Hürriyet Mahallesi, Kız Kalesi Sokak No:3 İç Kapı: 2, 34403 Kâğıthane/İstanbul
trenfrdearruroja

Uyuşturucu Temin Etme Suçunun Değerlendirilmesi

Uyuşturucu Temin Etme Suçunun Değerlendirilmesi

Uyuşturucu suçlarında sıklıkla karşılaştığımız yargılamalar uyuşturucu ticareti davalarıdır. Bu davaların bir çoğu ise uyuşturucu temin etme suçlamasıyla gerçekleştiğini görmekteyiz. Diğer yazılarımızda uyuşturucu madde ticaretinin uygulamada karşılaşılan problemleri ele almıştık. Şimdi uyuşturucu temin etme suçunda soru işaretlerine değinmek istiyorum.

Bize kanun maddesi ne diyor ?

(3) Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren, sevk eden, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran kişi, on yıldan az olmamak üzere hapis ve bin günden yirmibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

Kanun maddesine göre uyuşturucuyu satışa arz eden, satan ve başkalarına veren diyerek uyuşturucu temin etme suçunu düzenlemeye amaçlayan bu kanun maddesine açıklık getirmek gerekmektedir.

Kanun maddesi her ne kadar uyuşturucu maddeyi “başkalarına veren” olarak nitelendirmiş olsa da burada aranacak husus failin başkasına uyuşturucu maddeyi verirken ticaret amacı olup olmamasıdır.

Uyuşturucu suçundan yargılanması devam eden birinin ifadesinde uyuşturucu arkadaşıma ikram edecektim cümlesi çok basit gibi görünsede bu suçun ikrarı kabul edilebilir mi?

Kanunun lafzı uyuşturucu ikram etmenin uyuşturucu ticareti suçunu kapsadığını söylediği açık olarak düzenlenmiş olsada bize göre uyuşturucu maddeyi arkadaşına, tanıdığına herhangi bir ticaret amacı olmaksızın veren kişinin bu uyuşturucu madde ticareti suçundan cezalandırılması kanunun ruhuna uymamaktadır.  Ayrıca uyuşturucu madde ticareti suçunda daha öncede belirttiğimiz gibi torbacı ile uyuşturucu baronların ayrımının yapılması gerektiği aşama aşama suçların belirlenmesini ifade etmiştik. Bu konuda da kanunkoyucu bir düzenleme yaparak “başkalarına veren” ifadesinin değiştirilip “satış amacıyla başkalarına veren” şekilde değiştirilmesinin daha isabetli olacağı görüşündeyim.

Bu kati düzenlemeden sonra uygulamada çok ince nüans ve ayrıntılar yargılamanın seyrine etki edebilecektir. Fail, uyuşturucu maddeyi birlikte içiyorduk dediğinde bu kez yine uyuşturucu maddeyi temin etmek yani başkasına verme suçu oluşur mu? Uyuşturucu maddenin zilyetliğini aramaktan ziyade olayın gelişimine bakarak bir karar vermek yerinde olacaktır. 2 kişi birlikte uyuşturucu madde alıp evde kullanırken yakalandıklarında birinin birine uyuşturucu verdiğine kesin deliller bulunmuyorsa kişilerden birisi için uyuşturucu ticareti ile alakalı mahkumiyet hükmü yanlış olacaktır. Bu durumda kişi masanın üstünde bulunan bir maddeyi almış içerken bir diğer arkadaşı da bu maddeyi alıp içmişse yine faile uyuşturucu maddeyi temin ettiği yani başkasına verme fiilinin uygulanmaması bunun yerine uyuşturucu kullanmak suçundan hüküm kurmak en isabetli yol olacaktır.

Ceza yargılamasının en önemli ilkelerinden biri olan “in dubio pro reo” yani “kuşkudan sanık yararlanır” kuralı uyarınca, sanığın bir suçtan cezalandırılmasının temel koşulu, suçun kuşkuya yer vermeyen bir kesinlikle ispat edilmesidir. Gerçekleşme şekli kuşkulu ve tam olarak aydınlatılamamış olaylar ve iddialar sanığın aleyhine yorumlanarak mahkûmiyet hükmü kurulamaz. Ceza mahkûmiyeti, yargılama sürecinde toplanan kanıtların bir kısmına dayanılarak ve diğer bir kısmı gözardı edilerek ulaşılan ihtimali kanıya değil, kesin ve açık bir ispata dayanmalıdır. Bu ispat, hiçbir kuşku ve başka türlü bir oluşa olanak vermeyecek açıklıkta olmalıdır. Yüksek de olsa bir olasılığa dayanılarak sanığı cezalandırmak, ceza yargılamasının en önemli amacı olan gerçeğe ulaşmadan, varsayıma dayalı olarak hüküm vermek anlamına gelir. O halde ceza yargılamasında mahkûmiyet, büyük veya küçük bir olasılığa değil, her türlü kuşkudan uzak bir kesinliğe dayanmalıdır. Adli hataların önüne geçilebilmesinin başka bir yolu da bulunmamaktadır.

 

Av. Tevfik YILDIRIM, İstanbul

 

Anahtar kelimeler:

uyuşturucu ikram etmek

uyuşturucu paylaşmak suç

uyuşturucu temin etme suçu

uyuşturucu başkasına vermek

 

20. Ceza Dairesi         2017/5495 E.  ,  2019/5628 K.

“İçtihat Metni”


İNCELENEN KARARLA
İLGİLİ BİLGİLER:
Mahkeme : BANDIRMA Ağır Ceza Mahkemesi
Suç : Uyuşturucu madde ticareti yapma
Hükümler : Mahkûmiyet

Dosya incelendi.
GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:
Yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, delillerin gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, vicdanî kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, eyleme uyan suç tipi ile yaptırımların aşağıda belirtilen dışında doğru biçimde belirlendiği anlaşıldığından, yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;
1-) Ev arama, yakalama, muhafaza altına alma tutanağı ve tüm dosya kapsamına göre, cumhuriyet savcısının arama emri üzerine, sanığın kayınvalidesi …’ın ikametine bitişik depoda yapılan aramada; ele geçen uyuşturucu maddenin miktar itibari ile kullanım sınırında kaldığı ve sanığın aleyhine, bilgi ,ihbar yada herhangi bir delil bulunmadığı aşamada, ele geçen uyuşturucu maddenin, kendisine ait olduğuna ve oğlunun düğününde misafirlerine ikram etmek için satın aldığına yönelik kendi beyanı ile, suç vasfının ortaya çıkmasına hizmet ve yardım ettiği anlaşılmakla, sanık hakkında TCK’nın 192/3. maddesi uyarınca etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi,
2-) Hükümden sonra 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Anayasa Mahkemesi’nin 08.10.2015 tarihli 2014/140 esas ve 2015/85 karar sayılı kararı ile 5237 sayılı TCK’nın 53. maddesinin bazı hükümlerinin iptal edilmesi nedeniyle, bu maddenin uygulanması açısından, sanığın durumunun yeniden belirlenmesinde zorunluluk bulunması,
Kanuna aykırı, sanığın temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, hükmün BOZULMASINA, 22/10/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

İlgili Makaleler :

 

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Bir Yorum Yazın

Hukuki Danışmanlık Ücretlidir. İletişim ve Randevu için arayabilirsiniz.
× Whatsapp