Cevizli Mah. Kastamonu Sk. No:23/17 Adalet İş Merkezi, 34865 KARTAL İSTANBUL
trenfrdearru

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu

Medeni kanunun düzenlediği evlilik şartlarının yanında ayrıca Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenmiş olan ceza maddelerine göre değerlendireceğiz. Ayrıca Evlilik dışıda işlenebilen bir suç olan reşit olmayanla cinsel ilişki suçu’nu ayrıca tek başına da işleyeceğiz. Türk Medeni Kanunu kişiler 17 yaşını doldurmadıkça evlenemeyeceğini düzenlemiş 16 yaşındakilerin ise yasal temscilerinin rızasıyla ve olağanüstü durumlarda hakimin onayıyla olabileceğini düzenlemiştir.

Türk Medeni Kanunu ,

Madde 124-Erkek veya kadın onyedi yaşını doldurmadıkça evlenemez.Ancak, hâkim olağanüstü durumlarda ve pek önemli bir sebeple onaltı yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verebilir. Olanakbulundukça karardan önce ana ve baba veya vasi dinlenir.

Madde 127-Kısıtlı, yasal temsilcisinin izni olmadıkça evlenemez.

Günümüzde özellikle resmi nikah yapılmaksızın imam nikahı ile yapılan evlilikler sonucunda hem sağlık hemde hukuki sorunlarla karşı karşıya kalınmaktadır. Henüz vucüt erginliğine ulaşamadan anne olan kız çocukları, çocukluğunu yaşamadan evlenen erkekler aile reisi sorumluluğu yüklenerek büyük bir sosyolojik sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır. İşin sosyolojisi bir tarafa bırakacak olursak cezai yönünden geriye dönülemez telafisi güç sonuçlar doğmaktadır.

İmam nikahı yapılan bu çocuk evliliklerin sonucunda dünyaya gelen bebeklerin hastanelerde veya kimlik için başvuru sırasında fark edilmesi durumunda savcılığın harekete geçip soruşturma açması ile karşı karşıya kalınmaktadır. Evlilik yapılan kişi(çocuk) 15 yaşını tamamlamış ancak 16 yaşını tamamlamış ise bu arada evliliğe Türk Medeni Kanunu imkan vermediği gibi ayrıca evlilik sonucunda çocuk dünyaya gelmiş ise Türk Ceza Kanunu 104.Maddesine göre “reşit olmayanla cinsel ilişki” suçunu işlemiş ceza soruşturulması ve yargılanması yapılacaktır. Bu suçun mağduru on beş yaşını bitirmiş, ancak on sekiz yaşını tamamlamamış kız veya erkek kişiler olabilir.

Türk Ceza Kanunu 104. Madde;

Madde 104-(1) Cebir, tehdit ve hile olmaksızın, onbeş yaşını bitirmiş olan çocukla cinsel ilişkide bulunan kişi, şikayet üzerine, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) (İptal: Ana.Mah.nin 23/11/2005 tarihli ve E: 2005/103, K: 2005/89 sayılı kararı ile; Yeniden düzenleme: 18/6/2014-6545/60 md.)Suçun mağdur ile arasında evlenme yasağı bulunan kişi tarafından işlenmesi hâlinde, şikâyet aranmaksızın, on yıldan on beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(3) (Ek: 18/6/2014-6545/60 md.)Suçun, evlat edineceği çocuğun evlat edinme öncesi bakımını üstlenen veya koruyucu aile ilişkisi çerçevesinde koruma, bakım ve gözetim yükümlülüğübulunan kişi tarafından işlenmesi hâlinde, şikâyet aranmaksızın ikinci fıkraya göre cezaya hükmolunur.

Eğer ki evlilik yapılan kişi 15 yaşınıda doldurmamış biriyse bu kez yargılama daha ağırlacaşacak ve Türk Ceza Kanunu 103. Maddesine göre “Çocukların cinsel istismarı” suçuyla yargılanması söz konusu olacaktır. (15 yaşını doldurmuş ancak yaptığı eylemi ayırt edemeyecek durumda olan kişileri de bu kategoriye katabiliriz). Bu evliliklerin sonucunda yeni doğan çocuklar dünyaya gelirken tarafı olan kişiler ise cezaevinde olacağından ötürü büyük bir sosyolojik yıkımla karşı karşıya kalacaktır. Ayrıca doğu ve güneydoğu bölgelerindeki bazı törelere göre evlenme yasağı olan kişilerle de evlendirme bazı durumlarda yapılmaktadır. Bunun sonucunda cinsel münasebet söz konusu olduysa cezalar en az 10 yılda başlamaktadır. Sadece hukuken değil, sağlık, pskilojik ve diğer tüm sebepleri göz önüne aldığımızda hiçbir şekilde çocuk yaşta evliliği tasvip ve tavsiye etmemek gerekiyor.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu Nitelikli Haller

15 yaşını bitirmiş gençle Cebir, tehdit ve hile olmaksızın kurulan cinsel ilişki savcılığın re’sen incelediği bir suç tipi olmayıp şikayete bağlı bir suç tipidir. Bu yargılamaların sonucunda ağır hapis cezalarının doğması muhtemel olduğundan ceza avukatları , cinsel suçlar avukatı vasıtasıyla profesyonel olarak hukuki yardım almanız önemlidir.

Bizimle İletişime Geçmek için İletişim Sayfamıza ve telefonlardan irtibat kurabilirsiniz.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Hukuki Danışmanlık Ücretlidir. İletişim ve Randevu için arayabilirsiniz.