Cevizli Mah. Kastamonu Sk. No:23/17 Adalet İş Merkezi, 34865 KARTAL İSTANBUL
trenfrar

Sosyal Medya Facebook, Instagram ve Twitter Hakaret Suçu İşlenmesi

11.02.2019
2.382
Sosyal Medya Facebook, Instagram ve Twitter Hakaret Suçu İşlenmesi

Madde 125 – (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilât ederek işlenmesi gerekir.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Türk Ceza Kanunun’da hakaret suçu düzenleyen 125-131 maddelerinde belirtildiği gibi hakaret suçunun oluşumunda birçok farklılık bulunmaktadır. Hakaret suçu, yüzyüze oluşabildiği gibi basın ve yayın organları ve hatta gıyabında dahi işlenebilecek suç tiplerinden biridir.

Günümüzde internet, toplum düzenini oldukça şekillendirmeye başlayan bir yaşam tarzı haline gelmiş durumdadır. Özellikle kurumlar ve şahıslar, sosyal medya hesaplarını etkin olarak kullandığı şu dönemde suistimaller sonucunda hakaret ve iftiralara maruz kalabilmektedirler. En çok popüler sosyal medya siteleri olan facebook, twitter, instagram bu suistimallerin yaşandığı başı çeken sitelerdir.

Hakaret suçları, şikayete bağlı suçlardan olup 6 aylık zamanaşımı süresi bulunan bir suç tipidir. Suçtan haberdar olunmadığı takdirde 6 aylık zamanaşımı süresi başlamayacaktır. Hakaret suçundan anlamamız gereken şey ise ;
Hakaret suçu, kişinin şeref ve haysiyeti ile ilgili yapılan onur kırıcı ve aşağılayıcı söz ve içerikleri kapsamaktadır

Hakaret suçu, internet ortamında mail olarak veya yüzyüze gerçekleştirilmesinde hiçbir fark bulunmamaktadır.

Hakaret suçunun işlendiği hususunda ilk önce suç duyurusu ile hukuki sürecin başlatmak gerektiği ve hukuki süreçte suç fiilini gerçekleştiren failin tespit edilmesi gerekmektedir. İnternet üzerinden yapılan hakaret suçlarında genelde sahte hesaplar üzerinden yapıldığı için kimlik tespit yapmak mümkün olmamakta ve sadece o yayın ve içerik kaldırılmaktadır.

İnternet yoluyla işlenen hakaret suçunun bir diğer dezavatanjı da gerçek isimlerin ismiyle açılan fake hesap ( sahte hesap ) kurulması ve bu yolla suç fiilleri oluşturulmasıdır. Bu durumlarda gerçek kimlik sahibi işlenen hakaret suçunu kendisinin işlemediğini ispat etmesi gerekmektedir. Bu durumlarla karşı karşıya kalmamak için bazı önlemler alınabilir. Bu durum ile karşı karşıya kalındığında ise bilişim uzmanları ve ip tespiti yapılarak suç fiillerinin gerçek kişi tarafından işlenmediği delillendirilebilir.

Hakaret suçu işlendiğinde ne yapmalıyım sorusunun cevabı olarak ; ekran resmini alıp çıktısını aldıktan sonra cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunmak yeterli değildir. Günümüzde ses kayıtları hatta ve hatta görüntü kayıtlarının bile montajı yapılırken bir görüntü çıktısının montajının yapılması pek zor olmayacaktır. Hakaret suçunda delil çok önemlidir. Tabiki yukarıda ekran çıktısı ( screenshot ) yapılması faydalıdır. Ancak hakaret suçu fiili işlendikten sonra eylemin yayından kaldırılması da dikkate alınarak bilirkişi mütaalası alınması alınmalıdır. Eğer ki bilirkişi mütaalası alınmadan ekran resmiyle yaptıysanız hakaret suçunu oluşturan eylem de silinmediyse , başvurunuzu kolluk kuvvetleri bilişim uzmanları tarafından inceleme yapılıp rapor yazılacaktır. Bu arada geçecek zaman içinde özel bilirkişi mütalaasına yahut savcılıklarca atanacak bilirkişilere başvurulması ispat yükü açısından çok önemlidir.

Watsapp, Facebook , İnstagram, Mail, skype yoluyla yapılacak şikayetleri bir avukat kanalıyla takip etmeniz delillerin hızlandırılması açısından önem kazanacaktır. Hakaret suçu dava takibi ile ilgili İletişim bölümünden tarafımıza ulaşabilirsiniz.

Ziyaretçi Yorumları - 1 YORUM
  1. Ali dedi ki:

    İnstgram ip veriyor mu ? Hakaret suçunA

Avukatlık stajım gereği avukatların yapabileceği işleri yapmam yasaktır. Danışmanlık verilemez.