Hürriyet Mahallesi, Kız Kalesi Sokak No:3 İç Kapı: 2, 34403 Kâğıthane/İstanbul
trenfrdearruroja

Nitelikli Kasten Öldürme Suçu Müşterek Fail Beraat Kararı

30.04.2021
Nitelikli Kasten Öldürme Suçu Müşterek Fail Beraat Kararı

Bu yazıda nitelikli yağma ve nitelikli kasten öldürme suçundan ötürü yargılaması yapılan failler hakkında nitelikli kasten öldürme suçundan ötürü verilmiş mahkumiyet hükmünün Yargıtay’ca bozularak beraat kararı verilmesine ilişkin kararını paylaşacağım.  ( 1. Ceza Dairesi         2018/5179 E.  ,  2021/3071 K. )

Dosya kapsamına göre; sanıklar … ve … ile hakkında ölüm nedeniyle düşme kararı verilen … ve haklarında tefrik kararı verilen sanık … ile suça sürüklenen çocuk …’in, olay tarihinde fıstık tarlasından hırsızlık yapmak amacıyla bir araya geldikleri, yanlarına da sıkıntı olması ihtimaline binaen tüfek aldıkları, tarladan topladıkları fıstıkları araca yükledikleri esnada tarla sahibi olan müşteki İsa’nın şahısları fark ettiği ve bunun üzerine SSÇ …’in yanlarında getirdikleri tüfekle havaya doğru ateş ederek müştekinin müdahalesine engel olduğu, aynı anda diğer sanıkların fıstıkları araca yüklemeye devam ettikleri, akabinde yola çıkan sanıklar ve suça sürüklenen çocukların tarladan uzaklaştıktan ve nitelikli yağma suçu tamamlandıktan sonra bu kez de maktulün sürücülüğünü yaptığı traktör ile karşılaştıkları, SSÇ …’in yine öncesinde havaya ateş ettiği ancak daha sonra aniden maktule doğru ateş ederek ölümüne sebebiyet verdiği olayda; sanıkların aksi ispat edilemeyen savunmalarında “kasten öldürme suçuna iştirak etmediklerini, tüfeği SSÇ’ler … ve …’nın kullandığını” beyan etmeleri karşısında; her ne kadar hırsızlık yapma kararı alan sanıklar ve SSÇ’lerin yanlarına tüfek alarak suçun yağmaya dönüşebileceği yönünde fikir birliğine vardıklarını söylemek mümkün ise de; ilk başta havaya doğru ateş eden SSÇ …’in bir anda maktulü hedef alarak ateş etmesinde diğer sanıkların da iştiraki olduğuna ve öldürme kararını aldıklarına ve öldürme suçu yönünden eylem üzerinde fiili hakimiyet kurduklarına dair her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden, sanıklar … ve …’ın nitelikli kasten öldürme suçundan beraatlerine karar verilmesi gerekirken, mahkumiyet hükümlerine yönelen istinaf taleplerinin esastan reddine karar verilmesi,
Bozmayı gerektirmiş olduğundan, sanıklar … ve … müdafilerinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmekle, hükmün, tebliğnamedeki düşünceye aykırı olarak, 5271 sayılı CMK’nin 302/2. maddesi uyarınca BOZULMASINA, sanık … hakkında yağma suçundan tayin olunan ceza miktarı ile tutuklu kaldığı süre dikkate alınarak sanık müdafiinin tahliye talebinin reddine

şeklinde karar verilmiştir. Esas olarak dosya incelediğinde karşı oy kullanan üyelerin çoğunluk görüşüne avukat olarak aynı görüşte olduğum karşı oy gerekçesinde ;

Tüm dosya kapsamına göre,
Olay günü sanıklar ve SSÇlerin birlikte uyuşturucu kullanıp vakit geçirdikleri daha sonra fıstık hırsızlığı yapmaya karar verdikleri muhtemelen bu tür işlerde kullandıkları arka koltuğu sökülmüş otomobil ile yola çıktıkları, yanlarına bir terslik olursa kullanmak üzere bir de tüfek aldıkları, mağdur …’nın fıstık bahçesine girerek 20 civarında ağacın fıstığını toplayarak çuvallara doldurdukları, mağdur …’nın da işçileri ile birlikte bahçesine doğru yaklaştığında sanıkların aracını gördüğü, sanıkların da mağduru farkedip yaklaşan araca doğru bir el ateş ettikleri, mağdurun korkup durduğu ve yaklaşamadığı, sanıkların hemen çuvalları araca yükleyerek yola çıktıkları, bir el de havaya ateş ederek yola devam ettikleri, mağdur …’nın tarla komşusu olan maktul …’e haber vermesi üzerine maktulün traktörü ile sanıkların aracının önünü kestiği, sanıkların yakalanmamak için aynı tüfekle maktule ateş ederek öldürdükleri olayda;
Sayın çoğunluk sanıklar …, … ve …’un beraat etmeleri gerektiği gerekçesi ile kararın bozulmasına hükmetmiş ise de bu görüşe katılmıyoruz. Şöyle ki;
Bu kararın gerekçesi SSÇ …’in bu suçu tek başına ve diğerlerinden habersiz yaptığı hususuna dayandırılmış ise de SSÇ’nin sıcağı sıcağına verdiği ifadelerinde maktule kesinlikle ateş etmediğini mağdur …’nın aracına …’un ateş ettiğini, traktördeki maktüle ise … veya …’nın ateş ettiğini beyan ettiği, SSÇ’nin ellerinde veya kıyafetlerinde herhangi bir atış artığına rastlanmadığı, aracın iç kısmında hem sağında hem solunda önünde ve arkasında atış artıklarının tesbit edildiği, aracı kullanan kişinin kim olduğu, oturma düzeni ve ateş eden kişi ile ilgili sanık ve SSÇ beyanları arasında çelişki olduğu, SSÇ … daha sonra ki beyanlarında kendisinin ateş ettiğini beyan etmiş ise de sanıkların yaşı nedeniyle daha az ceza alabileceğini söyleyerek SSÇyi suçu üstlenmeye ikna ettiklerinin anlaşıldığı, bu kadar yaşı büyük sanığın yanında SSÇnin tek başına insiyatif alarak mağdura ve maktule ateş etmesinin hayatın olağan akışına uygun olmadığı, sanıkların henüz olay yerine gelmeden önce bir aksilik çıktığında kullanmak üzere yanlarına tüfek aldıkları önce mağdura ateş edilmesi daha sonra maktulün öldürülmesi sırasında da tüm sanık ve SSÇlerin birlikte ortak suç işleme kararı kapsamında hareket ettikleri, hangisinin ateş ettiğinin bir öneminin bulunmadığı, tüm sanıkların hem işlenen yağma suçu hem de kasten öldürme suçu yönünden TCK’nin 37. maddesi gereğince müşterek fail olarak kabul edilmelerinin gerektiği, bu nedenle verilen mahkumiyet kararının onanması gerektiğini düşündüğümüzden sayın çoğunluğun kararına muhalefet ediyoruz.

şeklindedir.

 

İlgili Makaleler  :

 

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Bir Yorum Yazın

Hukuki Danışmanlık Ücretlidir. İletişim ve Randevu için arayabilirsiniz.
× Whatsapp