Hürriyet Mahallesi, Kız Kalesi Sokak No:3 İç Kapı: 2, 34403 Kâğıthane/İstanbul
trenfrdearruroja

Kaçak Bahis ve Kaçak Kumar Oynatmanın Cezası

01.03.2019
Kaçak Bahis ve Kaçak Kumar Oynatmanın Cezası

Spor müsabakalarının ve diğer tahmin üzerine yapılan bahislerin sadece bayiler tarafından yapıldığı dönemde kaçak bahis ve kaçak kumar oynatmak suçları pek yaygın değildi. Sadece kaçak kumar oynatan ve kaçak kumar oynamaya yer ve imkan sağlamak suçlarıyla daha çok karşılaşıyordu. Ancak spor ve bahisin daha sonrada kumarın internete girmesiyle birlikte kaçak kumar ve yasadışı bahis suçu oldukça fazlalaştı.

Kolluk kuvvetlerinin, bankaların, MASAK’ın hep bir arada tespiti ile internet üzerinden yapılan bu suçların önüne geçilmeye çalışılmaktadır. Her ne kadar bu şekilde kaçak bahisin önüne geçilmeye çalışılsa da hesaplarını kullandırıp yurtdışı bahis sitelerine aracılık ettiren kişiler sebebiyle suçlar gün geçtikçe fazlalaşmaktadır.

Hukukumuzda kaçak bahis sitesi ve kumar oynatmak suçtur.

Kaçak Bahis ve Kaçak Kumar Sitesine Gönderdiğim Paramı Geri Alabilirmiyim?

Lisanssız ve yurtdışı/yurtiçi kaçak bahis siteleri ve kaçak kumar sitelerine oluşan talepden ötürü güvenilmeyen bu yerlere para aktarımı bizzat kredi kartı yerine değişik metotlarla ve genelde aracı hesaplar aracılığıyla olmaktadır. Para gönderimi yapılan bu hesaplar genelde bahis sitelerinin kurucularına veya yöneticilerine ait olmayabilir. Ancak gönderim yaptığınız hesap sahipleri ile bir silsile zinciri olduğunu unutmamalıdır. Bu hesaplara gönderilen ödemelerin şekli incelendiğinde gönderdiğiniz paranın geri tahsili bazı durumlarda mümkündür. Bununla alakalı tarafımıza iletişim sağlayabilirsiniz.

Kaçak Bahis ve Kaçak Kumar Sitesinden Kazandığım Parayı Alamıyorum?

Lisanssız, kaçak kumar ve kaçak bahis sitelerine yaptığınız para gönderiminden sonra sonucunu bildiğiniz bahis veya oynadığınız kumar sonucunda kazancınızı arttırdıktan sonra çeşitli bahanelerle hesabını kapatabilmektedirler. Bu şikayetlerle oldukça karşılaşılmaktadır. Ufak meblağlı yasadışı ödemelerinizi bir şekilde size ödeyip güveninizi sağladıktan sonra yüksek kazançlı kazanımlarınızı size göndermeyebiliyorlar. Bu durumda hukuken yapabileceğiniz hiçbir hakkınız bulunmaktadır. Borçlar Kanuna 604. Maddeye göre ” Kumar ve bahis borçlarına ilişkin dava ve takip yapılamayacağı” hükmü bulunmaktadır. Bu şekilde dolandırıcılık yapan kaçak bahis ve kaçak kumar sitelerinin sahipleri bu kanunları sizlerden daha iyi bildiği için rahat bir şekilde hesabınızı kat edebilmektedir. Bu sebeple lisanssız ve kaçak bahis sitelerinde kaçak kumar oynanması ve bahis oynanmasınız kesinlikle tavsiye etmiyorum.

Kaçak Bahis Oynatma Suçunun Cezası

FUTBOL VE DİĞER SPOR MÜSABAKALARINDA BAHİS VE ŞANS OYUNLARI DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Madde 5 ;

Kanunun verdiği yetkiye dayalı olmaksızın;

a) Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis veya şans oyunlarını oynatanlar ya da oynanmasına yer veya imkân sağlayanlar üç yıldan beş yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.

b) Yurt dışında oynatılan spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarının internet yoluyla ve sair suretle erişim sağlayarak Türkiye’den oynanmasına imkân sağlayan kişiler, dört yıldan altı yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.

c) Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık eden kişiler, üç yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin günekadar adli para cezasıyla cezalandırılır.

ç) Kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik edenler, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar adli paracezasıyla cezalandırılır.

d) Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarını oynayanlar mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından beş bin liradan yirmi bin liraya kadar idari para cezası ile cezalandırılır.

Bu madde kapsamına giren suçlarla bağlantılı olarak, spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahisveya şans oyunlarının oynanmasına tahsis edilen veya oynanmasında kullanılan ya da suçun konusunu oluşturan eşya ile bu oyunların oynanması için ortaya konulan veya oynanması suretiyle elde edilen her türlü mal varlığı değeri, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun eşya ve kazanç müsaderesine ilişkin hükümlerine göre müsadere edilir.

Bu madde kapsamına giren suçlardan dolayı, tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

Bu madde kapsamına giren suçlarla ilgili olarak, 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun erişimin engellenmesine ilişkin hükümleri uygulanır.

Bu madde kapsamına giren suçların işlendiği işyerleri mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından ihtarda bulunmaksızın üç ay süreyle mühürlenerek kapatılır. İş yeri açma ve çalışma ruhsatına sahip işyerlerinin ruhsatları mahallin en büyük mülki idare amirinin bildirimi üzerine ruhsat vermeye yetkili idare tarafından beş iş günü içinde iptal edilir.

(Ek fıkra: 15/8/2017-KHK-694/23 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7078/23 md.)Birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde düzenlenen suçlar ile 5237 sayılı Kanunun 228 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında düzenlenen suç bakımından 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun; a) 128 inci maddesinde yer alan taşınmazlara, hak ve alacaklara elkoyma,

b) 135 inci maddesinde yer alan iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması,

c) Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenip işlenmediğine bakılmaksızın 139 uncu maddesinde yer alan gizli soruşturmacı görevlendirilmesi,

ç) 140 ıncı maddesinde yer alan teknik araçlarla izleme, tedbirlerine ilişkin hükümler uygulanabilir.

Kaçak Bahis – Şans Oyunları Oynatmak veya Yer Temin Etmek

Spor müsabakalarına ve müşterek bahisler veya şans oyunlarını,  oynatan kişiler veya yer imkan temin edenler 3 yıl ile 5 yıl arasında hapis ve 10 bin gün adli para cezasına hükmedilmiştir. 

Sadece web siteleri üzerinden değil kaçak bahis büroları çeşitli semtlerde oldukça fazlalaşmış durumda bu durumdaki kişilerin alacağı ceza belirtilmiştir.  Bu durumda ki bürolarda ayrıca elde edilecek eşyalarında müsaderesi söz konusu olacaktır.

Yurtdışında Gerçekleşen Spor Müsabakaları veya Şans Oyunlarına İlişkin Ceza

Eğer ki kaçak  bahis ve kaçak kumar oynatılan yer yurtdışındaysa bu bahislere ilişkin ülkemizden internet veya her türlü erişim sağlamak amacıyla imkan getirilmiş ise bu halde belirlenecek ceza 4 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasıdır.

Kaçak Bahis Oynatan Kişilere Para Aracılığı Sağlamak

Kaçak bahis ve kaçak kumar oynatan kişilere para aracılığı yapmak sadece banka hesabı üzerinden gerçekleşebilecek bir suç türü değildir. Eğer ki teknik ve fiziki takip aracılığıyla bu suçu elden para aktarımı söz konusuysa da bu kanun hükmü gereğince cezalandırılabilmektedir. Bu suç ise 3 yıl ile 5 yıla kadar ve 5 bin gün adli para cezasına hükmedilmiştir.

Kaçak Bahis Sitelerinin Reklamını Yapmak ve Teşvik Etmenin Cezası

Bu kanun hükmüne göre kaçak bahis ve kaçak kumar sitelerinde kişileri reklam vermek ve bu sitelere reklam verilmesine aracılık etmenin ceza düzenlenmiştir. Bu durumda yasadışı kaçak bahis sitelerinin reklamını yapan web sitelerinin de sorumluluğu olabileceğini unutmayalım. Bu kanun maddesine göre ise ;  bir yıldan üç yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar adli paracezasıyla cezalandırılır.

Kaçak Bahis ve Kaçak Kumar Oynayanların Cezası

Kaçak spor tahmini yani spor müsabakalarına göre yapılan işlemler ve şans oyunlarını oynayanlar hakkında mahallin en büyük mülki amiri gereğince beş bin liradan yirmi bin liraya kadar idari para cezası ile cezalandırılır.

Kaçak Bahis Sebebiyle Hesaplara Bloke Konulması

Yasadışı bahis ve kaçak kumar oynattığı tespit edilen kişiler ile alakalı 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun gereğince MASAK tarafından bloke konulabilmektedir. Bunun yanısıra Cumhuriyet Başsavcılıkları da yasadışı kumar oynattığı tespit ettiği hesaplara tedbir koyabilmektedir. Ancak kimi zaman hesaplara bir anda farklı kişiler tarafından gönderilen ödemeler ve açıklamalarının olmayışı gereksiz blokelere de yol açmaktadır.

Bu durumda yapılacak hukuki yollarla ilgili tarafımıza iletişim sağlayabilirsiniz.

Yargıtay Kararları

19. Ceza Dairesi         2016/1896 E.  ,  2018/12453 K.

SUÇ : 7258 Sayılı Kanuna Aykırılık
HÜKÜM : Mahkumiyet

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun süresi, kararın niteliği ve suç tarihine göre dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Gerekçeli karar başlığında suç tarihinin ”24.11.2013” yerine ”21.11.2013” olarak gösterilmiş olması, mahallinde düzeltilmesi mümkün maddi hata olarak görülmüştür.
Soruşturma aşamasında, sanığın işyerinde ele geçirilen bilgisayar üzerinde inceleme yaptırılabilmesi için temin edilen sabit diskin, suçüstü ödeneğinden ödenenen bedeli hesaplanmayarak eksik yargılama gideri tayin edilmesi, aleyhe temyiz olmadığından, bozma nedeni yapılmamıştır.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;
Yükletilen suçun sanık tarafından işlendiğinin kanuna uygun olarak yürütülen duruşma sonucu saptandığı, bütün kanıtlarla aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde ve eksiksiz sergilendiği, özleri değiştirilmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı,
Eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve Kanun’da öngörülen suç tipine uyduğu,
Anlaşılmış ve ileri sürülen başkaca temyiz nedenleri yerinde görülmediği gibi hükmü etkileyecek oranda hukuka aykırılığa da rastlanmamıştır.
Ancak;
a)Sanığın iş yerinde yapılan aramada ele geçirilen bültenler ve oynanmış bahis kuponları ve imaj sabit diskinin, delil olarak dosyada saklanması yerine, müsaderesine karar verilmesi,
b)24/11/2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 08/10/2015 tarih ve 2014/140 E., 2015/85 K. sayılı kararı ile 5237 sayılı TCK’nun 53. maddesinin bazı hükümlerinin iptal edilmiş olması nedeniyle yeniden değerlendirme yapılması zorunluluğu,
Bozmayı gerektirmiş olup, sanığın temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün BOZULMASINA, bu aykırılıklar yeniden yargılama yapılmasına gerek olmaksızın düzeltilebilir nitelikte olduğundan, 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nun 322. maddesi uyarınca, hüküm fıkrasından, müsadereye ilişkin madde çıkartılıp, yerine “Adli emanetin 2014/2021 sırasında kayıtlı eşyalardan, 1 adet 500 GB kapasiteli imaj hard disk, 2 adet yasa dışı bahis bülteni ve 4 adet yasadışıbahis kuponunun delil olarak dosyada SAKLANMASINA, emanetin aynı sırasında kayıtlı diğer eşyaların TCK’nun 54/1. maddesi uyarınca MÜSADERESİNE,” ibaresi, TCK’nun 53. maddesinin uygulanmasına ilişkin madde çıkartılıp, yerine ”24/11/2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 08/10/2015 tarih ve 2014/140 E., 2015/85 K. sayılı iptal kararı da gözetilerek, kasıtlı suçtan hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak, TCK’nun 53. maddesinin uygulanmasına,” ibaresi yazılması suretiyle, başkaca yönleri kanuna uygun bulunan HÜKMÜN, tebliğnameye kısmen uygun olarak, DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 27/11/2018 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.


SUÇ : 7258 Sayılı Kanuna Aykırılık
HÜKÜM : Mahkumiyet
19. Ceza Dairesi         2016/7784 E.  ,  2018/11792 K.
Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvuruların süresi, kararın niteliği ve suç tarihine göre dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
7258 sayılı Kanun’un 5/2. maddesinin, 6495 sayılı Kanun ile 5/1.b maddesi olarak değiştirilen ve suç tarihinde yürürlükte olan haline göre, suç için öngörülen hapis cezasının alt sınırı 4 yıl olmasına rağmen, değişiklik gözden kaçırılarak anılan maddenin değişiklikten önceki haline göre eksik ceza tayin edilip bunun da ertelenmesi, aleyhe temyiz bulunmadığından, bozma nedeni yapılmamıştır.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;
Yükletilen suçun sanık tarafından işlendiğinin kanuna uygun olarak yürütülen duruşma sonucu saptandığı, bütün kanıtlarla aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde ve eksiksiz sergilendiği, özleri değiştirilmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı,
Eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve Kanun’da öngörülen suç tipine uyduğu,
Anlaşılmış ve ileri sürülen başkaca temyiz nedenleri yerinde görülmediği gibi hükmü etkileyecek oranda hukuka aykırılığa da rastlanmamıştır.
Ancak;
a)Sanık hakkında, sabit görülen eylemi nedeniyle uygulanmasına karar verilen fiile ilişkin kanuni dayanağın, 7258 sayılı Kanun’un “5/1.b” maddesi olması gerekirken, “5/2” olarak gösterilmesi,
b)Sanığın iş yerinde yapılan aramada ele geçirilen oynanmış kuponlar ve bültenin, delil olarak dosyada saklanması yerine, müsaderesine karar verilmesi,
c)24/11/2015 tarihli ve 29542 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 08/10/2015 tarihli ve 2014/140 E., 2015/85 K. sayılı kararı ile 5237 sayılı TCK’nun 53. maddesinin bazı hükümlerinin iptal edilmiş olması nedeniyle yeniden değerlendirme yapılması zorunluluğu,
Bozmayı gerektirmiş olup, sanığın temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün BOZULMASINA, bu aykırılıklar yeniden yargılama yapılmasına gerek olmaksızın düzeltilebilir nitelikte olduğundan, 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nun 322. maddesi uyarınca, hüküm fıkrasından, “5/2” ibaresi çıkartılıp, yerine “5/1.b” ibaresi, müsadereye ilişkin madde çıkartılıp, yerine “Adli emanetin 2013/5698 sırasında kayıtlı Mühürlü büyük boy torba içindeki; 9 adet yasadışıbahis kuponu ve 94 adet sayfa maç bülteninin delil olarak dosyada SAKLANMASINA, emanetin aynı sırasında kayıtlı 1 adet Toshiba marka Y6146963K seri numaralı Laptop bilgisayar ve 1 adet HP marka CN1638719 seri numaralı yazıcının, 7278 sayılı Kanun’un 5/4. maddesi delaletiyle TCK’nun 54/1. maddesi gereğince MÜSADERESİNE,” ibaresi, TCK’nun 53. maddesinin uygulanmasına ilişkin madde çıkartılıp, yerlerine ”24/11/2015 tarihli ve 29542 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 08/10/2015 tarihli ve 2014/140 E., 2015/85 K. sayılı iptal kararı da gözetilerek, kasıtlı suçtan hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak, TCK’nun 53. maddesinin uygulanmasına,” ibaresi, yazılması suretiyle, başkaca yönleri kanuna uygun bulunan HÜKMÜN, tebliğnameye kısmen uygun olarak, DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 13/11/2018 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.


Ziyaretçi Yorumları - 4 Yorum
 1. alaaddin soyyılmaz dedi ki:

  benim oynadığım bir seteden 750 bin tl alacağım var onu alabilirmisiniz. bana 50 bin tl verin 700 bini sizin olsun

 2. bets10 magduru dedi ki:

  6 yilda 1 trilyon kaybettim bets10da . alabilirmisiniz ?

  1. Avukat Tevfik YILDIRIM dedi ki:

   Ödemeleri ne şekilde gönderdiğiniz önemlidir.

 3. serdar dedi ki:

  ben bahis oynatırken yakalandım emniyeteki ifademde birşey kabul etmedim mahkemde itraf edeceğim ben orda işci olarak çalışıyordum cezam ne olur sizce

Bir Yorum Yazın

Hukuki Danışmanlık Ücretlidir. İletişim ve Randevu için arayabilirsiniz.
× Whatsapp