yönlendirme (madde 84),

2) Çocukların cinsel istismarı (madde 103, birinci fıkra),

3) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma (madde 190),

4) Sağlık için tehlikeli madde temini (madde 194),

5) Müstehcenlik (madde 226),

6) Fuhuş (madde 227),

7) Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama (madde 228),

suçları.

b) 25/7/1951 tarihli ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunda yer alan suçlar.

c) (Ek:25/3/2020-7226/32 md.) 29/4/1959 tarihli ve 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunda yer alan suçlar

Özel hayatın gizliliği nedeniyle içeriğe erişimin engellenmesi

Yukarıda bahsedilen suçlar kamu düzeniyle alakalı olması haliyle ele alınmış ancak bu kanun maddesine göre özel hayatın gizliliği sebebiyle de erişimin engellenmesi mümkün olabilecektir.

 

Erişimin Engellenmesi ve İçeriğin Kaldırılmasına İtiraz

Her hukuki işlem gibi bu işlemlere karşı da itiraz hakkı bulunmaktadır.  Vekalet verilen avukat aracılığı ile de bu itiraz işlemi yapılabilir.

(1) İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle özel hayatının gizliliğinin ihlal edildiğini iddia eden kişiler, Kuruma doğrudan başvurarak içeriğe erişimin engellenmesi tedbirinin uygulanmasını isteyebilir.(2)

(2) Yapılan bu istekte; hakkın ihlaline neden olan yayının tam adresi (URL), hangi açılardan hakkın ihlal edildiğine ilişkin açıklama ve kimlik bilgilerini ispatlayacak bilgilere yer verilir. Bu bilgilerde eksiklik olması hâlinde talep işleme konulmaz.

(3) Başkan, kendisine gelen bu talebi uygulanmak üzere derhâl Birliğe bildirir, erişim sağlayıcılar bu tedbir talebini derhâl, en geç dört saat içinde yerine getirir.(2)

(4) Erişimin engellenmesi, özel hayatın gizliliğini ihlal eden yayın, kısım, bölüm, resim, video ile ilgili olarak (URL şeklinde) içeriğe erişimin engellenmesi yoluyla uygulanır.

(5) Erişimin engellenmesini talep eden kişiler, internet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiğinden bahisle erişimin engellenmesi talebini talepte bulunduğu saatten itibaren yirmi dört saat içinde sulh ceza hâkiminin kararına sunar. Hâkim, internet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle özel hayatın gizliliğinin ihlal edilip edilmediğini değerlendirerek vereceği kararını en geç kırk sekiz saat içinde açıklar ve doğrudan Kuruma gönderir; aksi hâlde, erişimin engellenmesi tedbiri kendiliğinden kalkar.

İnternetten İçerik Kaldırma Avukat

İnternetten görüntü, resim veya özel hayatın ihlaline ilişkin yapılacak işlemler kimi zaman çok hızlıca olması ve kişinin en az zararla bu süreci atlaması bakımından avukat aracılığı ile yapılması kişiler açısından olumlu sonuçlar verecektir. Bu sebeple avukat ile bu sürecin atlatılması daha doğru olacaktır.

İnternetten İçerik Kaldırma Avukatlık Ücreti

Öncelikle tarafımıza bir soru sorucam ona göre dava vermek istiyorum gibi taleplerle geri dönüş sağlamayınız lütfen. Avukatlık danışmanlık hizmeti ücretlidir ve buna aykırı hareket etmemiz yasaktır. Ayrıca bu davaların 2020 İstanbul Barosu tavsiye niteliğindeki kararına göre ücretleri 4.400-TL olarak belirlenmiştir. Ancak unutmayınız ki avukatlar sözleşme serbesti gereği daha fazla rakam belirleyebilirler.

 

İlgili Makaleler :

Bilişim Avukatı İstanbul

 

 

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Bir Yorum Yazın

Hukuki Danışmanlık Ücretlidir. İletişim ve Randevu için arayabilirsiniz.
× Whatsapp