Hürriyet Mahallesi, Kız Kalesi Sokak No:3 İç Kapı: 2, 34403 Kâğıthane/İstanbul
trenfrdearruroja

Hangi Sözler Hakaret Sayılır? Hakaret Midir?

10.08.2021
Hangi Sözler Hakaret Sayılır? Hakaret Midir?

Hakaret fiilinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki değer, kişilerin şeref, haysiyet ve namusu, toplum içindeki itibarı, diğer fertler nezdinde ki saygınlığı olup, bu suçun oluşabilmesi için, davranışın kişiyi küçük düşürmeye matuf olarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Somut bir fiil ya da olgu isnat etmek veya sövmek şeklindeki seçimlik hareketlerden biri ile gerçekleştirilen eylem, bireyin onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte ise hakaret suçu oluşacaktır.

Bir hareketin tahkir edici olup olmadığı, zamana, yere ve duruma göre değişebilmektedir. Kişilere yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözlerin hakaret suçu bağlamında değerlendirilmemesi, sözlerin açıkça, onur, şeref ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını veya sövme fiilini oluşturması gerekmektedir.

Suçun faili, mağdura yönelik sarfettiği kabul edilen sözlerin, nezaket dışı ve kaba söz niteliğinde olup olmadığı, hakaret suçunun yasal unsurlarını oluşturup oluşturmadığı dikkate alınmalıdır.

4. Ceza Dairesi         2021/22919 E.  ,  2021/20459 K.

Somut olayda, müştekinin oğlunun müdafiiliğini üstlenmesi hakkında ekşi sözlük isimli internet sitesinde paylaşılan haberin altına meçhul şüphelinin, alexispark kullanıcı adıyla adı geçen site üzerinden ”insan olmadan anne olmanın sonucu” şeklinde yorum yaparak
İnceleme konusu somut olayda; açık kimliği tespit edilemeyen şüpheli tarafından müştekiye hitaben ekşi sözlük isimli internet sitesinde paylaşılan haberin altına yazdığı sözlerin, müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı anlaşıldığından kovuşturmaya yer olmadığına dair karar sonucu itibariyle yerinde olup, mercii tarafından verilen itirazın reddi kararı hukuka uygun bulunmuştur


4. Ceza Dairesi         2021/21554 E.  ,  2021/19435 K.
Yargılamaya konu somut olayda; sanık …’ın söylediği iddia ve kabul edilen, “Allah belanı versin” şeklindeki beddua niteliğinde olan sözlerin, katılanların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden yazılı şekilde karar verilmesi,


4. Ceza Dairesi         2020/26368 E.  ,  2021/19341 K.
sanığın adliyede koğuşa alınırken müşteki Ahmet Nurkan’a söylediği “çek lan elini ” şeklindeki sözünün müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı söz niteliğinde olduğu, sanığın katılan ve müştekilere hitaben hakaret suçu kapsamında kalan sözleri ise adliye koğuşunda söylediği anlaşılmakla; aleniyet unsurunun ne şekilde oluştuğu açıklanıp tartışılmadan yetersiz gerekçe ile sanığın cezasında artırım yapılması,


4. Ceza Dairesi         2021/22908 E.  ,  2021/19214 K.
sanık …’nın katılana söylediği kabul edilen “senin ailen senin bu çirkef halini biliyor mu” şeklindeki kaba ifade niteliğindeki sözlerinin, katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, sanığın hakaret suçundan beraati yerine mahkumiyetine karar verilmesi hukuka aykırıdır.


4. Ceza Dairesi         2020/33504 E.  ,  2021/18639 K.
Yargılamaya konu olayda, sanığın katılana yönelik sarfettiği kabul edilen ” siz kimsiniz lan, hakim misiniz, savcı mısınız” şeklindeki sözlerin, nezaket dışı ve kaba söz niteliğinde olup, hakaret suçunun yasal unsurlarını oluşturmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine, yerinde olmayan gerekçeyle yazılı şekilde hüküm kurulması,


4. Ceza Dairesi         2021/6117 E.  ,  2021/18544 K.
Facebook isimli sosyal paylaşım sitesinin sayfasında şüphelinin paylaştığı “Bir ceza davasını kaybettim. Avukat … 126 TL yerine 1260 TL yazıp göndermiş. O koca g.tünü milletin parasına borçlu” şeklinde sözler yazarak müştekiye karşı hakaret suçunu işlediği iddia edilen olayda, CMK’nın 170/2. maddesi uyarınca dosyadaki mevcut delillerin iddianame düzenlenebilmesi ve suçun işlendiği hususunda yeterli şüphe oluşturduğu açıktır.


İlgili Makaleler :

 

 

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Bir Yorum Yazın

Hukuki Danışmanlık Ücretlidir. İletişim ve Randevu için arayabilirsiniz.
× Whatsapp