Hürriyet Mahallesi, Kız Kalesi Sokak No:3 İç Kapı: 2, 34403 Kâğıthane/İstanbul
trenfrdearru

Kaçak Yapı İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu

Kaçak Yapı İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu

İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu

Son zamanlarda özellikle koronavirüs sonrası insanların şehir hayatından uzaklaşıp yerleşim alanı dışında vakit geçirme talepleri doğrultusunda izinsiz yapılar oldukça fazlalaşmıştır.  İzinsiz yapı yada ruhsata aykırı yapılması yapının bulunduğu yer için de önem taşımaktadır. Köy yerleşim yerininde ikamet eden kişiler için zaten varolan bir düzen çerçevesinde ikame eden kişilerin yaptığı bu yapılar ile ilgili de belli şartlar bulunmaktadır.

Özellikle İstanbul’da Silivri, Çatalca, Çekmeköy mevkileri gibi ilçelerde kaçak yapıların arttığını gözlemliyoruz.  Ancak burada şöyle bir ayrımı yapmakta fayda bulunmaktadır. Bu ilçelerde köyler mahalleye dönüştürülmüş olsa da aynı yerler tarım alanı olarak kaldı. Bu durumda değerlendirmeyi yeni malikler ve eski malikler açısından ele almakta fayda var.

Tarım Alanında Yapı Yapmak Köyevi

Tarım alanında köy evi yapısı veya buna benzer bir yapı yapmak suretiyle kaçak yapı yani ruhsata aykırı yapı yapıldığı gerekçesiyle hukuki işlem yapılan kişiler için bu kanun maddesini ele almakta fayda var. Silivrinin köyleri, Fenerköy, Değirmenköy, Alipaşa köyü, Kurfallı köyü, Büyükçavuşlu köyleri gibi hepsi mahalleye dönüştürüldü. Ancak bu köyde yaşayan kişiler hala köylü olmakla birlikte zaruri ihtiyaçları doğrultusunda özellikle son yaşanan merkezi Silivri olan depremlerden sonra binalarını yenilemek gerekmiştir. Bakanlığın vermiş olduğu bir cevapta şöyledir;

3194 sayılı İmar Kanununun 8 inci maddesinin (ğ)bendinile büyükşehir sınırı il sınırı olması nedeniyle mahalleye dönüşen ve maddede belirten şartları taşıyarak kırsal özelliği devam eden alanlardauygulamanın Kanunun 27 nci maddesine göre devam edeceği öngörülmüş olup, bu alanlarda 27nci maddede açıklanan projelerin ilgili idaresi olan ilçe belediyelerince onaylanacağı açıklanmıştır. Ancak (büyükşehir olmayan yerlerde) belediyeve mücavir alanlar dışında köylerin köy yerleşik alanlarında, civarında ve mezralarda ruhsatsız olarak yapılabilecek yapıların projelerinin ise ilgili idaresi olan valiliğince (il özel idaresince) onaylanması gerekmektedir.

Belediye ve mücavir alanlar dışında köylerin köy yerleşik alanlarında, civarında ve mezralarda ruhsatsız yapılabilecek yapılar İmar Kanununun 27 nci maddesinde açıklanmış olup, çevre düzeni planında aksine bir hüküm bulunmaması kaydıyla, belediye ve mücavir alanlar sınırları içerisinde yerleşik alan tespiti yapılan yerlerde Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin Dördüncü Bölüm, belediye ve mücavir alan sınırları dışında planı bulunmayan köy ve mezraların yerleşik alanları ve civarında Beşinci Bölüm, belediye ve mücavir alan sınırları içindeve dışında imar planı ve yerleşik alan dışında kalan iskândışı alanlarda ise Yönetmeliğin Altıncı Bölüm hükümlerine göre uygulama yapılması, bu bölümde hüküm bulunmayan yapılaşmaya ilişkin hususlarda Yönetmeliğin Dördüncü Bölüm hükümlerine uyulması gerekmektedir.

Kırsal alanların tespitinde normalde köy alanı içerisinde kalan yapıların bulunduğu arazilerin tamamı tarım alanı olarak ilan edildi. Ancak tarım ilanı edilen bu alanlar içinde evler bulunuyordu. Askıya çıkıp kesinleşen bu alanlar sonrası kişilerin bu arazinin 100 metrekaresinde evim var ve tarım arazisinden çıkarılsın talepleri çok uzun süreler almaktadır. Tüm bu sebeplerle kişiler zaruri ihtiyaçları doğrultusunda köyevini yenilemiş ise bu halde kişiye ceza verilmemesi şahsi düşünceme göre doğru olacaktır.  Devletin görevi, tarımı korumak isede köylüyü de korumaktır. Ancak yeni arazi alıp üzerine villa yapan kişiler için aynı düşünleri paylaşmak mümkün olmayacaktır. Çünkü bir diğerinde zorunluluk hali varken diğerinde kast olduğu söylemek mümkündür.

 

İmar Kirliliğine Neden Olma Cezası

Kaçak Yapı Cezası

İmar kirliliğine neden olma

Madde 184-(1) Yapı ruhsatiyesi alınmadan veya ruhsata aykırı olarak bina yapan veya yaptıran kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Yapı ruhsatiyesi olmadan başlatılan inşaatlar dolayısıyla kurulan şantiyelere elektrik, su veya telefon bağlantısı yapılmasına müsaade eden kişi, yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.

(3) Yapı kullanma izni alınmamış binalarda herhangi bir sınai faaliyetin icrasına müsaade eden kişi iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(4) Üçüncü fıkra hariç, bu madde hükümleri ancak belediye sınırları içinde veya özel imar rejimine tabi yerlerde uygulanır.

(5) Kişinin, ruhsatsız ya da ruhsata aykırı olarak yaptığı veya yaptırdığı binayı imar planına ve ruhsatına uygun hale getirmesi halinde, bir ve ikinci fıkra hükümleri gereğince kamu davası açılmaz, açılmış olan kamu davası düşer, mahkum olunan ceza bütün sonuçlarıyla ortadan kalkar.

(6) (Ek: 29/6/2005 –5377/21 md.)İkinci ve üçüncü fıkra hükümleri, 12 Ekim 2004 tarihinden önce yapılmış yapılarla ilgili olarak uygulanmaz.

 

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Hukuki Danışmanlık Ücretlidir. İletişim ve Randevu için arayabilirsiniz.