Hürriyet Mahallesi, Kız Kalesi Sokak No:3 İç Kapı: 2, 34403 Kâğıthane/İstanbul
trenfrdearruroja

Lisanssız Program Kullanmanın Cezası

Lisanssız Program Kullanmanın Cezası

Korsan Yazılım – Lisanssız Program Kullanmak

Lisanslı olan bir marka veya bir programın bedeli ödenmeksizin kullanımı yani telif ödenmeksizin kullanımı suçtur. Yasadışı kullanılan program sonrası ilgili marka veya programın telif hakkı olan gerçek veya tüzel kişinin hem hukuk hemde ceza dava açma hakkı olacaktır.

5846 sayılı Fikri ve Sinai Haklar Kanunu’nde ele alınan düzenlemeye göre satışa arz etmek veya programı satın almak yani kullanmak sonrası suçun unsuru tamamlanmış olmaktadır.

Korsan Yazılım – Lisanssız Program Kullanmanın Cezası

Madde 71 / 1. fıkrası – Bu Kanunda koruma altına alınan fikir ve sanat eserleriyle ilgili manevi, mali veya bağlantılı hakları ihlal ederek:1. Bir eseri, icrayı, fonogramı veya yapımı hak sahibi kişilerin yazılı izni olmaksızın işleyen, temsil eden, çoğaltan, değiştiren, dağıtan, her türlü işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma ileten, yayımlayan ya da hukuka aykırı olarak işlenen veya çoğaltılan eserleri satışa arz eden, satan, kiralamak veya ödünç vermek suretiyle ya da sair şekilde yayan, ticarî amaçla satın alan, ithal veya ihraç eden, kişisel kullanım amacı dışında elinde bulunduran ya da depolayan kişi hakkında bir yıldan beş yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.

Korsan Yazılım – Lisanssız Program Kullanmak Şikayete Bağlı Suçtur

Madde 75 – 71 ve 72 nci maddelerde sayılan suçlardan dolayı soruşturma ve kovuşturma yapılması şikâyete bağlıdır. Yapılan şikâyetin geçerli kabul edilebilmesi için hak sahiplerinin veya üyesi oldukları meslek birliklerinin haklarını kanıtlayan belge ve sair delilleri Cumhuriyet başsavcılığına vermeleri gerekir. Bu belge ve sair delillerin şikâyet süresi içinde Cumhuriyet başsavcılığına verilmemesi hâlinde kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilir.

Korsan Yazılım – Lisanssız Program Kullanmak Etkin Pişmanlık

71 Maddenin son paragrafında ;

Hukuka aykırı olarak üretilmiş, işlenmiş, çoğaltılmış, dağıtılmış veya yayımlanmış bir eseri, icrayı, fonogramı veya yapımı satışa arz eden, satan veya satın alan kişi, kovuşturma evresinden önce bunları kimden temin ettiğini bildirerek yakalanmalarını sağladığı takdirde, hakkında verilecek cezadan indirim yapılabileceği gibi ceza vermekten de vazgeçilebilir.

Şeklindedir. Ancak yinede bu hallerde etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanır olup olmadığı somut olaya göre de farklılık oluşturacaktır. Bu sebeple avukat yardımı alınarak davanın yürütülmesi oldukça önemlidir.

Ceza Avukatı Korsan Yazılım

Ceza avukatı vasıtasıyla marka veya korsan yazılımdan ötürü açılacak veya soruşturma aşamasındaki dosyaların takibinin yapılması hak kaybı yaşanmaması adına oldukça önemlidir. Aşağıda paylaşacağımız Yargıtay kararında etkin pişmanlık hükmünün uygulanamacağına değinmiştir.

Yargıtay Kararı Korsan Yazılım Etkin Pişmanlık

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun süresi, kararın niteliği ve suç tarihine göre dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
5846 sayılı Kanun’un 71/son maddesinde, hukuka aykırı olarak üretilmiş, işlenmiş, çoğaltılmış, dağıtılmış veya yayımlanmış bir eseri, icrayı, fonogramı veya yapımı “satışa arz eden, satan veya satın alan” kişilerin, kovuşturma evresinden önce bunları kimden temin ettiğini bildirerek yakalanmalarını sağladığı takdirde haklarında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanabileceğinin belirtilmesi nedeniyle katılan … isimli şirketin hak sahibi olduğu bilgisayar programının, sanığın yetkilisi olduğu iş yerinde bulunan bilgisayara lisanssız olarak yüklenmesi ve kullanılması biçimindeki olayda etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasının mümkün olmadığı ve bu nedenle sanığın eyleminin 6763 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikten önce de uzlaşma kapsamında bulunup katılan vekilinin uzlaşmayı kabul etmediği anlaşıldığından, tebliğnamedeki bu hususa ilişkin bozma düşüncesine iştirak edilmemiştir.

İlgili Makaleler :

 

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Bir Yorum Yazın

Hukuki Danışmanlık Ücretlidir. İletişim ve Randevu için arayabilirsiniz.
× Whatsapp