Hürriyet Mahallesi, Kız Kalesi Sokak No:3 İç Kapı: 2, 34403 Kâğıthane/İstanbul
trenfrdearruroja

İskinin Kanalizasyon Su İştirak Katılım Bedellerinin Mahalleye Dönüştürülen Köylerden Talebi Hakkında

İskinin Kanalizasyon Su İştirak Katılım Bedellerinin Mahalleye Dönüştürülen Köylerden Talebi Hakkında

İSKİ, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gereken her türlü tesisi kurmak, kurulu olanları devralmak ve bir elden işletmek adına kurulmuştur. Bunun haricinde diğer bütün illerde Belediyelere bağlı su işletmeleri bulunmaktadır.

Bu yazımızda İSKİ’nin yeni aboneliklerde su katılım, kanalizasyon katılım bedeli adı altında (SİLİVRİ Belediyesi 4.4340TL ) ve değişen tutarlarda talebinin mahalleye dönüştürülen köylerde talep etmesinin hukuka aykırı olduğunu belirtmek amacıyla yazacağız.

Öncelikle belirtmemiz gereken husus mahalleye dönüşen köylerde talep edilen abonelik işlemlerine ilişkin olmalıdır.  Belirtlen muhitlerin dışında kalan mahallelerde katılım ve diğer harçların talebi mümkün olabilecektir.

Yazımızın dayanağı oluşturan 6360 sayılı ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN ‘da belirtilmiştir.

Bu kanunun evveliyatında ve temelinde ise 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu bulunmaktadır.

Çünkü 5355 sayılı kanuna göre köy yerlerine hizmet götürmek su yolu, kanalizasyon gibi işleri yapmak görevi ve yetkisi verilmekte ve bu yerleşim yerlerine bedelsiz hizmet götürebilmektedir.  Mahalleye dönüşen köyler hali hazırda bu kanunda yararlanamayacağı düşünülerek özel bir geçiçi madde ile 6360 sayılı kanun 35.Maddesinin GEÇİCİ 1.Maddesinin 15.fıkrasıyla korunmuştur.

Buna göre ;

GEÇİCİ 1.Maddesinin 15.fıkrası

Bu Kanuna göre tüzel kişiliği kaldırılan köylerde, bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa göre alınması gereken emlak vergisi ile 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca alınması gereken vergi, harç ve katılım payları 31/12/2022 tarihine kadar (bu tarih dâhil)alınmaz ve 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının üçüncü bendi, 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci bendi ile beşinci bendi,66 ncı maddesinin birinci fıkrasının beşinci bendi hükümleri 31/12/2022 (bu tarih dâhil)tarihine kadaruygulanmaya devam edilir. Bu yerlerde içme ve kullanma suları için alınacak ücret 31/12/2022 tarihine kadar (bu tarih dâhil)en düşük tarifenin % 25’ini geçmeyecek şekilde belirlenir. 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 2 nci maddesi ile köy tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleye dönüştürülen yerlerde de bu fıkra hükmü uygulanır.

Bu hüküm gayet açık ve netdir. Bu durumda İSKİ’nin köy yerinde ve köylerden mahalleye dönüştürmüş olduğu yerlerden herhangi bir katılım payı , harç, vergi adı altında bir ödeme alması söz konusu değildir.

Ayrıca, İSKİ Abone Hizmetleri Tarife ve Uygulama Yönetmeliği’nin ONUNCU BÖLÜMHizmet Bedelleri Muafiyetlerine İlişkin Hususlar’da 32.Maddenin (b) bendine göre ;

(b) 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna göre tüzel kişiliği kaldırılan köylerden, kanal iştirak bedeli, su iştirak bedeli alınmaz.

İSKİ’nin Silivri Şubesi ve diğer şubelerinde personelin bu konuda bilgisi olmaması üzerine ilk abonelik esnasında kanalizasyon ve katılım payı adı altında yüksek miktarlar talep ettiği duyumları gelmektedir. Bu konuda gerekli hukuki işlemleri başlatabilir ve ödediğiniz bu bedelleri geri alabilirsiniz.  İSKİ, bunun yanında %25 tutarında normal konut tarifesinden indirim yapmak durumundadır.

İstanbul 3.İdare Mahkemesinin 2014/1193 E. 2015/1170 K. sayılı kararında ‘Dosyadaki belgelerden ve yasal mevzuattan hareketle, Uskumruköy’ün Sarıyer Belediyesi’ne mahalle olarak bağlandığı ve köy statüsünden mahalle statüsüne geçtiği anlaşılıyor” diyerek başvurucunun davasını kabul etmiştir.

Bu hususta yapılacak şey idareye başvuru yapılması ve fazla yapılan ödemenin talep edilmesi ödeme yapılmadıysa talep edilen kanal katılım veya her ne isimle talep ediliyorsa iptalini istemek reddi durumunda ise tüketici hakem heyetine başvurmaktır.

Hak kaybı yaşamamanız için talepleriniz doğru olması adına bir avukat aracılığı ile takibinin yapılmasını sağlamanızda fayda olacaktır. Bu hususlar nezdinde tarafımıza da iletişim kurabilirsiniz.

Ziyaretçi Yorumları - 1 YORUM
  1. Bahaddin g dedi ki:

    Merhaba ben silivri çayırderede yapı kayıt belgeli belediyeye kayıtlı bir vatandaşim su almak için iski silivriye gittim kanal katılım bedeli olarak 38 bin tl istediler bunu ödemek zorundamıyım yardıncı olurmusunuz ücretini öderim saygılar

Bir Yorum Yazın

Hukuki Danışmanlık Ücretlidir. İletişim ve Randevu için arayabilirsiniz.
× Whatsapp