Hürriyet Mahallesi, Kız Kalesi Sokak No:3 İç Kapı: 2, 34403 Kâğıthane/İstanbul
trenfrdearruroja

Uyuşturucu Kullanma Suçu HAGB Kararının Bozulması

Uyuşturucu Kullanma Suçu HAGB Kararının Bozulması

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması müessesi CMK 231. maddesinde düzenlenmiştir. Bu madde kapsamında sanık 2 yıl altında işlenen suçtan ötürü mahkemece tekrar suç işlemeyeceği kanaati oluştuğu takdirde 5 yıl boyunca ayrı bir sistemde tutulur. Uyuşturucu kullanma suçunda ise ilk işlenen suçta 5 yıl dava ertelemesi kararı alınıyor. Ancak kişi hakkında TCK 188. madde gereği uyuşturucu madde ticareti veya  TCK’nın 190. maddesinde tanımlanan uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma suçundan dolayı kovuşturmaya başlandıktan sonra TCK 191. maddesindeki uyuşturucu madde bulundurmak suçunun olduğu anlaşılması durumunda kişiye hükmün açıklanması kararı verilir. Yani mahkemeye takdir hakkı tanınmadan HAGB kararı verileceği düzenlenmiştir. Bu istisnanın yanı sıra HAGB uygulanmasında infazdan sonra 5 yıl içerisinde kasıtlı bir suçun işlenmesi yeterliyken bu madde kapsamına giren halde ise ancak ve ancak yine uyuşturucu kullanma suçundan fail hakkında işlem tesis edilmiş olması gerekiyor ki ilk HAGB kararı bozularak hüküm açıklanabilsin.

TCK 191/9. fıkrası

(9) Bu maddede aksine düzenleme bulunmayan hâllerde, Ceza Muhakemesi Kanununun kamu davasının açılmasının ertelenmesine ilişkin 171 inci maddesi veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin 231 inci maddesi hükümleri uygulanır.

şeklindedir.

Fail hakkında yukarıdaki bilgiler ışığında HAGB kararı verilmiş ise daha sonra yaralama suçunu işlediyse ilk suç olan uyuşturucu kullanma suçundan ötürü HAGB açıklanması mümkün olmayacaktır. Normalde uygulanabilirken uyuşturucu kullanmaya ilişkin bu özel düzenleme bu duruma bir istisna niteliği taşımaktadır.

Şimdi bu açıklamalardan sonra hakim, savcı ve avukat meslektaşlarımızın dikkat edeceği hususlar şunlar olmalıdır;

  • Failin işlediği ilk suçtan ötürü verilen HAGB kararının TCK 191. fıkrasındaki uyuşturucu kullanma suçu olması gerekiyor.
  • Verilen mahkumiyet hükmünün TCK 188 veya 190.maddeden kovuşturmaya geçilerek HAGB kararı verilmiş olması gerekiyor.
  • Yani fail denetimine uymadığı için açılmış bir davadan ötürü HAGB kararı verilmiş olmasından bahsetmiyoruz.
  • HAGB kararının bozulması için ikinci suçun TCK 191. maddesindeki uyuşturucu kullanmak veya bulundurmak suçunu oluşturması gerekiyor.

İlgili Yargıtay Kararı

10. Ceza Dairesi         2020/22358 E.  ,  2021/7931 K.

  • “İçtihat Metni”


Mahkeme : … Ağır Ceza Mahkemesi

Dosya incelendi.
GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:
Sanık hakkında kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan açılan kamu davası üzerine 5237 sayılı Yasanın 191/8-9 maddesindeki yasal düzenleme dikkate alınarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği, kararın kesinleşmesi üzerine sanığın denetim süresi içerisinde “emre itaatsizlikte ısrar etme” suçunu işlediği gerekçesi ile hükmün açıklanarak sanığın 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği anlaşılmakla,
5237 sayılı Yasanın 191. madde hükümleri çerçevesinde verilen “hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına” ilişkin kararların CMK’nın 231. maddesinin uygulanmasına ilişkin özel bir düzenleme niteliğinde olduğu, bu itibarla hükmün ancak; ihbara konu suçun “kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma” suçu olması halinde açıklanabileceği gözetilmeksizin, “emre itaatsizlikte ısrar etme” suçundan verilen mahkûmiyet hükmü nedeniyle sanık hakkındaki hükmün açıklanmasına karar verilmesi,
Kanuna aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, diğer yönleri incelenmeksizin hükmün BOZULMASINA, 22/06/2021 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

Diğer İlgili Makaleler  :

 

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Bir Yorum Yazın

Hukuki Danışmanlık Ücretlidir. İletişim ve Randevu için arayabilirsiniz.