iletisim mouse ev zar soru video kullanici pdf yildiz istatistik sozlesme destek1 telefon deney menu kampanya klasor urun ampul gulenyuz bilgi sunum bina kurumsal arti kalp yorum bilim duyuru sepet liste monitor takvim ceptelefonu whatsapp gazete foto ayar canta anlasma cuzdan saat para nakliye konum tamir alinti dunya elmas ok destek2
Hürriyet Mahallesi, Kız Kalesi Sokak No:3 İç Kapı: 2, 34403 Kâğıthane/İstanbul
trenfrdearruroja

Uyuşturucu Ticareti “Bulaşıklı Hassas Terazi” TCK 188/4 Uygulaması

Uyuşturucu Ticareti “Bulaşıklı Hassas Terazi” TCK 188/4 Uygulaması

Türk Ceza Kanunun 188.maddesi 4.fıkrasında uyuşturucu suçuna ilişkin ağırlaşmış hallerine yer verilmiştir. Bu yazıda TCK’nın 188/3.fıkrasında yer alan uyuşturucu ticareti yargılamalarında TCK’ya göre 188/4.fıkrasının a bendine göre arttırım sebebine dayanarak olay yerinde bulunan “kalıntılı hassas terazi” veya “bulaşıklı hassas terazi” tek başına delil olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceğine ilişkin hukuki görüşlerimizi paylaşacağız.

“Bulaşıklı Terazi” veya “Kalıntılı Terazi” Nedir ?

Uyuşturucu ticareti yargılamalarında elde edilen uyuşturucu maddenin kullanım amacıyla mı yoksa ticaret amacıyla mı bulundurulduğunun tespiti açısından birçok kriter bulunmaktadır. Bu kriterler tek başına delil niteliği taşımasa da kolluk için dikkate değer her delil dosyaya alınmaktadır. Bu delillerden biri de hassas terazilerdir. Hassas teraziler kimi zaman uyuşturucu maddeyi ölçmek, kullanım miktarını ayarlamak adına kullanılsa da uyuşturucu tacirleri tarafından satış için de kullanılmaktadır.  Bunun dışında hassas terazi sadece bu amaçlar dışında değil normal bir mutfak terazisi olarak kullanılmaktadır. Elde edilen hassas teraziler üzerinden kimi zaman terazi üzerinde uyuşturucu madde bulunmasa da daha önce tartım gerçekleştiyse terazi üzerinde kalıntı ve bulaşık bırakabilmektedir. Bu durum adli kriminal incelemede tespit edilebiliyor.  Bu şekilde bulunan hassas terazilere genel anlamda bulaşıklı terazi veya kalıntılı terazi denilmekte ve yargılama aşamasında bu şekilde anılmaktadır.

Bulaşıklı Terazi veya Kalıntılı Terazi TCK 188

Yukarıda da değindiğimiz gibi olay yerinde hassas terazinin bulunması uyuşturucu ticaretine sübut hal kapsamında değerlendirilmesi masumiyet karinesi ve şüpheden sanık yararlanır ilkesiyle bağdaşmayacaktır. Hassas terazi delil bulgusu olarak kullanılabilse de somut deliller ile desteklenmedikçe hükme esas alınamaz ve tek başına delil değeri taşımaz.

Bulgu Nedir?

Bulgu; henüz kesinlik kazanmamış maddi(fiziksel) olgulardır. Olay yerinden elde edilen, işlenmemiş maddi deliller aslında bulgudur.
Bir diğer hususta diğer deliller ile destekler nitelikte hassas terazinin bulunmuş olması karşısında olay yerinde elde edilen maddenin dışında TCK 188/4-a maddesinde yer alan sentetik grupta yer alan kalıntı niteliğindeki maddenin hassas terazi üzerinden bulunmuş olmasıdır.  Yani örneklendirirsek; Hukuka uygun arama kararıyla evde yapılan aramada 4 kilo esrar maddesinin elde edilmesi hatta yanında çeşitli sentetik olmayan başka maddelerin de olduğunu varsayalım mutfakta yer alan hassas teraziden eroin kalıntısının bulunduğu kriminal raporuyla sabit olması karşısında başka deliller elde edilmeden sanık hakkında TCK’nın 188/4-a fıkrası dikkate alınarak yarı oranında arttırım sağlanarak fazla ceza tayini doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Fail soruşturma veya kovuşturma aşamasında esrar maddesinden başka sentetik madde kullanmadığını beyan etmiş olabilir. Sadece bu durumdan mütevellit arttırım yapılması adil yargılama ilkeleriyle bağdaşmayacaktır. İddia makamı failin, hassas terazide bulunan kalıntı sentetik maddesini ticaret için bulundurulduğunu iddia ediyorsa etkin soruşturma yapacak gerçeğin ortaya çıkmasını tereddüt bırakmayacak şekilde diğer somut deliller ile destekleyecektir. Cumhuriyet Savcısı etkin soruşturma yapma ve failin aleyhine olduğu gibi lehine araştırma yapma zorunluluğu bulunmaktadır.
Ceza Genel Kurulu         2017/344 E.  ,  2020/140 K.
ikametinde ele geçirilen eroin bulaşıklı hassas teraziyi evinde ve bazende iş yerine götürerek kullandığını söyleyen, adli sicil kaydı itibarıyla kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan hakkında kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verildiği anlaşılan ve uyuşturucu madde kullandığını savunan sanığın, üç ayı aşan bir süre takip edilmesine rağmen bu süreçte suç unsuru teşkil edebileceği değerlendirilen 28.09.2015 tarihli görüşmeleri dışında başka herhangi bir görüşmesinin ve teknik araçla izleme kararı süresince de uyuşturucu madde ticareti yaptığı şüphesini uyandıracak herhangi bir eyleminin tespit edilememesi, sanığın terazide kalıntısı tespit edilen eroini “kullanma dışında bir amaçla” bulundurduğuna dair dosya kapsamı itibarıyla somut herhangi bir delil olmadığı gibi terazide tespit edilen eroin bulaşığının ne zaman ve ne şekilde oluştuğuna dair herhangi bir bilginin de bulunmaması dikkate alındığında, bu konuda oluşan şüphenin sanık aleyhine değerlendirilemeyeceği ve sanık hakkında TCK’nın 188. maddesinin 4. fıkrasının uygulama koşullarının oluşmadığı,
10. Ceza Dairesi         2017/31 E.  ,  2017/832 K.
23/12/2015 tarihinde ikametinde ele geçirilen hassasterazinineroinbulaşıklı olmasına rağmen eroin sattığına dair dosya kapsamında herhangi bir delil bulunmadığından hakkında TCK’nın 188/4. maddesinin de uygulanamayacağı gözetilmeden yazılı şekilde fazla ceza tayininin yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle bozulduğu,
9. Ceza Dairesi         2015/16426 E.  ,  2015/6242 K.
Sanıkların ortak kaldıkları ikamette ele geçen eroin ve kokain bulaşıklıhassas terazi haricinde eroin yada kokain sattıklarına dair yeterli delil bulunmadığı gözetilmeden sanıklar hakkında TCK’nın 188/4. maddesi uygulanarak fazla ceza tayini,BOZULMASINA, 28.09.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İlgili Makaleler :

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Bir Yorum Yazın

Hukuki Danışmanlık Ücretlidir. İletişim ve Randevu için arayabilirsiniz.