iletisim mouse ev zar soru video kullanici pdf yildiz istatistik sozlesme destek1 telefon deney menu kampanya klasor urun ampul gulenyuz bilgi sunum bina kurumsal arti kalp yorum bilim duyuru sepet liste monitor takvim ceptelefonu whatsapp gazete foto ayar canta anlasma cuzdan saat para nakliye konum tamir alinti dunya elmas ok destek2
Hürriyet Mahallesi, Kız Kalesi Sokak No:3 İç Kapı: 2, 34403 Kâğıthane/İstanbul
trenfrdearruroja

Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama Suçu

24.04.2020
Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama Suçu

Türk Ceza Kanununda düzenlenen neticesi sebebiyle ağırlaşmış suç kavramına ilişkin unsurlardan önce eski Türk Ceza Kanununda yapılan değişiklikle kanunumuzda yer aldığını ifade etmeliyim. Kusur ilkesi suç politikasının temel ilkelerinden biridir. Kusursuz ceza olmaz. Kişi ancak kusurunun ağırlığı oranında cezalandırılır.  İşte bu ilkenin gereği olarak Türk Ceza Kanunu Madde 87’de neticesi sebebiyle ağırlaşmış suç düzenlenmesi yapılmıştır.

Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Suç Ne Demektir?

Madde 23-(1) Bir fiilin, kastedilenden daha ağır veya başka bir neticenin oluşumuna sebebiyet vermesi halinde, kişinin bundan dolayı sorumlu tutulabilmesi için bu netice bakımından en azından taksirle hareket etmesi gerekir.

Örnek olarak, fail mağdura kuvvetli bir yumruk atar ve bunun sonucunda kastettiğinden daha ağır bir sonuç ortaya çıkar görme kaybı yaşar yani duyularından birini kaybedebilir. Kişi yaralamak isterken daha ağır bir sonuç ortaya çıkıyor.

Bir diğer olayda ise kişiye yine bir yumruk vuruluyor kişiyi yaralamak maksadıyla yapılan bu hareket sonucunda kişi ölürse kastettiği durumdan farklı bir olay karşımıza çıkıyor.

Bu iki durumda da ister daha ağır bir netice meydana gelsin isterse başka bir netice meydana gelsin. Bu neticelerden dolayı fail, en azından taksirle hareket etmiş olması gerekmektedir.

Yani fail, kişiye şiddetli bir yumruk ile kişiye gerçekten büyük bir zarar vermek amacıyla dişini kırmak niyetindeyse zaten kasten yaralama suçu değil neticesi sebebiyle ağırlaşmış suç gündeme gelecektir.

Yapılan hareket taksirle öngörülebilir olmalıdır.

Kasten Yaralama Sonucunda Ölüm Meydana Gelmişse

Neticesi sebebiyle ağırlaşmış suçun en çok uygulandığı durumlar ise; failin kasten yaralamak istediği ancak yaralama dışında ölümün meydana geldiği olaylardır.

Türk Ceza Kanunu Madde 87/4.fıkrası

Kasten yaralama sonucunda ölüm meydana gelmişse, yukarıdaki maddenin birinci fıkrasına giren hallerde sekiz yıldan oniki yıla kadar, üçüncü fıkrasına giren hallerde ise oniki yıldan onsekizyıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Eğer fail, mağduru yaralamak istiyor ancak bunun sonucunda ölüm meydana gelmişse öncelikle TCK 23 madde gereği taksirle hareket etmesi gerekir. Bu ölümden dolayı kasten öldürme suçundaki gibi bir ceza verilmeyecek, taksirle öldürme suçundaki gibi de ceza verilmeyecektir. Fail önce kasten davranıyor fakat netice bakımından ise taksirle hareket ediyor. Kast – taksir kombinasyonun söz konusu olduğu 87/4.fıkrası gereğince özgü bir ceza belirlenmiştir. Fakat burada üzerinden özellikle durulması birşey var. Herhangi bir yaralamadan dolayı ölüm meydana geldiğinde otomatik olarak 87/4.fıkrası uygulanmayacaktır. Bunun bazı koşulları bulunmaktadır.

Kasten Yaralamanın Nitelikli Hali ile  Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Suç Karşılaştırması

Fail, kanunumuzda silah sayılan madde olan sopa ile işlenmesi ile mağdur ölebilir. Böyle bir durumda ölüm neticesi taksirle öngörülebilir olduğunda neticesi sebebiyle ağırlaşmış suç uygulanabilir. Sopa silah sayılmakta yani kasten yaralama suçunun nitelikli hallerinden birini oluşturmaktadır. Yaralama suçunda ölüm meydana geldiğinde 87/4 gereğince ceza verilebilmesi için yaralamanın belli bir ağırlıkta olması gerekir.  Yaralamanın ya temel şekli gerçekleşmeli yada nitelikli hali gerçekleşmiş hali olmalıdır. Yaralama şayet basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek hafif bir yaralama ise 87/4 uygulanmaz.

Öldürmeye Teşebbüs Suçu Şartları

Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 08.07.2008 tarihli ve 2008/1-88 E., 2008/184 K. sayılı kararına göre ise, öldürme kastının varlığı için;

  • • Fail ile mağdur arasında olay öncesine dayalı, öldürmeyi gerektirir bir husumetin bulunup bulunmadığı,
  • • Olayda kullanılan vasıtanın öldürmeye elverişli olup olmadığı,
  • • Mağdurdaki darbe sayısı ve şiddeti,
  • • Darbelerin vurulduğu bölgenin hayati önem taşıyıp taşımadığı,
  • • Failin fiiline kendiliğinden mi, yoksa engel bir sebepten dolayı mı son verdiği,
  • • Olay sonrası mağdura yönelik davranışları

Hususları dikkate alınmalıdır.

Failin kastının belirlenmesinde başvurulan ölçütlerden hepsinin, öldürme kastını ortaya koyacak şekilde aynı olayda gerçekleşme zorunluluğu yoktur. Ölçütlerden sadece birisinin gerçekleştiği durumda, failin kastının insan öldürmeye yönelik olduğu; buna karşılık ölçütlerden çoğunun gerçekleştiği durumlarda failin kastının yaralamaya yönelik olduğu söylenebilir.

Kasten öldürmeye teşebbüs ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçunda her olayın kendi içinde yukarıdaki şartların oluşum biçimi ve olayın değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Kalp krizi geçirmiş, kalbi delik olduğunu bildiğini kişiye failin, özellikle kalbine doğru yumruklar atması sonrası kalp krizi meydana gelmiş ve ölüm gerçekleşmiş ise neticesi sebebiyle ağırlaşmış suç meydana gelmiştir.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Bir Yorum Yazın

Hukuki Danışmanlık Ücretlidir. İletişim ve Randevu için arayabilirsiniz.
× Whatsapp