Hürriyet Mahallesi, Kız Kalesi Sokak No:3 İç Kapı: 2, 34403 Kâğıthane/İstanbul
trenfrdearruroja

Müstehcenlik Suçu TCK 226 Çocuk

Müstehcenlik Suçu TCK 226 Çocuk

Müstehcenlik suçu, daha çok çocuklara ilişkin bir suç türü gibi düzenlenmiş olsa da suçun işleniş biçimlerinde birçok çeşitlilik söz konusudur. Müstehcenlik suçu, Türk Ceza Kanunu Yedinci Bölüm’de “Genel Ahlaka Karşı Suçlar” kategorisinde ve 226. maddesinde düzenlenmiştir.  Müstehcenlik suçu, yazılı, görüntülü ve buna bağlı materyaller ile işlenebilmektedir.  Çocuklara ilişkin görüntülerin veya yazıların yer almasını geniş bir biçimden yorumlanmalıdır. Görüntü veya yazılardan kasıt sadece çocukların görüntülenmesi değil, çocuk algısı karşıya veren her türlü materyaller bu kanun kapsamında değerlendirilecektir. Örnek vermek gerekirse, yetişkin birisinin görüntülerde yaptığı davranış ve hareketlerde eğer çocuk algısı yaratıyorsa bir çocuk gibi davranıyorsa bu halde de çocuk müstehcenliği söz konusu olduğunu düşünmekteyim. Yada anime videolar şeklinde bir görüntü yayınında sadece bir çizim karakterlerinin çocuk algısıyla müstehcenlik görüntü yer alması durumunda dahi müstehcenlik hükümleri geçerli olacaktır.  Çocuk kavramı, anlaşılması gereken husus ise 18 yaşından küçüklerdir. Pornografik görüntüler ile erotizm konuları Yargıtayca kendi içinde ayrışması yapılmaya devam etse de toplumun geneli tarafından ve toplum düzenin esas alınması gerektiği göz önüne alınmaktadır.

İnternet Çocuk Pornografisi

Müstehcenlik suçu, incelemeye alındığında çocuklara ilişkin müstehcen görüntü ve materyaller internet siteleri üzerinden gerçekleşmektedir. Çocuk pornografisinin dünyanın her tarafında artış gösterdiği zaman diliminde bazı durumlarda interpol tarafından dahi ip tespiti yapılıp bilişim suçlarına ihbarı yapılmaktadır. İnterpol, tüm ülkelere bağlı daire başkanları birbiriyle kurmuş olduğu network ağı ile birlikte hukuka aykırı çocuk pornografisinin izlendiği bu içeriklerinin indirildiğinin tespiti halinde ip adresinin kodlarından hangi ülkeden girişi belli olduğundan ötürü o ülkenin daire başkanlığına gerekli bilgileri aktarabilirler. İnternet yoluyla verilere ulaşıldıktan sonra bilgisayara depo edilen bu veriler, bilgisayar ve veri barındıran cihazların el konulup incelenmesi ile ortaya çıkmaktadır. Kimi zaman suça konu olan bilgisayarlar başka bir suç için el konulmuş olsa da inceleme sırasında çocuklara ilişkin müstehcen bilgiler içerdiğinin tespiti halinde durum savcılığa bildirilmektedir. Sanal pedofili suçunun bir tezahürü olan çocuklara ilişkin müstehcenlik suçunda suç unsurunun tespitinde zorluklar yaşanabilmektedir.

Bilgisayarda Elde Edilen Müstehcen Görüntüler

Bilgisayarlarda elde edilen her müstehcen görüntünün bu suçu işlediğine ilişkin kesin bir kanıt olduğunu söylemek doğru olmaz. Çünkü bazı durumlarda web sitelerden zararlı içeriklerle ve iframe kodlarıyla farklı web siteleri açılmakta müstehcen görüntüler bilgisayara depo edilebilmektedir. Bilgisayara ulaşmış olan virüsler kanalıyla müstehcen sitelerin açılması yönündeki komutlarla bu sitelere istemsiz olarak girişler yapılabilmektedir. Yada kişiler yetişkinlere ait yasal sitelere erişim sağladıktan sonra kendi isteği dışında çocuk pornografisi içeren sitelere yönlendirilmiş olabilir. Bu sitelere giriş yaptıktan hemen sonra çıkış yapılsa dahi bazı görüntü ve materyaller harddiskte kalmaya devam etmektedir. Bu veriler kişiler tarafından silinse dahi daha sonradan kriminal incelemeler sonrasında tekrar geri getirilmektedirler. Bu şekilde istem dışı verilerin bulundurulduğundan haberi bile olmayan kişilere sadece bu veriler doğrultusunda müstehcenlik suçunun işlediğini doğru olmayacaktır. Bu veriler bulundurulduğunda bunun yanı sıra destekleyici delillerinde elde edilmiş olması gereklidir.

Çocuklara ilişkin müstehcenlik görüntülerinin yani çocuk pornografisinin çok sayıda resim, video forum üyelikleri olması durumu,

Belli bir dosya içerisinde özenle gerçekleştirilmiş bir veri arşivi,

İnternet tarayıcılarından ( explorer, chrome ) gibi programların kendi klasörleri değilde örneğin “özel videolarım” klasörü içinde bulunmuş olması hali,

Bir internet sitesine girildiğinde arkada kullanıcı farkında olmadan o web sitenin daha sonra hızlı açılmasını sağlayan cookesler bilgisayara depo edilir. Ancak bu verilerin sadece birisi 250 mb civarı boyutunda olması mümkün değildir. Bu halde kendi isteğiyle ancak video yüklediği kabul edilebilir.

Videoların veya dosyaların özel olarak şifrelenmiş olması,

Tüm bu haller bu suçun işlenmesinde destekleyici delil niteliğinde kabul edilebilir.

Çocuk Pornografisi ve Müstehcenlik Suçunda Bilirkişi İncelemesi

Müstehcenlik ve çocuk pornografisi için delil tespiti ve bilirkişi incelemesi için mahkeme tarafından sevk edilmiş olan bilirkişi incelemeleri tüm bu hususları dikkat ederek bilimsel somut verilere dayandırması gerekmektedir. Aksi halde kişilerin masumiyet karineleri ihlal edilerek sadece birkaç link ve internetten istemsiz olarak indirilen resimlerin varlığı söz konusudur diye yapılan değerlendirme şüphelinin mağduriyetine yol açabilecektir.

Müstehcenlik ve Çocuk Pornografisi Yaş Tespiti

Görüntü incelemeleri hususunda ihtisaslaşmış laboratuvarlarda yüz karşılaştırması yapılarak 2 kişiye ait yüzlerin aynı olup olmadığının tespiti yapılabilmektedir. Adli Tıp Laboratuarlarında şahsın seçilen eklemlerinin kemikleşme oranını incelenerek yaş tayini yapılabilmektedir.Bununla birlikte18 yaş sınırında olan çocukların değerlendirmesini görsel olarak yapmak çok daha zordur. Ergenlik gelişimi bölgeden bölgeye farklılıklar gösterdiğinden kimi çocuk 18 yaşını doldurmamış olsa da büyükmüş gibi görülmekte, 18 yaşını tamamlamış kimi yetişkin ise hâlâ çocuk gibi görülebilmektedir. Özellikle Orta Asya’daki şahıslar yüz ifadesi ve cinsel bölge gelişimi olarak daha çocuksu gözükmektedir.

Bilişim suçlarında çocuğun daha önce kesin olarak çocuk olduğunun tespiti yapılmış bir resmi varsa daha sonra suç şüphesiyle elde edilen görüntülerin karşılaştırmasıyla ortaya çıkmaktadır. Bir diğer yöntem de ise şüpheli ifadeleri ve o görüntüdeki çocuğa ulaşım sağlanarak kimlik bilgilerinden çocuğun gerçek yaşı ortaya çıkarılmaktadır.

Büyüme-Gelişme ve Ergenlik Göstergelerine Dayalı Yaş Tespiti

Çocuk pornografisi vakalarında yaş tespiti açısından bakıldığında bu dönemlerden özellikle adolesan dönem önem arz etmektedir. Çünkü laboratuar incelemelerinde görülmektedir ki pornografik görüntülerde yaşı bilinmeyen ve çocuk olabileceğinden şüphelenilen kişiler adolesan dönemde kişiler olmaktadır.

Ciltteki ve yüzdeki Değişikliklerden Yaş Tespiti:

Bu yöntem, yaş tayini yapılacak kişinin uzmanın yanında bulunmasını gerektirmekte olup, yöntemin dijital ortamdaki görüntülere uygulanabilirliği bulunmamaktadır.

Kemik Yaşına Dayalı Yaş Tespiti

Belirtildiği üzere kemiklerde yaş tespiti vücudun belli kemiklerinin röntgen tetkikleri ile yapılmaktadır. Bu yöntem, yaş tayini yapılacak kişinin uzmanın yanında bulunmasını gerektirmekte olup, yöntemin dijital ortamdaki görüntülere uygulanabilirliği bulunmamaktadır

Fiziki Yaş Tespiti Yöntemleri

Müstehcenlik Suçu ve Cezaları TCK 226

Madde 226(1)

a) Bir çocuğa müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünleriveren ya da bunların içeriğini gösteren, okuyan, okutan veya dinleten,
b) Bunların içeriklerini çocukların girebileceği veya görebileceği yerlerde ya da alenen gösteren, görülebilecek şekilde sergileyen, okuyan, okutan, söyleyen, söyleten,
c) Bu ürünleri, içeriğine vakıf olunabilecek şekilde satışa veya kiraya arz eden,
d) Bu ürünleri, bunların satışına mahsus alışveriş yerleri dışında, satışa arz eden, satan veya kiraya veren,e) Bu ürünleri, sair mal veya hizmet satışları yanında veya dolayısıyla bedelsiz olarak veren veya dağıtan,
f) Bu ürünlerin reklamını yapan,Kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılır.

(2) Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri basın ve yayın yolu ile yayınlayan veya yayınlanmasına aracılık edenkişi altı aydan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

(3) Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünlerin üretiminde çocukları, temsili çocuk görüntülerini veya çocuk gibi görünen kişilerikullanan kişi, beş yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu ürünleri ülkeye sokan, çoğaltan, satışa arz eden, satan, nakleden, depolayan, ihraç eden, bulunduran ya da başkalarının kullanımına sunan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

(4) Şiddet kullanılarak, hayvanlarla, ölmüş insan bedeni üzerinde veya doğal olmayan yoldan yapılan cinsel davranışlara ilişkin yazı, ses veya görüntüleri içeren ürünleri üreten, ülkeyesokan, satışa arz eden, satan, nakleden, depolayan, başkalarının kullanımına sunan veya bulunduran kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

(5) Üç ve dördüncü fıkralardaki ürünlerin içeriğini basın ve yayın yolu ile yayınlayan veya yayınlanmasına aracılık eden ya da çocukların görmesini, dinlemesini veya okumasını sağlayan kişi, altı yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

(6) Bu suçlardan dolayı, tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

Müstehcenlik Suçu Görevli Mahkeme

Bu suça ilişkin yargılamalar Asliye ceza mahkemeleri tarafından yerine getirilir.

Müstehcenlik Suçu Avukat

Hürriyeti bağlayıcı tedbirler alınabilecek bir suç tipidir. Avukat tutmak zorunlu olmasada cinsel suçlara ilişkin yargılamalara katılan bir avukat yada ceza avukatı ile birlikte delillerin değerlendirilmesi hususu dikkatlice yapılması oldukça önemlidir.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Bir Yorum Yazın

Hukuki Danışmanlık Ücretlidir. İletişim ve Randevu için arayabilirsiniz.
× Whatsapp