Cevizli Mah. Kastamonu Sk. No:23/17 Adalet İş Merkezi, 34865 KARTAL İSTANBUL
trenfrdearru

Sigara veya Alkol Kaçakçılığı Suçu Cezası

02.02.2019
10.349
Sigara veya Alkol Kaçakçılığı Suçu Cezası

Özellikle havalimanlarında yurtdışından gelmekte olan yolcular tarafından gümrüksüz alandan gümrüklü bölgeye geçerken yeşil hat ve kırmızı hat olarak belirlenen bölgeden geçerken bazen grup pskilojosinin sonucu olarak tüm yolcular istemsiz olarak yeşil hata gidilmekte ve gümrük ve muhafaza memurlarının uyarısı ile valiz taraması yapılmakta bazı eşyalardan daha fazla bulunması sebebiyle tutanak tutulmakta ve kaçak mal suçlamasıyla hazırlanan dosya Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletilmektedir. Basit gibi görünen alt tarafı şu kadar bir mal olarak gördüğünüz bu işlem aslında görüldüğü kadar da basit değil. Getirilen eşyanın ticari mahiyette olduğu veya eşyanın ithali yasak olan bir durumu olması dolayısıyla 5 yıla kadar hapis öngörülen bir ceza ile karşı karşıya kalınmaktadır. Bu sebeple mutlaka bir avukattan hukuki yardım alınmalıdır.

Kaçakçılık Suçu, genel olarak gümrük veya vergi mevzuatı başta olmak üzere kanun ve yönetmeliklere aykırı bir şekilde malın kasten ülkeye hukuku aykırı yollarla sokulması ve satışının yapılması şeklindedir. Kaçakçılık suçu Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenmemiştir. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda düzenlenmiştir.

Kaçakçılık suçlarında ülkemizde fiyatı yüksek olması sebebiyle sigara ve alkol kaçakçılığı oldukça fazla yer almaktadır.


Sigara veya alkol (içki) kaçakçılığı suçu, sigara, alkol veya tütünün gümrüğe tabi tutulmaksızın mali yükümlülüklere aykırı bir şekilde yurtdışına çıkarılması veya ülkeye sokulması ile oluşur.


Bir diğer ismi ile tütün kaçakçılığı olarak da geçen bu suç dahili ile 5607 sayılı kanun kapsamında mücadele edilmektedir. Burada suçlanacak olan kişi kanun karşısında yapacağı savunma içerisinde belli başlı bir takım kriterler de alınarak buna göre suç olup olmadığı ortaya çıkarılmaktadır. Örneğin üst limit olarak en fazla 200 adet kadar sigara kişisel kullanım olarak geçerli sayılırken 20 karton üzerinde kişisel olarak bulunan paketler ise sigara kaçakçılığı kapsamında suç teşkil etmektedir. Bir şekilde gümrüğe tabi tutulmaksızın yurt dışında ya da yurt içinde yapılacak olan kaçakçılık bünyesinde 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası verilmekte ve ayrıca 20 bin gün kadar adli para cezasına çarptırılmaktadır. Sigara ve alkol kaçakçılığında, sigara ve alkolün birlikte bulunması suç ceza arttırım nedeni olarak değil bir suç olarak görülmektedir. Bir kişi 200 paket sigara , 50 adet rakı, 75 kilogragram tütün ülkeye girerken yakalanırsa tek bir sigara ve alkol kaçakçılığı suçlamasıyla yargılanacaktır.

Kaçak Sigara veya Alkol Üretme, Satma, Taşıma veya Satın Alma Suçu

Sigara veya alkol kaçakçılığı suçunu iştirak etmeksizin, sigara, tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkilerin piyasada satılması, satışa arz edilmesi, taşınması veya satın alınması hâlinde, suçun cezası 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası ve 10 bin güne kadar adli para cezasıdır.

Sigara veya Alkol Kaçakçılığı Suçu Cezası ile bu suç farklıdır. Birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Kaçak Sigara veya Alkol Üretme, Satma, Taşıma veya Satın Alma Suçu ‘nda eğer ki ;

Ambalajlarında bandrol, etiket, hologram, pul, damga veya benzeri işaret bulunmayan ya da taklit veya yanıltıcı bandrol, etiket, hologram, pul, damga veya benzeri işaretleri taşıyan sigara, tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkileri;

 • Ticari amaçla üreten, bulunduran veya nakleden,
 • Satışa arz eden veya satan,
 • Bu özelliğini bilerek ve ticari amaçla satın alan,

kişi 3 yıldan 6 yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır (5607 sayılı K. md.3/18).

T.C.K Suça Teşebbüs ile ilgili maddesi vardır. Bu maddeye göre elinde olmayan etkenlerden fail suç konusu eylemi yerine getirememiş olursa suç tamamlanmadığından ceza verilmiyebiliyor. Ama alkol, tütün mamulleri ve sigara kaçakçılığı suçu açısından teşebbüs hükümleri uygulanmaz. Yani, failin eylemi teşebbüs aşamasında kalsa bile, fail, eylem tamamlanmış gibi cezalandırılır (5607 sayılı K. md.3/21).

Aldatıcı işlem ve davranışlarla gümrük vergilerini kısmen veya tamamen ödemeksizin kaçak sigara, alkol veya tütünü ülkeye sokan kişi 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ve 20 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. (5607 sayılı K. md.3/10 atfıyla 2. Fıkra).

Alkol (içki) ve sigara (tütün) kaçakçılığı suçunda suç konusu eşyanın değerinin fahiş olması, yani yüksek olması halinde faile verilecek cezalar yarısından bir katına kadar arttırılır. (5607 sayılı K. md.3/22).

Örgütlü Kaçakçılık Suçunun Cezası

Örgütlü suç, sıkı bir ilişki içinde bir araya gelen 3 veya daha fazla kişi tarafından suçun işlenmesidir. Uygulamada “teşekkül halinde kaçakçılık suçu” deyimi de kullanılmaktadır.

Alkol ve sigara kaçakçılığı suçunun örgütlü bir şekilde, yani bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde faile verilecek ceza 2 katına kadar arttırılır (5607 sayılı K. md.4/1).

Alkol ve sigara kaçakçılığı suçunun örgütlü bir şekilde olmadığı halde, 3 veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde suçun cezası 1/2 oranında arttırılır (5607 sayılı K. md.4/2).

Alkol ve sigara kaçakçılığı suçu nedeniyle yapılan yargılamalar asliye ceza mahkemesi tarafından yerine getirilir.

Etkin pişmanlık, failin işlediği fiil nedeniyle pişman olması ve suçun sebep olduğu zararı gidermesi halinde fail hakkında ceza indirimi yapılmasını sağlayan bir maddi ceza hukuku kurumudur. İçki ve Sigara kaçakçılığı suçuna iştirak etmiş olan kişi; resmi makamlar tarafından haber alınmadan önce, fiili, diğer failleri ve kaçak eşyanın saklandığı yerleri merciine haber verirse, verilen bilginin, faillerin yakalanmasını veya kaçak eşyanın ele geçirilmesini sağlaması halinde cezalandırılmaz. Haber alındıktan sonra fiilin bütünüyle ortaya çıkmasına hizmet ve yardım eden kişiye verilecek ceza üçte iki oranında indirilir.

Sigara veya alkol kaçakçılığı suçlarından birini işlemiş olan kişi, etkin pişmanlık göstererek, soruşturma evresi sona erinceye kadar suç konusu eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı kadar parayı Devlet Hazinesine ödediği takdirde, hakkında, bu Kanunda tanımlanan kaçakçılık suçlarından dolayı verilecek ceza yarı oranında indirilir. Bu fıkra hükmü, mükerrirler hakkında veya suçun bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde uygulanmaz.

Adli Para Cezasına Çevirme, Erteleme ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Adli para cezası, işlenen bir suça karşılık hapis cezasıyla birlikte veya tek başına uygulanabilen bir yaptırım türüdür. Alkol ve sigara kaçakçılığı suçu nedeniyle hükmedilen hapis cezası adli para cezasına çevrilemez.

Hükmün Açıklanmasının geri bırakılması , sanık hakkında hükmolunan cezanın belli bir denetim süresi içerisinde sonuç doğurmaması, denetim süresi içerisinde belli koşullar yerine getirildiğinde ceza kararının hiçbir sonuç doğurmayacak şekilde ortadan kaldırılması davanın düşmesine neden olan bir ceza muhakemesi kurumudur. Ancak bu suç tipinde farklılık gösteren bir durum var. Diğer suç tiplerinde şartlar uyduğunda uygulunabilen HAGB kararı burada ancak Etkin pişmanlık hükümleri uygulanmadığı müddetçe alkol ve sigara kaçakçılığı suçu nedeniyle hükmedilen hapis cezası hakkında hagb kararı verilemez.

Erteleme, mahkeme tarafından belirlenen cezanın cezaevinde infaz edilmesinden şartlı olarak vazgeçilmesidir. Etkin pişmanlık nedeniyle indirim uygulanmadığı müddetçe alkol ve sigara kaçakçılığı suçu nedeniyle hükmedilen hapis cezasının ertelenmesi de mümkündür.

İnsanlar genelde gümrük kapılarında ve havalimanlarında getirdikleri sigara ve içkilerden ötürü davalık olmuşlardır. Kaçakçılık yaptığını bazı vatandaşlar kendisi geçerken bile bilmiyor. Bu sebeple de kanunun bilmemeyi bahane göstermemesinden de kaynaklı bu cezalandırılmalarla karşı karşıyayız.

Alkol ve sigara kaçakçılığı temel unsuru kasıttır. bu sebeple iyi bir kaçakçılık avukatı, sigara kaçakçılığı üzerine çalışan avukat gibi bir arayış içine girmeyiniz. Yurtdışından fazlasıyla alkol getirdim avukat bey bizi kurtarırmısın bu işten demeden önce vatandaş olarak haklarınızı ve kanunları bilmek her zaman faydalı olacaktır.

Ziyaretçi Yorumları - 2 Yorum
 1. Serkan dedi ki:

  3 arkadaş batuma gittik 60 karton sigara 30 şişe viski aldık bu bizim kişisel yasal sınırımı ve elimizde Free Shop faturamı ve ülkeye giriş cıkış belgeleri iz var bir şuc teşkil edermi

  1. Av. Tevfik YILDIRIM dedi ki:

   Hususi yanınızda getirebileceğiniz sınır bellidir. Ancak bu kullanım tabiki hususi kullanım için olmadı aşikardır. Suç teşkil eder.

Hukuki Danışmanlık Ücretlidir. İletişim ve Randevu için arayabilirsiniz.