Hürriyet Mahallesi, Kız Kalesi Sokak No:3 İç Kapı: 2, 34403 Kâğıthane/İstanbul
trenfrdearruroja

Sarkıntılık Suretiyle Basit Cinsel İstismar Şikayet Bağlı mı?

20.11.2020
Sarkıntılık Suretiyle Basit Cinsel İstismar Şikayet Bağlı mı?

Cinsel suçlar arasında yer alan basit cinsel saldırı suçu, çocuklarda ise basit cinsel istismar olarak düzenlenmiştir. Ancak bu suçların ani, kesintili, devamlılık arz etmeyen davranışlar biçiminde olması halinde ise sarkıntılık suretiyle basit cinsel istismar suçunun oluşması söz konusu olacaktır.

Çoğu suçta olduğu gibi daha sonra taraflar aralarında anlaşma olması halinde şikayetten vazgeçmek istemektedirler. İşte burada sorulardan birisi de TCK 103/1-2.cümle şikayetten vazgeçildiğinde davanın durumu ne olacaktır.  Kanuna göre çocuğun cinsel istismarı suçu şikayete bağlı bir suç değil iken 2.cümlede yer alan sarkıntılık suretiyle basit cinsel saldırı şikayete bağlı bir suç olarak düzenlenmiş ve şikayatten vazgeçilmesi halinde davanın düşmesine karar verilmelidir.

Ceza Avukatı Cinsel İstismar Cinsel Taciz

Ceza avukatının rolü burada çok önemlidir. Çünkü yanlış teşhisi yapılmış olan dosyada basit cinsel istismar değil sarkıntılık suçunun oluştuğu ileri sürülebilir ise karşı tarafında şikayetten vazgeçmesi halinde davanın düşmesi kararı alınabilir. Bu sebeple davanın baştan ele alınması ve doğru bir savunma stratejisi yapılmalıdır.

Yargıtay Kararı Sarkıntılık Şikayetten Vazgeçme Hali

14. Ceza Dairesi         2016/8135 E.  ,  2019/12786 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : Basit cinsel saldırı
HÜKÜM : Mahkumiyet

İlk derece mahkemesince verilen hüküm temyiz edilmekle başvurunun muhtevası ve inceleme tarihine kadar getirilen kanuni düzenlemeler nazara alınarak dosya tetkik edildi, gereği görüşüldü:
Yapılan yargılamaya toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma ve kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,
Mahkemece sanık hakkında hüküm kurulurken 6545 sayılı Kanunla değişik 5237 sayılı TCK’nın 102/3-e. maddesi uyarınca artırım yapılmış ise de, anılan hükmün gerekçesinden de anlaşılacağı üzere suçun yetiştirme yurdu, ceza infaz kurumu, öğrenci yurdu, okul pansiyonu ve hastane gibi insanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu ortamların sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle işlenmesi halinde sanığın cezasında artırım yapılabileceği, dava konusu olayda sanığın otobüs içerisinde yolculuk yaparken atılı suçu işlediği ve eylemin gerçekleştiği otobüs TCK’nın 102/3-e. maddesinde “insanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu ortamlar” şeklinde tarif edilen yerlerden olmadığından mevcut haliyle eylemin 5237 sayılı TCK’nın 102/1. maddesinde düzenlenen sarkıntılık suretiyle basit cinsel saldırı suçu kapsamında kalıp, soruşturma ve kovuşturmasının şikayete tabi bulunduğu ve kovuşturma evresinde sanıktan şikayetçi olarak kamu davasına katılan mağdurenin, mahkemece kurulan mahkumiyet hükmünün sanık müdafisi tarafından temyiz edilmesinin ardından dosyaya sunduğu 02.03.2016 günlü dilekçeyle mevcut şikayetinden vazgeçip, sanık müdafisinin de aynı tarihli dilekçe ile şikayetten vazgeçmeyi kabul ettiği anlaşıldığından, vaki feragat nedeniyle davanın düşmesine karar verilmesinde zorunluluk bulunması,
Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafisinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek 1412 sayılı CMUK’nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, ancak bu hususun yeniden yargılama yapılmaksızın aynı Kanunun 322. maddesinin verdiği yetkiye istinaden düzeltilmesi mümkün bulunduğundan, şikayetten vazgeçme nedeniyle kamu davasının TCK’nın 73/4 ve CMK’nın 223/8. maddeleri gereğince DÜŞMESİNE, 27.11.2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

İlgili Makaleler :

Ziyaretçi Yorumları - 1 YORUM
  1. Naciye dedi ki:

    Slm dadirildim isim telfonu var bende ben yurt disanda yasiyorum bana yardim edin simdi beni Tehit ediyor

Bir Yorum Yazın

Hukuki Danışmanlık Ücretlidir. İletişim ve Randevu için arayabilirsiniz.
× Whatsapp