Hürriyet Mahallesi, Kız Kalesi Sokak No:3 İç Kapı: 2, 34403 Kâğıthane/İstanbul
trenfrdearruroja

Yurtdışındaki Mahkumların Cezalarını Türkiye’de Çekmesi

Yurtdışındaki Mahkumların Cezalarını Türkiye’de Çekmesi

Son zamanlarda özellikle göçmen kaçakçılığı suçundan ötürü Yunanistan’da yargılanan türk vatandaşlarının mahkum olduğu dosyalar sebebiyle artan bir talep söz konusu. Tabiki uyuşturucu ticareti suçu ve bunun yanında uluslarası kategoride düzenlenmiş diğer suçlardan ötürü başkaca ülkelerde bulunan vatandaşlarımızın kalan cezalarını ülkemizde çekme talepleri için izlenecek yollara değineceğiz.

Öncelikle incelememiz gereken konu ülkeler arasında ikili bir anlaşmanın varolup olmadığı hususudur. Türkiye ile Yunanistan arasında imzalanmış bir anlaşma olmasına karşın anlaşma yürümemektedir.

Bir sonraki kanun ise;
3002 sayılı TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKEMAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZAMAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN
incelememiz gerekmektedir.

Bu Kanunda, Türk vatandaşları hakkında yabancı devlet mahkemelerinden verilen ceza mahkümiyetlerinin Türkiye’de; yabancılar hakkında Türk mahkemelerinden verilen ceza mahkümiyetlerinin de hükümlünün uyruğu bulunduğu devlette yerine getirilmesine dair usul ve esaslar düzenlenmiştir.

Hapis Cezasının Türkiye’de Çektirilmesinin Yerine getirme şartları

Türk vatandaşları hakkında yabancı ülke mahkemelerinden verilip kesinleşen mahkümiyetlerin Türkiye’de yerine getirilebilmesi için aşağıdaki şartların bulunması gereklidir;

1. Yabancı ülke yetkili makamınca talepte bulunulması ve talepnameye;

  • Kesinleşen ve infazı gereken mahkümiyet kararının tasdikli örneğinin ve uygulanan kanun maddeleri metinlerinin,
  • Hükümlünün nakle rıza gösterdiğine dair hakim huzurunda veya irade beyanını tespite yetkili Türk konsolosluk görevlisi tarafından alınmış yazılı beyanının,
  • İnfazı gereken, bakiye cezayı gösteren belgenin,
  • belgelerin Türkçe tercümelerinin,

eklenmesi gerekmektedir.

2. Yabancı mahkeme kararında kabul edilen subut sebeplerine bağlı kalınmak kaydıyla suç konusu fiilin, Türk mevzuatına göre hürriyeti bağlayıcı ceza ve emniyet tedbirini gerektiren bir suç teşkil etmesi,

3. İlgili taraflar arasında ayrıca kararlaştırılmadıkça, talep tarihinde, hükümlünün yerine getirilmesi gereken bakiye en az bir yıl hürriyeti bağlayıcı cezasının bulunması,

4. Yabancı mahkeme hükmündeki subut sebeplerine göre Türkiye’de tayin olunacak ceza müeyyidesinin zamanaşımına uğramamış bulunması,

5. Hükümlü hakkında mahkümiyetine esas olan fiil sebebiyle, Türkiye’de ayrıca soruşturma veya kovuşturma yapılmamış olması,

6. Mahkümiyete esas olan fiilin siyasi, askeri veya bunlara murtabit cürümlerden bulunmaması,

7. Yerine getirme talebinin Türk hukuk düzenine aykırı düşmemesi.

şartları bulunmalıdır.

Yani ilk şart yurtdışındaki makamların ülkemiz makamlarına talepte bulunması ve talebin yukarıdaki şartlara uygunluğu gerekmektedir.

bir diğer şart ise 1996 yılında eklenmiştir buna göre;

Türk vatandaşları hakkında yabancı ülke mahkemelerinden verilip kesinleşen mahkumiyetlerin Türkiye’de yerine getirilmesi için yukarıdaki şartların bulunması halinde Adalet Bakanlığı da talepte bulunabilir.

Bu kanun hükmüne göre ise yurtdışındaki cezaevlerinde mahkum olan Türk vatandaşlarının Türkiye’de cezalarını çekme taleplerinin 2.seçeneği ise Adalet Bakanlığı’nın talebinin olması gerektiğidir.

 

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Bir Yorum Yazın

Hukuki Danışmanlık Ücretlidir. İletişim ve Randevu için arayabilirsiniz.
× Whatsapp