Hürriyet Mahallesi, Kız Kalesi Sokak No:3 İç Kapı: 2, 34403 Kâğıthane/İstanbul
trenfrdearruroja

Uyuşturucu Ticareti Suçu Teşebbüs

Uyuşturucu Ticareti Suçu Teşebbüs

Türk Ceza Kanunu 35.maddesinde ele alınan suça teşebbüs hükmü uyuşturucu ticareti suçundaki uygulamasına değineceğiz. Uyuşturucu ticareti davalarında kimi zaman sanıklar henüz uyuşturucu ticareti suçunun unsurlarının oluşmadığını ve icra hareketleri ile sınırlı kaldığı gerekçesiyle  bizzat suçun kendisi ile değil suça teşebbüs hükümlerinin uygulanması talebinde bulunmaktadırlar. Tarafımıza bu konu ile ilgili sıkça sorular sorulmakta ve yazıda hem Yargıtay’ın görüşünü hemde düşüncelerimizi paylaşmış olacağız. Uyuşturucu ticareti suçu Türk Ceza Kanunu 188. maddesinde ele alınan seçimlik bir suç olduğunu söylemeliyiz.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 35.maddesinde; “kişi kastettiği bir suçu elverişli hareketlerle doğrudan doğruya icraya başlayıp da elinde olmayan nedenlerle tamamlayamaz ise teşebbüsten dolayı sorumlu olur.” düzenlemesinin yer aldığı, yine,
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 188/3. Maddesinde; “Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan,satışa arzeden, başkalarına veren, sevk eden, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran kişi” ibarelerine yer verilerek uyuşturucu madde ticareti suçunun hareket unsuru sayılmıştır. Maddede düzenlenen suçlar,seçimlik hareketli suçlardandır. Suçun oluşması için, bu eylemlerden birinin gerçekleştirilmesi yeterlidir.
Uyuşturucu madde satma suçu, uyuşturucu maddenin bir bedel karşılığında başkasına devredilmesini ifade eder. Uyuşturucu maddeyi satışa arzetme, henüz satış aşamasına gelmese de uyuşturucu maddenin satışı için bazı hazırlık hareketleri yapmayı ifade eder. Satma suçu teşebbüse elverişli bir suçtur,satma eyleminin tamamlanması için tarafların satım ve bedel konusunda anlaşması yeterli değildir,aynı zamanda uyuşturucu madde üzerindeki zilyetliğin başka bir deyişle fiili hakimiyetin alıcıya geçmesi gerekir. Satma eyleminin icrai hareketlerine başlanmış; ancak ortaya çıkan bir engel nedeniyle uyuşturucu madde alıcıya teslim edilememiş ise eylem teşebbüs aşamasında kalmıştır. Ancak; o aşamaya kadar işlenen fiil tamamlanmış “nakletme,bulundurma veya satışa arzetme” suçlarını oluşturacağından, fail bu suçların birinden sorumlu olur.

Uyuşturucu Ticareti Ceza Avukatı

Uyuşturucu ticareti suçunda ceza avukatı olarak en başta usul konularını ele alırız. Hukuka aykırı arama, hukuka aykırı deliller gibi müvekkil lehine değerlendirilmesi gereken tüm hususlar müvekkil ile tartışılır ve açıklanır. Ceza avukatı olarak suça teşebbüs hükümlerinin uyuşturucu ticaretine uygulanır alanı olup olmadığı bilmek ve ona göre hareket etmek bu sebeple oldukça önem taşımaktadır.

Uyuşturucu Ticareti Suça Teşebbüs Yargıtay Kararı

20. Ceza Dairesi         2020/12 E.  ,  2020/3621 K.

“İçtihat Metni”


Yüksek Adalet Bakanlığı’nın, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan sanık … hakkındaki Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nin 30/11/2017 tarihli, 2016/182 esas ve 2017/335 sayılı kararının kanun yararına bozulması istemi üzerine, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 17/12/2019 tarihli ihbar yazısı ekinde dosyanın Dairemize gönderildiği anlaşıldı.
Dosya incelendi.
GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:
A-)Konuyla İlgili Bilgiler:
1- Şüpheli … hakkında 25/02/2016 tarihinde işlediği iddia olunan uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma sonucunda, 27/04/2016 tarihli, 2016/41093 soruşturma, 2016/15443 esas ve 2016/220 sayılı iddianamesi ile, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 188/3, 31/3 ve 54. maddeleri uyarınca cezalandırılması istemiyle Bakırköy Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’ne kamu davası açıldığı,
2-Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nin kanun yararına bozma istemine konu 30/11/2017 tarihli, 2016/182 esas ve 2017/335 sayılı kararı ile, sanığın 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 188/3, 31/3, 62/1 ve 52/2. maddeleri gereğince 5 yıl 6 ay 20 gün hapis ve 40,00 Türk lirası adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, kararın 08/12/2017 tarihinde istinaf edilmeden kesinleştiği,
Anlaşılmıştır.
B-)Kanun Yararına Bozma İstemi:
Kanun yararına bozma istemi ve ihbar yazısında;
“Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan suça sürüklenen çocuk …’in, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 188/3, 31/3, 62 ve 52/2. maddeleri gereğince 5 yıl 6 ay 20 gün hapis ve 40,00 Türk lirası adlî para cezaları ile cezalandırılmasına dair Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nin 30/11/2017 tarihli ve 2016/182 esas, 2017/335 sayılı kararını kapsayan dosya incelendi.
Benzer bir olaya ilişkin Yargıtay 20. Ceza Dairesi’nin 27/05/2019 tarihli ve 2018/5618 esas, 2019/3293 karar sayılı ilâmında, “…sanık …’in uyuşturucu madde alışverişi hakkında görüşmeler yaptığı ancak diğer sanıklar … ve … ile buluşmadan ve uyuşturucu madde alış verişi gerçekleşmeden önce sanıklar … ve …’in yakalandığının anlaşılması karşısında, sanığın uyuşturucu madde ticareti yapma suçunun teşebbüs aşamasında kaldığı ve TCK’nın 35. maddesi uyarınca cezasından indirim yapılması gerektiğinin gözetilmemesi,…” şeklinde belirtildiği üzere, somut olayda, suça sürüklenen çocuğun soruşturma aşamasında ve yargılama sırasında tanık olarak dinlenen ve yapılan aramada üzerinde uyuşturucu ele geçmeyen Koray Tüzünoğlu’nun arabasına uyuşturucu satmak amacıyla bindiği ancak, üzerindeki uyuşturucuları adı geçen tanığa satmadan önce kolluk tarafından yakalandığının anlaşılması karşısında, eylemin teşebbüs aşamasında kaldığı gözetilerek suça sürüklenen çocuk hakkında 5237 sayılı Kanun’un 35. maddesinin uygulanmayarak fazla ceza tayininde isabet görülmemiştir.” denilerek Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nin 30/11/2017 tarihli ve 2016/182 esas, 2017/335 sayılı kararının 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca bozulması istenilmiştir.

Somut olayda; dosya kapsamı ve oluşa göre, araç içinde uyuşturucu madde ticareti yapılacağının ihbar edilmesi üzerine olay yerine intikal eden güvenlik güçlerince, sanık …’in, uyuşturucu madde kullanıcısı tanık Koray Tüzünoğlu ile aynı araç içinde yakalandığı, sanığın üzerinde 4 paket uyuşturucu maddenin ele geçirildiği, tanığın aşamalardaki beyanında uyuşturucu madde satın almak için aracıyla olay yerine gittiğini ve bu nedenle sanığın aracına bindiğini, ancak uyuşturucu madde alamadan yakalandığını belirttiği, sanığın uyuşturucu madde satma eyleminin teşebbüs aşamasında kaldığı,ancak; o aşamaya kadar sanığın “ticari amaçla uyuşturucu maddeyi bulundurma ve satışa arzetme” eylemlerinin tamamlanmış olduğu, bu nedenle seçimlik hareketli bir suç olan uyuşturucu madde ticareti yapma suçunun teşebbüs aşamasında kaldığının söylenemeyeceği, anlaşıldığından kanun yararına bozma istemi yerinde görülmemiş ve reddine karar vermek gerekmiştir.
D-)Karar:
Açıklanan nedenlerle,
Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nin 30/11/2017 tarihli ve 2016/182 esas, 2017/335 sayılı kararı kanuna uygun olduğundan, yerinde görülmeyen kanun yararına bozma isteminin REDDİNE, dosyanın adı geçen mahkemeye iletilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesine
01/07/2020 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

İlgili Diğer Yazılar

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Bir Yorum Yazın

Hukuki Danışmanlık Ücretlidir. İletişim ve Randevu için arayabilirsiniz.
× Whatsapp