Hürriyet Mahallesi, Kız Kalesi Sokak No:3 İç Kapı: 2, 34403 Kâğıthane/İstanbul
trenfrdearruroja

Şirketler Avukat Bulundurma Zorunluluğu ve Cezası

31.01.2019
Şirketler Avukat Bulundurma Zorunluluğu ve Cezası

Makalemizde anonim şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğunun yasal dayanağını, hangi anonim şirketlerin avukat bulundurmama zorunluluğu olduğu, sözleşmeli avukatlara asgari ne kadar ödeme yapılması gerektiği , avukat bulundurma zorunluluğunun yasal dayanağı, sözleşmeli avukatlara ne kadar ödeme yapılacağı, hangi belgelerin Baro Başkanlığı’na sunulması gerektiği, bu yükümlülüğe uyulmaması durumunda uygulanacak cezalar açıklanmıştır.

İstanbul Barosu tarafından son zamanlarda bazı şirketlere gönderilen yazılarda sözleşmeli avukat bulundurup bulundurmağı yönünde bilgi edinilmesi istenmiş ve uyulmaması halinde gerekli idari ceza yaptırımları hakkında bilgi vermiştir. Ancak her şirketin bu durumdan da maalesef haberi olmadığın birçok para cezası ile karşı karşıya kalmışlardır.

Son zamanlarda oldukça artan iflas davaları ve beraberinde “şirketi ölüme sürükleyen” tabiri ile götürülen yanlışların başında hukuki hizmet almamış ve yanlış adımlar sonrasında bu şirketlerin iflasa gittiğini görmekteyiz bir yanıyla kanun şirketlere basiretli bir tacir olmanın gerekliliğini ve sorumlulukların yükünü hafifletmesi amacıyla sözleşmeli avukat zorunluluğu getirilmiştir.
Her şirket için getirilmiş bir kanun olmasa da iyi niyeti suistimal edenler oldukça ve şirketlerin ekonomik temeli sarsılmaya başladığı bu dönemde her limited şirket her şahıs şirketi dahi sözleşmeli avukat ile çalışmalı ve bu çalışma koordineli olması yönündedir.

Gelelim Sözleşme Avukat Bulundurma Zorunluluğunun Yasal Dayanağına;

Anonim şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğunun yasal dayanağı 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun (“Kanun”) 1238 sayılı Kanun’un 1. maddesiyle değişik 35. maddesinin üçüncü fıkrasına 02.05.2001 tarih 4667 sayılı Kanunun 22. maddesiyle eklenen ve 23.01.2008 tarih 5728 sayılı Kanunun 329. maddesi ile değiştirilerek 08.02.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren aşağıda yer alan fıkra hükmüdür:

“(3) (Değişik: 23/1/2008-5728/329 m.) Dava açmaya yeteneği olan herkes kendi davasına ait evrakı düzenleyebilir, davasını bizzat açabilir ve işini takip edebilir. Ancak, Türk Ticaret Kanununun 272 nci maddesinde ön görülen esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler ile üye sayısı yüz veya daha fazla olan yapı kooperatifleri sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadır. Bu fıkra hükmüne aykırı davranan kuruluşlara Cumhuriyet Savcısı tarafından sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için, sanayi sektöründe çalışan onaltı yaşından büyük işçiler için suç tarihinde yürürlükte bulunan, asgarî ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idarî para cezası verilir.”

İdari ceza tebliğ edildikten 7 gün içerisinde ilgili kişi sulh ceza hakimliğine itirazda bulunabilir. Söz konusu idari ceza, anonim şirketin yönetim kurulu üyelerine değil, şirket tüzel kişiliğine kesilmektedir. Ancak yönetim kurulu üyelerinin kanundan doğan bu yükümlülüğü ihlal etmeleri halinde kusurları var ise vermiş oldukları zarardan dolayı hem şirkete hem de pay sahiplerine karşı sorumlu oldukları için haklarında tazminat davası açılabilecektir.

Bu durumda anonim şirket yönetim kurulu üyelerinin burada ileride bir problem yaşamaması adına sorumluluklarına dikkat etmesi gerekmektedir.
Bu kapsamdaki hukuki danışma hizmetlerimizin türleri hakkında bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.

Bu kapsamda Zorunlu Avukat Ücretleri Ne kadar olmalıdır?

Yukarıdaki şartlara uyan şirketler avukatlar ile ücret konusunda anlaşma sağlaması halinde her yıl yayınlanan baro birliğinin belirlediği asgari ücret tarifesine göre ücret belirleyebilirler. Ama belirlenecek bu tutar avukatlık asgari ücret tarifesinden az olamaz. Daha fazlası olarak kararlaştırılabilir.

2019 Yılı İçin Asgari Ücret Tarifesine Göre ;
Anonim Şirketler Avukat Bulundurma Zorunluluğu ; 2.268,00TL
Yapı Kooperatifleri için ise : 1.512,00-TL ‘dir.

Sermayesi 250.000-TL üzerinde olan anonim şirketlerin çalıştıkları sözleşmeli veya sigortalı avukatların avukatlık sözleşmesi ile ilgili ücret ödemelerini gösteren serbest meslek makbuzu ödeme belgesi örneklerini veya bordrolarını gelen talep doğrultusunda 10 gün içerisinde Baro Başkanlığı’na ibraz etmesi gerekmektedir. Aksi takdirde idari para cezası riski doğacaktır.
Anılan yükümlülüğü yerine getirmeyen anonim şirketlere ise, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki Cumhuriyet Savcısı tarafından sözleşmeli avukat bulundurmadıkları her ay için, asgarî ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idarî para cezası uygulanacaktır. İşbu tutar 2018 yılı için her ay 4.059,00-TL’dir. 2018 yılına ilişkin olarak 2019 yılında çarptırılacakları idari para cezası tutarı ise 48 bin 708 lira olacaktır. Dolayısıyla, avukat bulundurma yükümlülüğü altında olan anonim şirketlerin yüklü miktarda idari para cezaları ile muhatap olmamak için bu yükümlülüklerini yerine getirmelidir.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Bir Yorum Yazın

Hukuki Danışmanlık Ücretlidir. İletişim ve Randevu için arayabilirsiniz.
× Whatsapp