Hürriyet Mahallesi, Kız Kalesi Sokak No:3 İç Kapı: 2, 34403 Kâğıthane/İstanbul
trenfrdearruroja

Suçta Teşebbüs

25.01.2019
Suçta Teşebbüs

Teşebbüse ilişkin hükümler; TCK’nın Ceza Sorumluluğunun Esasları
kısmının, Suça Teşebbüs başlıklı üçüncü bölümünde, TCK’nın 35.
maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre; kişi, istemeyi kastettiği bir
suçu elverişli hareketlerle doğrudan doğruya icraya başlayıp da elinde
olmayan nedenlerle tamamlayamaz ise; teşebbüsten dolayı sorumlu
tutulur. Teşebbüsten söz edilebilmesi için, gerçekleştirilen fiilin icra
hareketi niteliğinde olması, fiilin neticeyi meydana getirmek için elverişli
olması ve suçun icra hareketlerine başlandıktan sonra, failin
elinde olmayan nedenlerle bu hareketin tamamlanmamış olması gerekmektedir.

MADDE 35. –

(1) Kişi, işlemeyi kastettiği bir suçu elverişli hareketlerle doğrudan doğruya icraya başlayıp da elinde olmayan nedenlerle tamamlayamaz ise teşebbüsten dolayı sorumlu tutulur.

(2) Suça teşebbüs hâlinde fail, meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığına göre, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine onüç yıldan yirmi yıla kadar, müebbet hapis cezası yerine dokuz yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Diğer hâllerde verilecek cezanın dörtte birinden dörtte üçüne kadarı indirilir.

Failin gerçekleştirmek amacında olduğu suçun icra hareketlerine başlayıp elinde olmayan nedenlerle tamamlayamaması ya
da istediği neticenin gerçekleşmemesi hali suça teşebbüs olarak adlandırılmaktadır. TCK’nın 35/1. maddesinde suça teşebbüs tanımına
yer verilmiştir. Bu maddeye göre, suça teşebbüsün cezalandırılması için failin suç işleme kastının bulunması, gerçekleştirdiği hareketin el
verişli olması,icra hareketine başlaması, elinde olmayan nedenlerle icra hareketini tamamlayamaması ya da kast ettiği suçun neticesinin gerçekleşmemesi gerekmektedir. Teşebbüs hükmüne genel kısımda
yer verildiği ve herhangi bir kısıtlama öngörülmediği için her suç tipi
için uygulanabilecek genel hüküm niteliğindedir.

Unutulmamalıdır ki teşebbüs diye bir suç kavramı yoktur. Suça teşebbüs kavramı vardır. Zira olmayan bir suçtan dolayı sadece düşüncenizi okuyarak bir teşebbüs niteliğinde suç iddiası kanunilik ilkesi ile bağdaşmayacağı için mümkün olamaz.

En çok şüpheye düşülen durumlardan biriside Kasten Yaralama ve Kasten Öldürmeye Teşebbüs suçlarında olmaktadır. Bir suçun kasten öldürme mi ? kasten adam öldürmeye teşebbüs mü olduğunu ancak yapılan icra hareketleri ve iradeye göre anlayabilmemiz mümkündür.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Bir Yorum Yazın

Hukuki Danışmanlık Ücretlidir. İletişim ve Randevu için arayabilirsiniz.
× Whatsapp