Hürriyet Mahallesi, Kız Kalesi Sokak No:3 İç Kapı: 2, 34403 Kâğıthane/İstanbul
trenfrdearruroja

Cinsel Suçlar Avukatı

24.11.2019
Cinsel Suçlar Avukatı

Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar Türk Ceza Kanunu’nun altıncı bölümünde ele alınmıştır.  Bu tabiki kanun koyucunun İnsan hakları temelli kişilerin dokunulmazlıklarına yönelik bir bakış açısını benimsediği gerekçesiyle bu şekilde düzenlendiği ifade edilmiştir. Gerçekten bu böylemidir? Cevabı daha çok suç ve siyaset ile alakalı olan bir tartışmadır. Bu yazımızda daha önce Türk Ceza Kanunu’nda ele alınan cinsel suçlar ile ilgili yazılarımızı yazmıştık. Bu yazıda cinsel suçların tamamının ele alındığı ve cinsel suçlar alanında çalışma yapan avukatlara ilişkin bir derleme yazısı yazmak istedik.  Bizim uygulamada esas cinsel dokunulmazlığa karşı suçları gerçekten cinsel özgürlükler temelli olarak kişilerin vücut bütünlüğüne, kişilik haklarına, onurlarına, şereflerine haysiyetlerine dokunulmaması gerektiğinin ifade ederek altını çizerek bunu vurgulamamız gerekmektedir. Suçun düzenlendiği yer suçun hukuki yararını tespit etmemize olanak sağlar bu yönüyle ceza hukukunda genellikle bu şekilde ifade edilir. Çünkü suçlar neden düzenlenir, yada neden özel ceza kanunu yada kanunların ceza hükümlerini içeren bölümlerinde yer alır sorusudur. Çünkü kanun koyucu belirli bir hukuki değeri korumak istemektedir. Ve bu hukuki değer başkaca hukuk alanlarında korunamadığı içindir ki biz ceza hukuku müessesi ile bu alanı korumaktayız.

Cinsel Dokunulmazlık Nedir?

Kişinin kendisine, vücuduna, cinsel özgürlüğüne dokunulmasını istememesini ifade eder. Cinsel özgürlüğünü dilediği gibi yaşama hakkını ifade eder. Bu da kişilik haklarının kişilik gelişimiyle ilgili olan haklarının en temelinden bir tanesidir.

Cinsel Dokunulmazlığa İlişkin 4 Ana Madde

Cinsel dokunulmazlığa ilişkin suçlar 4 adet ana maddeden oluşmuştur. Bunlar eski kanunda mahsus suçlar olarak düzenlenmiştir. Cinsel taciz ayrı bir türdür.

Mahsus Suç Neyi İfade Eder ?

Suçları ele aldığımız suç tiplerinde mağdur yönünden bir ayrıma gidilmiştir. Türk Ceza Kanunu 102. maddesinde yetişkinlere karşı gerçekleştirilen cinsel saldırı olarak ifade etmiş. 103. maddesinde çocukların cinsel istismarı olarak ifade ettiği ve sadece mağdurun çocuk olduğu halleri düzenlemiştir. 104. maddesinde ise reşit olmayan ile cinsel ilişki suçunda ise, belli bir yaş grubundaki çocuğu dikkate alarak cinsel dokunulmazlığa ilişkin hükmü yer almıştır.

Cinsel Suçlar Nelerdir ?

İlk önce ceza kanunumuzca düzenlenmiş olan cinsel suçların neler olduğunu incelemek gerekir. Çünkü çoğu zaman insanlar işlediği suçun cinsel taciz mi? cinsel istismar mı? yoksa çocuğun cinsel istismarı mı? Ne ile suçlanıyorum gibi bir karmaşıklığın içinde olabiliyor.

 • Cinsel Saldırı Suçu ( T.C.K. 102/1 cümle )
 • Sarkıntılık Suçu ( T.C.K. 102/2 cümle )
 • Tecavüz Suçu ( T.C.K. 102/2. fıkra )
 • Nitelikli Cinsel Saldırı Suçu ( T.C.K 102/3.fıkra )
 • Çocuğun Cinsel İstismarı Suçu ( T.C.K 103/1.fıkra 1.cümle )
 • Çocuğun Cinsel İstismarı Sarkıntılık Suçu ( T.C.K. 103/1.fıkra 2.cümle )
 • Çocuğun Cinsel İstismarı Suçu Çocuğa Tecavüz Suçu ( T.C.K. 103/2.fıkra )
 • Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı Suçu ( T.C.K. 103/3. fıkra )
 • Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu ( T.C.K. 104 )
 • Cinsel Taciz Suçu ( T.C.K. 105/1.fıkra  )
 • Nitelikli Cinsel Taciz Suçu ( T.C.K. 105/2.fıkra )

şeklinde sıralanabilir. Bu suçlara ilişkin makalelerin detayları için sitemizin menüsündeki arama bölümünden arayarak ilgili yazılara ulaşabilirsiniz.  Tıp biliminde ilk önce hastalığın teşhisi doğru yapılması gerekirken ceza hukukumuzda da ilk önce işlenilen suçun ne olduğu veya iddia edilen suçun veya maruz kalınan suçun ne olduğu konusunda doğru bir teşhis yapılması ceza avukatı ve cinsel suçlar avukatının yapacağı ilk iş olacaktır.

Cinsel Taciz ( T.C.K 105 )

Bu suç tipini diğer suç tiplerinden ayıran en büyük özellik temastır. Suçların bu şekilde ayrı ayrı uygulanması suçların belirliliği ilkesi bakımından yerinde bir tercihtir. Cinsel taciz sadece görsel olarak mağdurun cinsel özgürlüğünü, cinsel dokunulmazlığını ihlal eden eylemleri ifade eder. Eğer mağdura bir temas olmadan yapılan eylemin büyüklüğünün ne olduğunun önemi olmaksızın cinsel taciz suçu oluşacaktır.

Cinsel Suçlar Avukatı

Cinsel suçlar avukatı gibi teknik bir terim hukukumuzda bulunmamaktadır. Ancak pratikte ceza avukatı olarak kendine ilgi duyduğu alanı seçmiş avukatlar özellikle ağır ceza davalarında sıkça karşılaştığı davaların başında cinsel suçlara ilişkin suçlar bulunmaktadır. İnsanlar tarafından cinsel suçlara ilişkin davalara bakan avukatlara ağır ceza avukatı veya cinsel suçlar avukatı gibi bir terim kullanmaktadır. Kendisi için hiçbir avukat, böyle bir yakıştırma yapmaz ve böyle kalıpların içine girmez.

Cinsel Suçlar Avukatın Rolü

Cinsel suçlarda özellikle çocuğun cinsel istismarı suçlarında ceza avukatının rolü çok büyüktür. Bu davaların ilk baştan kendine ulaştığında mutlaka çocuk için tıbbi ve psikolojik etkisi için hastaneye yönlendirilmesi o esnada varolan delillerin elde edilmesi yönünden oldukça önemlidir. Ayrıca çocuk açısından tıbben verilecek rapor davada delil olabilecektir. Sadece bu yönüyle değil fiziki anlamda da çocuk veya yetişkin ise mağdur üzerinde mutlaka bir dna izi olabilme ihtimali değerlendirilmelidir.

Cinsel Suçların Darp ile İşlenmesi

Cinsel suçlar darp zoruyla gerçekleştirilmesi durumunda mağdurun üzerinde bulunan ekimozlarla ispatlanabilir. Eğer bir kişi üzerinde mor, kırmızı ve sarı renkte bulunan ekimozlar bulunuyorsa bu kişi sürekli bir darp ile karşı karşıya kalmış hatta işkence suçuyla karşı karşıya kaldığının kanıtı olabilir. İşkence suçu ile birlikte cinsel saldırı, cinsel istismar suçu işlendiyse bu durum ağırlaştırıcı bir neden olması bakımından ceza davasının seyrini oldukça değiştirecektir.

Cinsel Suçlarda Delil

Cinsel suçlarda en büyük sorun delil problemidir. Çünkü cinsel saldırı ve cinsel istismar dahil olmak üzere tüm cinsel suçlar, özel kapalı alanlarda gerçekleşmesi bakımından ispatı zordur. Aile içinde yaşanan suçlar, aile düzenin bozulmasından ötürü suçların açığa çıkmasını engelllemek isteme sebepleri ile birlikte suçların çoğu gizli kalmaktadır. Adli vakıalar ise git gide artmakta ancak bu suçlar gerçekte yaşanan çok az bir oranıdır.  Ancak yukarıda bahsettiğimiz üzere sıcağı sıcağına işlenen bir suçun ispatı hem ruhen hemde fiziki olarak delillendirilmesi dava süreci için oldukça önemlidir.

Cinsel Suçlarda İftira

Cinsel suçlarda özellikle, cinsel saldırı iftira, cinsel istismar iftira gibi insanların sıklıkla aramalarına cevap bulduğu bu hususlarda gerçekte yaşanan suçların haricinde iftira atmak suretiyle süren bir çok dava bulunmaktadır. Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunda ise sonradan evlenmek için iftira atıldığı veya ailelerin baskısıyla bu gibi yollara başvuran kişiler de bulunmaktadır. Bu suçlara maruz bırakılan kişi daha iddianame halinde kendi ailesi bile inanmamakta ve masumiyet karinesi bir yana bırakılıp tutuklu şekilde yargılamaları devam ederken kişiler işlemedikleri bir suçtan ötürü sosyal bir ölüm yaşamaktadırlar. Çünkü bu sebeple işinden olmuş, kredilerini ödeyemez ve itibarları sarsılmıştır. Bu davaların çocuğun cinsel istismar davaları olanları genelde gizlilik kararları içerisinde yürütülse de maalesef yeterli olmamaktadır. Dava sürecinde genelde ifadelerin durumu ve yaşanan psikolojik hallerin davada hakimler tarafından ve ceza avukatları tarafıdan ortaya konulması sonrası çelişkilerin giderilmesi önem taşımaktadır.

Cinsel Saldırı Suçu ( T.C.K. 102/1 cümle )

Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlâl eden kişi, mağdurun şikâyeti üzerine, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu suç mağduru çocuk olmayan yetişkinlere karşı işlenmesiyle oluşmaktadır.

Sarkıntılık Suçu ( T.C.K. 102/2 cümle )

Cinsel davranışın sarkıntılık düzeyinde kalması hâlinde iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir. Yargıtay kararlarında bir çok eylem sarkıntılık düzeyinde gerçekleştiği kabul edilmiştir. Bu sebeple işlenilen suçun tam olarak belirlenmesi kişinin tutuksuz yargılanması veya daha az ceza alması açından oldukça önemlidir.

Tecavüz Suçu ( T.C.K. 102/2. fıkra )

Fiilin vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda, on iki yıldan az olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur. Bu fiilin eşe karşı işlenmesi hâlinde, soruşturma ve kovuşturmanın yapılması mağdurun şikâyetine bağlıdır.

Nitelikli Cinsel Saldırı Suçu ( T.C.K 102/3.fıkra )

Nitelikli cinsel saldırı suçunun unsurları gerçekleştiğinde fail hakkında yarı oranında cezanın arttırılmasına karar verilir.

Çocuğun Cinsel İstismarı Suçu ( T.C.K 103/1.fıkra 1.cümle )

Çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi, sekiz yıldan on beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.   Mağdurun on iki yaşını tamamlamamış olması hâlinde verilecek ceza, istismar durumunda on yıldan az olamaz.

Çocuğun Cinsel İstismarı Sarkıntılık Suçu ( T.C.K. 103/1.fıkra 2.cümle )

Cinsel istismarın sarkıntılık düzeyinde kalması hâlinde üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Mağdurun on iki yaşını tamamlamamış olması hâlinde verilecek ceza,  sarkıntılık durumunda beş yıldan az olamaz.

Çocuğun Cinsel İstismarı Suçu Çocuğa Tecavüz Suçu ( T.C.K. 103/2.fıkra )

Cinsel istismarın vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda, on altı yıldan aşağı olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur. Mağdurun on iki yaşını tamamlamamış olması hâlinde verilecek ceza on sekiz yıldan az olamaz.

Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı Suçu ( T.C.K. 103/3. fıkra )

Yukarıdaki ceza hükümlerine çocuğun nitelikli cinsel istismarı durumunda faile verilecek ceza yarı oranında arttırılacaktır.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu ( T.C.K. 104/1 )

Cebir, tehdit ve hile olmaksızın, onbeş yaşını bitirmiş olan çocukla cinsel ilişkide bulunan kişi, şikayet üzerine, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Cinsel Taciz Suçu ( T.C.K. 105/1.fıkra  )

Toplum arasında laf atma diye bilinen suçun karşılığı olan suç tipidir. Sadece laf atma ile değil başka şekillerde cinsel taciz suçu oluşabilir. En çok bilinen suç tiplerinden birisidir. Sosyal medya ile dahi işlenebilecek suç tiplerinden birisidir.

Nitelikli Cinsel Taciz Suçu ( T.C.K. 105/2.fıkra )

Nitelikli cinsel taciz suçunun ağırlaştırılmış biçimleri kanunda yer almıştır.

Cinsel Suçlar Zamanaşımı

Cinsel suçlar ile ilgili zamanaşımı süreleri yukarıda listelediğimiz her suç için farklılık göstermesi bakımından kendi yazı içeriklerinde belirledik. Menü üzerinden yapılacak aramalarda ilgili suç ile ilgili zamanaşımı sürelerine ulaşabilirsiniz.

Cinsel Suçlar Uzlaştırma

Cinsel suçlarda uzlaştırma imkanı bulunmamaktadır.

Cinsel Suçlar için İfade

Cinsel suçlar delil açısından sıkıntılı bir dava türü olsa da çoğu yargılamalarda masumiyet karinesi gözetilmeden tutuklu yargılamalar söz konusu olmaktadır. Bu sebeple yargılamanın başından itibaren avukat eşliğinde ifade ve yargılama aşamasını devam ettirmek oldukça önemlidir.

Cinsel Suçlar Avukat Ücreti

Cinsel suçlar için avukatlık ücreti için İstanbul Barosu’nun 2019 yılı için yayınladığı tavsiye niteliğinde ücret tablosuna göre ;

 • Cinsel istismar Suçu Davaları için Sanık Müdafiliği Avukatlık Ücreti –> 12.200-TL
 • Cinsel İstismar Suçu Davaları için Mağdur/Katılan Vekilliği Avukatlık Ücreti –> 9.000-TL
 • Cinsel Taciz Suçu Davaları için Sanık Müdafiliği Avukatlık Ücreti –> 8.500-TL
 • Cinsel Taciz Suçu Davaları için Mağdur Vekilliği Avukatlık Ücreti –> 6.200-TL
 • Sarkıntılık Suçu Sanık Müdafiliği Avukatlık Ücreti –> 8.500-TL
 • Sarkıntılık Suçu Mağdur Avukatlık Ücreti –> 6.200-TL

Avukatlar bu ücret tarifesine göre anlaşma yapmak zorunda değildir. Ancak Avukatlık Asgari Ücret tarifesi altında bir ücret belirleyemezler.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Bir Yorum Yazın

Hukuki Danışmanlık Ücretlidir. İletişim ve Randevu için arayabilirsiniz.
× Whatsapp