Hürriyet Mahallesi, Kız Kalesi Sokak No:3 İç Kapı: 2, 34403 Kâğıthane/İstanbul
trenfrdearruroja

7242 sayılı Kanuni Düzenlemeler Sonrası Kaçakçılık Suçu 2020

7242 sayılı Kanuni Düzenlemeler Sonrası Kaçakçılık Suçu 2020

5706 sayılı Kaçakçılık Suçu yani Kaçakçılıkla Mücadele Kanunuun 7242 sayılı Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun çerçevesinde yapılan değişiklikler ve düzenlemeler doğrultusunda ele alacağımız bir yazı oldu.

Kaçakçılık Suçları Nelerdir?

Kaçakçılık Mücadele Kanunda ithalat kaçakçılığı ve ihracat kaçakçılığı olarak kaçakçılık suçları düzenlenmiştir. Kaçakçılık suçu özel bir kanun olarak düzenlenmiştir.

Özel düzenleniş biçimleri ise;

gibi işleniş bakımından farklılık gösteren halleri mevcuttur.

Kaçakçılık Suçunun Unsuru Nedir ?

Kişiler, ülkeye gümrük vergisini ödemeksizin herhangi bir eşyayı ithal etmek veya ihraç etmektedir. Bu haliyle kamu bir zarara uğramaktadır.

Kaçakçılık Suçunda Etkin Pişmanlık

Kaçakçılık suçunda etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde kamunun uğradığı zararlar ödendiği takdirde etkin pişmanlıktan yararlanıyor.

2020 yılı 7242 sayılı Kanun ile Kaçakçılık Suçunun Düzenlenmesindeki Amaç

Bilindiği üzere insanlar başka ülkeleri ziyaretleri sırasında orada uygun fiyatlı ürünleri eşine, dostuna ve akrabalarına almak üzere alışveriş yapıp ülkemize girişte yeşil alandan geçmektedir. İşte bu sırada havalimanında veya gümrük kapılarında yapılan kontrollerde ürünlerin miktarı anlamıyla az da olsa kişisel kullanım sınırı ve yanında getirebileceği miktarı aştığı takdirde kaçakçılık suçundan ötürü soruşturmaya ve davanın açılmasına sebebiyet veriliyordu.  Ayrıca bu suç tipi ülkemizde en çok işlenen suçları arasında yer almaktadır.

15 Nisan 2020 yılı 7242 sayılı  Yeni Düzenlemeler Nelerdir ?

Yeni düzenlemeler ile birçok suç türünde ceza koşullu salıverilme oranı 1/2 olarak uygulanmaya başlandı. Ayrıca ceza indirimi sağlanarak işlenen suçun hafif olması halinde 1/2’sine kadar verilmesi, pek hafif olması halinde ise 1/3’ü miktarı ceza verilmesine imkan tanındı.

Ayrıca etkin pişmanlık hükmü kovuşturma aşaması içinde getirildi. Ancak 1/3 oranında indirim yapılması öngörüldü. Soruşturma aşamasında ise bu oran 1/2 şeklindedir.

Hafif ve Pek Hafif Kaçakçılık Suçu

Bu düzenlemeyle birlikte daha önceden 100 karton sigara bulunduran kişi ile 10 karton sigara bulunduran kişi arasında bir ayrım yapılmıyor aynı ceza veriliyordu. Veya 100 litre akaryakıt bulunduran kişi ile 1 ton akaryakıt bulunduran kişi arasında ayrım olmuyordu.  Sadece bulundurulan miktarın fahiş olmaması sebebiyle arttırım yapılmıyordu. Yeni düzenlemeyle birlikte eşyanın değerinin hafif olması hâlinde verilecek cezalar yarısına kadar, pek hafif olması hâlinde ise üçte birine kadar indirilir.

Burada dikkat edilmesi gereken husus ise yarısı oranında veya 1/3’ü kadar indirim değil. Cezanın bu orana indirilmesidir. Bunun kişiler için çok büyük bir avantajı olacaktır; bu düzenlemeyle birlikte verilecek sonuç cezaların çok önemli bir kısmı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231. maddesinin 5. fıkrasında yer bulan hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) için gerekli olan cezanın 2 yıl veya altında olması şartını karşılayacağından HAGB kararı uygulanacaktır.

Örneğin;

10 karton bulundurmuş ve dava sonunda 4 yıl hapis cezası almış bir kişi,  pek hafif kaçakçılık suçunu işlediği düşünüldüğünde takdiri indirim sebepleriyle birlikte 2 yıl altında ceza aldığı için HAGB hükümleri uygulanacaktır.

Kaçakçılık Suçu HAGB Kararı Nedir ?

Kaçakçılık suçunda HAGB hükümleri uygulanabilir. Bu kanun kapsamında HAGB kararı almış birisi 5 yıl süresince kasten bir suç işlemediği takdirde adli siciline yansıyamayacağı ve davanın 5 yıl sonra düşmesi kişiler için büyük bir avantaj sağladığı tereddütsüzdür.

Kaçakçılık Suçu 30 Mart 2020 Tarihinden Sonra İşlendiyse;

Kaçakçılık suçunun 30.03.2020 tarihinden sonra işlenmesi halinde de koşullu salıverme oranı 1/2 olarak uygulanacak. Ancak denetimli serbestlik süresi 3 değil, 1 yıl olacak. Bu durumda ise 6 yıl hapis cezası verilen bir kişi için cezanın yatarı 3 yıl olacak, 1 yıl da denetimli serbestlikte geçeceğinden cezaevinde kalacağı süre 2 yıl olacak.

15 Nisan 2020 yılı Kaçakçılık Etkin Pişmanlık Düzenlemesi

Kaçakçılık suçunda etkin pişmanlık hükümleri de yeni kanunla birlikte düzenlendi. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun etkin pişmanlığı düzenleyen 5. maddesinde de iyileştirmeler getiriyor. Buna göre bu suçu işlemiş kişi suç konusu eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı kadar parayı devlet hazinesine soruşturma evresi sona erinceye kadar ödediği takdirde, hakkında verilecek ceza yarı oranında indirilecek. Eğer kişi bu ödemeyi kovuşturma evresinde hüküm verilinceye kadar öderse ceza üçte bir oranında indirilmesi şeklinde düzenlendi.

Bu husus, soruşturma evresinde cumhuriyet savcısı tarafından şüpheliye ihtar edilecek. Soruşturma evresinde ihtar yapılmamışsa bu durumda da kovuşturma evresinde hâkim tarafından sanığa ihtar yapılacak. Bu lehe hükümlerin mükerrirler hakkında veya suçun bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde uygulanmayacaktır (KMK. m.5/3)

Hükmü Kesinleşmiş Kaçakçılık Suçları İçin Etkin Pişmanlık

GEÇİCİ MADDE 12

(1) Haklarında hüküm verilmiş olup da dosyası infaz aşamasında olanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren doksan gün içinde suç konusu eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı kadar parayı Devlet Hazinesine ödedikleri takdirde Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde bu maddeyi ihdas eden Kanunla yapılan düzenlemeden faydalanabilir.

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte bu Kanunun kapsamına giren suçlardan dolayı kanun yolu incelemesinde bulunan dosyalardan, 3 üncü ve 5 inci maddede bu maddeyi ihdas eden Kanunla yapılan düzenlemeler nedeniyle lehe değerlendirme yapılması gereken dosyalar hakkında bozma kararı verilir. Yargıtay Cumhuriyet başsavcılığında bulunan dosyalar ise gelişlerindeki usule uygun olarak ilk derece mahkemelerine gönderilir.

Hükmü kesinleşmiş ve etkin pişmanlıktan yararlanacak olan kişiler için önemli bir kriter eğer ki 2 yıl 1 ay ceza almış birisi bu hükümden yararlanacak olursa hüküm HAGB kararına dönüştürülebilir. Bu açıdan 90 günlük süreye dikkat etmeleri gerekiyor.

Diğer tüm infaz hukukna ilişkin yazıları ve infaz hukuku avukatı gibi arayışlarda bulunan kişilerin soracağı soruları derleyerek yazıda belirtmiş olduk.

Ziyaretçi Yorumları - 18 Yorum
 1. Serkan dedi ki:

  Merhaba 2014 yılında 2 yıl 6 ay ceza aldım dosyam hala yargıtayda sonuçlanmadı. 2014 yılında gümrüklenmiş değer 11.000 TL olarak belirlenmişti ben şimdi 22.000 TL yatırırsam HAGB alabilirmiyim, yoksa güncel bir gümrüklenmiş değer hesaplanıp onu mu talep edecekler? Dosyadaki rakam 11.000 TL 150 karton sigaraya biçilen değer.

  Ayrıca dosya yargıtaydan bozularak dönecek tekrar mahkeme sürecinde mi bu parayı yatıracagım yoksa direk şuan yatırıp yargıtaydaki dosyama eklememi yapacagım bu konuda hıcbır acıklama yapmadılar.

  Son olarak 150 karton ile hafif ve pek hafif sınıfından yararlanma imkanım var mı ?

  1. Avukat Tevfik YILDIRIM dedi ki:

   150 karton sigara hafif veya pek hafif olaral nitelendirmesinin ne şekilde yapılacağı öyle zannediyorum ki Yargıtay içtihatları ile sağlanacaktır. Ancak diyebilirim ki mesela sizin kararınızın içinde miktarın çok fahiş olmaması gibi bir ibare yer alarak fazla cezaya hükmedilmemiş olması hafif kapsamına alınabilir düşüncesindeyim. Yargıtay veya istinaf Kanunla yapılan düzenlemeler nedeniyle lehe değerlendirme yapılması gereken dosyalar hakkında bozma kararı verilir. Etkin pişmanlık hükümleri uygulanması halinde sonrası için HAGB kararı alabilme imkanı mümkün olacaktır.

  2. Alper dedi ki:

   Merhaba Sayın Hukukçum, öncelikle ağzınıza sağlık. Vereceğiniz cevaplar ve yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
   Benim şöyle bir sorum olacaktı: ben 2010 yılında( kaçak sigara dan 1 yıl 8 ay ceza) bir Hagb aldım ve denetim surem dolmadan 2013 yılında aynı suçtan işledim ve 2013 yılında ki suç 2021 yılında yeni sonuçlandı ve 6 ay ceza ve Hagb verdi. Şimdi tekrar ilk mahkemeden yazı gelmiş duruşma olacakmış . Bu durumda ne gibi bir durum beni bekliyor. Aynı zamanda 1 yıldır memur olarak atandım. Çalışmaktayım. Şimdiden teşekkürler.

   1. Avukat Tevfik YILDIRIM dedi ki:

    Elinizdeki gerekçeli kararları avukat meslektaşa göstermeniz önemli. Söylediklerinizi tam olarak anlayamadım.

   2. Murat dedi ki:

    Yeni çıkan kanuna uyarlama yargılaması da olabilir hükmü açıklama da olabilir

   3. Memet dedi ki:

    Merhabalar benimde memuriyet durumum var bende aynı suçtan 2014tte hüküm giydim şimdi ise yeniden yargilanmayla hagm alsam memuryete engel olur mu

 2. Mustafa dedi ki:

  Merhaba Tevfik Bey, ben 2013 yılında 2 yıl 6 ay 85 karton sigara cəzası aldım. Dosyam o tarihten bu yana yargıtay da sonuçlanmadı ve bekliyor. O tarihte gümrüklenmiş değeri 5800 TL idi. Bu dosyayla ilgili ne yapabilirim. Ne gibi öneriniz olur. Nereye başvurup, hangi işlemi yaptırabilirim.

 3. Mert dedi ki:

  Merhaba tevfik bey Ben 15 haziran 2020 150 karton sigara ve 13 temmuz 2020’de 30 kilo nargile ve 15 karton puro ve 7 kilo sarma tutun yakalattim sizce Ne yapmam gerekiyor.

  1. Avukat Tevfik YILDIRIM dedi ki:

   Profesyonel hukuki yardım için avukata yönlendirebilirim.

 4. Zeynel dedi ki:

  Tevfik bey kişisel kullanım için aldığım 10 sigara için tutanak tutup beni ifademi aldılar süreç ne olur dava acilrmi yoksa takipsizlik mi olur…hiç sabikam yok

 5. Ramazan dedi ki:

  Tevfik bey 4 yıl 6 ay ceza aldim yeni çıkan yasaya gore yeniden yargılama yapılacak ama cezam 58/6 mükerirlere özgü yapılacak olan yargılamada indirim yapılır mı

  1. Avukat Tevfik YILDIRIM dedi ki:

   İnfazı ayrı bir durum suça ilişkin ceza belirlemek ise ayrı bir durumdur

 6. Ramazan dedi ki:

  Merhaba tevfik bey 2013 yılında kaçak sigara yakalattim 4 yıl 2 ay hapis aldim bunun yatari ne kadar lütfen aydınlatabilir misiniz

 7. adem balat dedi ki:

  2010 da hagb aldım. dilekçe verdim şimdi düşme kararı verdi. bu aynı zamanda memnu hakların iadesi ve adli sicil silinmesi anlamına da gelirmi acaba

  1. Avukat Tevfik YILDIRIM dedi ki:

   Mahkum olmuş sayılmadığınızdan ötürü zaten memnu hakların iadesine ilişkin bir talebiniz olmasına gerek yok.

   1. adem balat dedi ki:

    hocam öncelikle cevap için teşekkürler. 2019 da ögg için emniyete gittim red kararı verdiler. bu geçmişteki dosyamdan dolayı 53. madde den hüküm yediğimi ve 2017 khk sına göre geçmiş süre olsa dahi kaçakçılık suçundan hagb den hüküm yediğimi belirttiler iptal ettiler

 8. adem balat dedi ki:

  53 madde ve 2017 khk sı memnu haklarımın iadesine engel oluyormu. bu durumda benim nasıl bir yol izlemem gerek

 9. Hüdayi dedi ki:

  Merhaba 2014 yılında 150 karton yakın sigara yakalattım 2 sene 6 ay ceza aldım Ve yargıtay kararı bozmuş tekrar mahkeme 2021. 10. ay da mahkemem var. Mahkeme kamu zararı 9 bin TL para cezası çıkarmış Birde pişmanlık yasasından yararlanmak istersen 21 bin TL yatırırsam HAGB olabilir demiş şimdi ben 21 bin TL yatırırsam HAGB yararlanabilirmiyim.

Bir Yorum Yazın

Hukuki Danışmanlık Ücretlidir. İletişim ve Randevu için arayabilirsiniz.
× Whatsapp