Hürriyet Mahallesi, Kız Kalesi Sokak No:3 İç Kapı: 2, 34403 Kâğıthane/İstanbul
trenfrdearruroja

Sigara veya Alkol Kaçakçılığı Suçu Cezası

Sigara veya Alkol Kaçakçılığı Suçu Cezası

Özellikle havalimanlarında yurtdışından gelmekte olan yolcular tarafından gümrüksüz alandan gümrüklü bölgeye geçerken yeşil hat ve kırmızı hat olarak belirlenen bölgeden geçerken bazen grup pskilojosinin sonucu olarak tüm yolcular istemsiz olarak yeşil hata gidilmekte ve gümrük ve muhafaza memurlarının uyarısı ile valiz taraması yapılmakta bazı eşyalardan daha fazla bulunması sebebiyle tutanak tutulmakta ve kaçak mal suçlamasıyla hazırlanan dosya Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletilmektedir. Basit gibi görünen alt tarafı şu kadar bir mal olarak gördüğünüz bu işlem aslında görüldüğü kadar da basit değil. Getirilen eşyanın ticari mahiyette olduğu veya eşyanın ithali yasak olan bir durumu olması dolayısıyla 5 yıla kadar hapis öngörülen bir ceza ile karşı karşıya kalınmaktadır. Bu sebeple mutlaka bir avukattan hukuki yardım alınmalıdır.

Kaçakçılık Suçu, genel olarak gümrük veya vergi mevzuatı başta olmak üzere kanun ve yönetmeliklere aykırı bir şekilde malın kasten ülkeye hukuku aykırı yollarla sokulması ve satışının yapılması şeklindedir. Kaçakçılık suçu Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenmemiştir. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda düzenlenmiştir.

Kaçakçılık suçlarında ülkemizde fiyatı yüksek olması sebebiyle sigara ve alkol kaçakçılığı oldukça fazla yer almaktadır.


Sigara veya alkol (içki) kaçakçılığı suçu, sigara, alkol veya tütünün gümrüğe tabi tutulmaksızın mali yükümlülüklere aykırı bir şekilde yurtdışına çıkarılması veya ülkeye sokulması ile oluşur.


Bir diğer ismi ile tütün kaçakçılığı olarak da geçen bu suç dahili ile 5607 sayılı kanun kapsamında mücadele edilmektedir. Burada suçlanacak olan kişi kanun karşısında yapacağı savunma içerisinde belli başlı bir takım kriterler de alınarak buna göre suç olup olmadığı ortaya çıkarılmaktadır. Örneğin üst limit olarak en fazla 200 adet kadar sigara kişisel kullanım olarak geçerli sayılırken 20 karton üzerinde kişisel olarak bulunan paketler ise sigara kaçakçılığı kapsamında suç teşkil etmektedir. Bir şekilde gümrüğe tabi tutulmaksızın yurt dışında ya da yurt içinde yapılacak olan kaçakçılık bünyesinde 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası verilmekte ve ayrıca 20 bin gün kadar adli para cezasına çarptırılmaktadır. Sigara ve alkol kaçakçılığında, sigara ve alkolün birlikte bulunması suç ceza arttırım nedeni olarak değil bir suç olarak görülmektedir. Bir kişi 200 paket sigara , 50 adet rakı, 75 kilogragram tütün ülkeye girerken yakalanırsa tek bir sigara ve alkol kaçakçılığı suçlamasıyla yargılanacaktır.

Kaçak Sigara veya Alkol Üretme, Satma, Taşıma veya Satın Alma Suçu

Sigara veya alkol kaçakçılığı suçunu iştirak etmeksizin, sigara, tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkilerin piyasada satılması, satışa arz edilmesi, taşınması veya satın alınması hâlinde, suçun cezası 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası ve 10 bin güne kadar adli para cezasıdır.

Sigara veya Alkol Kaçakçılığı Suçu Cezası ile bu suç farklıdır. Birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Kaçak Sigara veya Alkol Üretme, Satma, Taşıma veya Satın Alma Suçu ‘nda eğer ki ;

Ambalajlarında bandrol, etiket, hologram, pul, damga veya benzeri işaret bulunmayan ya da taklit veya yanıltıcı bandrol, etiket, hologram, pul, damga veya benzeri işaretleri taşıyan sigara, tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkileri;

 • Ticari amaçla üreten, bulunduran veya nakleden,
 • Satışa arz eden veya satan,
 • Bu özelliğini bilerek ve ticari amaçla satın alan,

kişi 3 yıldan 6 yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır (5607 sayılı K. md.3/18).

T.C.K Suça Teşebbüs ile ilgili maddesi vardır. Bu maddeye göre elinde olmayan etkenlerden fail suç konusu eylemi yerine getirememiş olursa suç tamamlanmadığından ceza verilmiyebiliyor. Ama alkol, tütün mamulleri ve sigara kaçakçılığı suçu açısından teşebbüs hükümleri uygulanmaz. Yani, failin eylemi teşebbüs aşamasında kalsa bile, fail, eylem tamamlanmış gibi cezalandırılır (5607 sayılı K. md.3/21).

Aldatıcı işlem ve davranışlarla gümrük vergilerini kısmen veya tamamen ödemeksizin kaçak sigara, alkol veya tütünü ülkeye sokan kişi 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ve 20 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. (5607 sayılı K. md.3/10 atfıyla 2. Fıkra).

Alkol (içki) ve sigara (tütün) kaçakçılığı suçunda suç konusu eşyanın değerinin fahiş olması, yani yüksek olması halinde faile verilecek cezalar yarısından bir katına kadar arttırılır. (5607 sayılı K. md.3/22).

Örgütlü Kaçakçılık Suçunun Cezası

Örgütlü suç, sıkı bir ilişki içinde bir araya gelen 3 veya daha fazla kişi tarafından suçun işlenmesidir. Uygulamada “teşekkül halinde kaçakçılık suçu” deyimi de kullanılmaktadır.

Alkol ve sigara kaçakçılığı suçunun örgütlü bir şekilde, yani bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde faile verilecek ceza 2 katına kadar arttırılır (5607 sayılı K. md.4/1).

Alkol ve sigara kaçakçılığı suçunun örgütlü bir şekilde olmadığı halde, 3 veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde suçun cezası 1/2 oranında arttırılır (5607 sayılı K. md.4/2).

Alkol ve sigara kaçakçılığı suçu nedeniyle yapılan yargılamalar asliye ceza mahkemesi tarafından yerine getirilir.

Sigara veya Alkol Kaçakçılığı Etkin Pişmanlık

Etkin pişmanlık, failin işlediği fiil nedeniyle pişman olması ve suçun sebep olduğu zararı gidermesi halinde fail hakkında ceza indirimi yapılmasını sağlayan bir maddi ceza hukuku kurumudur. İçki ve Sigara kaçakçılığı suçuna iştirak etmiş olan kişi; resmi makamlar tarafından haber alınmadan önce, fiili, diğer failleri ve kaçak eşyanın saklandığı yerleri merciine haber verirse, verilen bilginin, faillerin yakalanmasını veya kaçak eşyanın ele geçirilmesini sağlaması halinde cezalandırılmaz. Haber alındıktan sonra fiilin bütünüyle ortaya çıkmasına hizmet ve yardım eden kişiye verilecek ceza üçte iki oranında indirilir.

Sigara veya alkol kaçakçılığı suçlarından birini işlemiş olan kişi, etkin pişmanlık göstererek, soruşturma evresi sona erinceye kadar suç konusu eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı kadar parayı Devlet Hazinesine ödediği takdirde, hakkında, bu Kanunda tanımlanan kaçakçılık suçlarından dolayı verilecek ceza yarı oranında indirilir. Bu fıkra hükmü, mükerrirler hakkında veya suçun bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde uygulanmaz.

Sigara veya Alkol Kaçakçılığı Adli Para Cezası

Adli para cezası, işlenen bir suça karşılık hapis cezasıyla birlikte veya tek başına uygulanabilen bir yaptırım türüdür. Alkol ve sigara kaçakçılığı suçu nedeniyle hükmedilen hapis cezası adli para cezasına çevrilemez.

Sigara veya Alkol Kaçakçılığı HAGB Kararı

Hükmün Açıklanmasının geri bırakılması , sanık hakkında hükmolunan cezanın belli bir denetim süresi içerisinde sonuç doğurmaması, denetim süresi içerisinde belli koşullar yerine getirildiğinde ceza kararının hiçbir sonuç doğurmayacak şekilde ortadan kaldırılması davanın düşmesine neden olan bir ceza muhakemesi kurumudur. Ancak bu suç tipinde farklılık gösteren bir durum var. Diğer suç tiplerinde şartlar uyduğunda uygulunabilen HAGB kararı burada ancak Etkin pişmanlık hükümleri uygulanmadığı müddetçe alkol ve sigara kaçakçılığı suçu nedeniyle hükmedilen hapis cezası hakkında hagb kararı verilemez.

Sigara veya Alkol Kaçakçılığı Ceza Ertelemesi

Erteleme, mahkeme tarafından belirlenen cezanın cezaevinde infaz edilmesinden şartlı olarak vazgeçilmesidir. Etkin pişmanlık nedeniyle indirim uygulanmadığı müddetçe alkol ve sigara kaçakçılığı suçu nedeniyle hükmedilen hapis cezasının ertelenmesi de mümkündür.

İnsanlar genelde gümrük kapılarında ve havalimanlarında getirdikleri sigara ve içkilerden ötürü davalık olmuşlardır. Kaçakçılık yaptığını bazı vatandaşlar kendisi geçerken bile bilmiyor. Bu sebeple de kanunun bilmemeyi bahane göstermemesinden de kaynaklı bu cezalandırılmalarla karşı karşıyayız.

Alkol ve sigara kaçakçılığı temel unsuru kasıttır. bu sebeple iyi bir kaçakçılık avukatı, sigara kaçakçılığı üzerine çalışan avukat gibi bir arayış içine girmeyiniz. Yurtdışından fazlasıyla alkol getirdim avukat bey bizi kurtarırmısın bu işten demeden önce vatandaş olarak haklarınızı ve kanunları bilmek her zaman faydalı olacaktır.

Yeni Yasa İle Kaçakçılık Suçu Cezası

Yeni yasa ile birlikte kaçakçılık suçları için yeni bir düzenleme yapıldı. Bu düzenlemeden hükmü kesinleşmiş olanlar da yararlanabilecektir. Ayrıca yeni düzenlemede etkin pişmanlık hükmü de ele alındı. Yeni yasa ile birlikte hafif ve pek hafif kavramı da kanuna dahil edildi. Aşağıdaki linkten detaylara ulaşabilirsiniz.

>> Kaçakçılık suçu yeni düzenlenme <<

Ziyaretçi Yorumları - 27 Yorum
 1. Serkan dedi ki:

  3 arkadaş batuma gittik 60 karton sigara 30 şişe viski aldık bu bizim kişisel yasal sınırımı ve elimizde Free Shop faturamı ve ülkeye giriş cıkış belgeleri iz var bir şuc teşkil edermi

  1. Av. Tevfik YILDIRIM dedi ki:

   Hususi yanınızda getirebileceğiniz sınır bellidir. Ancak bu kullanım tabiki hususi kullanım için olmadı aşikardır. Suç teşkil eder.

 2. İrem dedi ki:

  Son yayımlanan uzlaştırma yasasında sigara kaçakçılığı ile ilgili af var mı ? Ya da bir madde?

  1. Avukat Tevfik YILDIRIM dedi ki:

   5271 sayılı kanunun 253. maddesinde düzenlenen Uzlaştırma Kapsamındaki suçlar yazısında detaylarını belirttiğimiz yazımızda mevcut olan değişikliklere göre;
   “5. İş ve çalışma hürriyetinin ihlali (madde 117, birinci fıkra; madde 119, birinci fıkra (c) bendi),”
   “7. Güveni kötüye kullanma (madde 155),”
   “9. Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi (madde 165),”
   maddeler eklenmiştir. Bunların arasında sigara kaçakçılığı suçu ile alakalı bir düzenleme yapılmamıştır.

 3. eken dedi ki:

  merhaba kardeşim 5 ay önce otobüste muavinlik yapıyordu tek suçu otobüste dış kalmaması ve yolculara bagaj fisi kesmemesi… jandarma otobüsü kontrol ederken 1 koli sigara ve alkol buluyor yolcu kabul etmemiş ve kardesimikardesimn üstüne kaldı suç ne yapacağımızı bilmiyoruz

  1. Avukat Tevfik YILDIRIM dedi ki:

   Kardeşiniz yapması gereken yükümlülüklerini getirmemiş ancak delillerin değerlendirilmesi ve savunma yapılmaya engel bir durum yok. Bir ceza avukatı ile irtibata geçmenizi öneririm.

 4. muhammet özcihan dedi ki:

  3 pak sıgara yakalandıum dukkanda sonuç ne oluer

 5. mehmet türk dedi ki:

  merhaba denetim görüyorum iki yıl denetim sürecim var ve kaçak sigara dosyam yargıtaydan red olarak geldi temiz e gönderme zamanını geçirmişim 2014 ün dosyası ne yapabilirim kolay gelsin

 6. Mehmet esin dedi ki:

  Merhaba iyi günler avukat bey ben eleman olarak nakliyat sektöründe çalışyorum geçen gün istanbul dan gelen bir aracın eşyasını indirmek için gittim.is bitiminde gideceğin yere koli gidecek ben büyük araç la gitmeyin sen götür bende tamam dedim yolda polis yakaladı kolinin içind e içki varmış karakola gittik içkinin sahibi geldi mal benim dedi koleksiyon olarak evinde bulunuyorum ben ceza alırmıyım birde aracıma şerh katıldı bunuda 5 yıl dolmadan kaldirabiliriyim

  1. Avukat Tevfik YILDIRIM dedi ki:

   Mahkemenin ikna olması gerek.

 7. Yavuz dedi ki:

  Merhaba 20 karton yurtdışı sigara alıp batman tren garından eskişehire gideceğim sınır 20 karton diye biliyorum peki yakalandığımda ceza alırmıyım yoksa salıverme mi olur?

  1. Avukat Tevfik YILDIRIM dedi ki:

   Sınırın kaç karton olduğuna iyi bir bakın.

   1. Yavuz dedi ki:

    20 karton diye biliyorum peki yasal sınır nedir yakalandığımda ceza almamam için cevap verdiğiniz için teşekkürler

 8. Yılmaz dedi ki:

  18 01 2020 de 140 karton kaçak sigara yakalattım buna ne kadar ceza gelir ve ben bu cezayı paraya çevire bilirmiyim

  1. Avukat Tevfik YILDIRIM dedi ki:

   Avukatlık bürosuna en yakın gidip danışmanlık ücretini ödeyin. Size hukuki bilgileri versinler. Bu suçu merak edip detay araştırmasını yapan bir zahmet önce avukatlık ücretini ödesin.

   1. Adem dedi ki:

    Ben askerim ve kantinde gorevliyim kaçak sigara satışı yaptım ve yaptığım çocuk beni şikayet etmesi üzerine arama sonucunda 16 paket sigara bulundu beni sivil mahkemeye sevk ettiler ben sigarayı içmek için aldığımı ve o çocuğa acidigim için sigara verdigimi ve değeri kadar para aldığımi soyledim. İlk suçum. Evliyim ve bir oğlum var maddi durumum olmadığı için böyle birşey yaptım. Mahkeme sonucunda ne olur

  2. Serkan dedi ki:

   Hocam mahkeme süreci mükerir değilse sabikan temizse 1 yıl surüyor. Sonra sana 3 yıl hapis veriyor ve indirim uygulayıp 2 yıl 6 ay hapis veriyor. Sen bu karari istinafa gönderiyorsun istinaf karari ile 2 ay sonra ya tekrar mahkemeye çıkıyorsun yada istinaf başvuruna Red veriyor. Sonra 5607 sayili yasanın 3/18 maddelerine muhalefetden 2 yıl 6 ay ceza bagli bulunduğun cumhuriyet başsavciligina cezani cekmen icin gönderiliyor sonra infaz tedligini bekliyorsun’ bu belge sana ulaştimi Gideceksin erteleme talebinde bulunacaksin. Savci onaylarsa ertelersin onaylamazsa 10 Gün içinde Acik ceza evine gidip yatarsin 1 ay veya 2 ay. 2020 Genel Cezaindirimi yasasi cikarsa 3/5 Gün yatip çıkarsin. Para cezasina ceviremiyorsun.

 9. zafer tayfur dedi ki:

  merhaba hocam 7 karton sigara yakalatmanın cezası varmı. bana 2 .6 yıl hapis cezası verildi. ne yapmam gerekir saygılarımla

  1. Avukat Tevfik YILDIRIM dedi ki:

   İşte ülkemizin en büyük sorunu bu. Bir sorun çıktıktan sonra avukata başvurulur. Başvuru şekli de çok basit ne yapmam lazım. Yani koskoca soruşturma kovuşturma aşamasını geçip biz size ne yapmanız gerektiğini anlatacağız. Bu işler böyle basit değil. Yemek tarife olmuş olsa bile böyle tarifi kolay olmaz. Kararı hemen bir avukata götürüp istinaf yapma hakkınızı kullanın.

 10. Ahmet dedi ki:

  Merhaba hocam , evrak işlerinden dolayı bulgaristan seyahatine çıkmıştım. Eş dost ve kendim için 6 – 7 adet rakı getirmek istedim fakat sınırda hakkımda tutanak tutuldu ve adliyeye ifade vericeğim belirtildi.Bu getirdiğim miktar kişisel kullanım açısından sayılır mı yoksa hapis cezasına döner mi ? Cevabınız için şimdiden teşekkür ederim

  1. Avukat Tevfik YILDIRIM dedi ki:

   Hakkınızda bir tutanak tutulmuş bu saatten sonra bir avukatlık bürosuna gidip getirmeye çalıştığınız şişelerin tutarı kadar olmasa da avukatlık danışma ücretini ödeyerek bilgi alın.

 11. Mahmut dedi ki:

  Hocam selam. Etik alkol alıp evde içki yapıyorum. Eşe dosta akraba geldiğinde yada ben giderken götürüyorum içmek icin. Yakalanirsam cezası var mıdır?

  1. Avukat Tevfik YILDIRIM dedi ki:

   O içkiden herhangi biri ölürse çok ciddi bir ceza yargılamasıyla karşı karşıya kalırsınız.

   Ticari amaç olmaksızın, kendi ürettiği ürünleri kullanarak şahsi tüketimi için elli kilogramı aşmayan sarmalık kıyılmış tütün elde eden veya üçyüzelli litreyi aşmayan fermente alkollü içki imal edenler haricinde, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından tesis kurma ve faaliyet izni almadan; tütün işleyenler veya tütün mamulleri, etil alkol, metanol ya da alkollü içki üretmek üzere fabrika, tesis veya imalathane kuran ve işletenler bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin günden onbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarına aykırı hareket edenler ile tesislerinde izin verilen kategori dışında faaliyette bulunanlarada aynı ceza verilir.

   Şeklinde hüküm bulunmaktadır.

 12. Öztaş dedi ki:

  Avukat bey merhaba ;
  İnternet ortamında yurt dışından gelen sigaralar satılıyor. Örnek olarak iki karton alsam suç teşkil eder mi ?
  Teşekkür ederim.

 13. Samet güçlü dedi ki:

  Avukat bey selam. iOS uygulama yaptirmak için internet üzerinden yazilimci bı arkadaşla tanıştım. 7 bin TL para karşılığı anlaştık parayı gönderdim. Uygulamayı zamanında teslim etti ama istediğim gibi olmadı. Eksik yerleri var. İşin devamını getirmiyor istediğim gibi tamamlamiyor. Herhangi bi yazili anlaşma yapmadık. Parayı gönderirken de açıklamaya bişey yazmadım. Hakkımı nasıl arayabilirim?

 14. Veysi dedi ki:

  S. A hocam nasılsınız
  Arkadaşım kuzeninin nişanı için 39 adet viskiyi benim arabamla götürürken polis çevirmesine denk geldik. Yanımızda fatura olmadığı için polisler bunu kaçak muamelesi yaptılar ve bizi karakola götürdüler. Oradanda mahkemeye çıktık. Mahkeme bize günrüklenmiş malın iki katı para ödersek 3de1 indirim alacağımızı ve 3.500 TL de ödersek HAGB alacağımızı söyledi. Hocam benim durumum yok arkadaşımda ödemeye yanaşmıyor. Bu parayı ödeyemezsem hapis cezası alırmıyım. Ve hocam bu para cezası kişi başınamı yoksa ikimizin toplu ödeyeceği cezamı orasınıda anlamadım. Cevaplarsanız sevinirim şimdiden çok teşekkür ederim

  1. Murat dedi ki:

   parayı ödemezseniz etkin pişmalık olmaz hapis cezası alırsınız. kişi başına cezadır

Bir Yorum Yazın

Hukuki Danışmanlık Ücretlidir. İletişim ve Randevu için arayabilirsiniz.
× Whatsapp