Hürriyet Mahallesi, Kız Kalesi Sokak No:3 İç Kapı: 2, 34403 Kâğıthane/İstanbul
trenfrdearru

Hakaret Davası Avukatı

30.08.2019
Hakaret Davası Avukatı

Hakaret suçu, linkte hakaret davasına sebep olan hakaret suçunun unsurlarını belirtiğimiz makalemizi bulabilirsiniz. Hakaret suçu, Türk Ceza Kanunu 125 madde’de düzenlenmiştir.

Şerefe karşı işlenen suçlar kategorisinde düzenlenmiş hakaret suçu, en yaygın suç tiplerinden biridir. Cumhurbaşkanına hakaret suçu, kişinin hatırasına hakaret suçu gibi özel suç tipleri de bulunmaktadır.  Hakaret suçlarında her ne kadar manevi tazminatın istenebileceği öngörülmüş olsa da suçun işleniş ve sebep sonuç ilişkisine bağlı illiyet bağı dediğimiz durumda suçtan zarar gören maddi bir kayıp yaşamış ise maddi tazminat talebinde bulunabilir.

Hakaret suçlarına ilişkin yazdığımız yazıda detaylarıyla anlatmış ancak temel hatlarıyla ilgili;

Hakaret Suçunda Şikayet Süresi

Hakaret suçunun basit şekli şikayet bağlıdır. Suçun mağduru, hakaret edeni ve hakareti öğrendiği tarihten başlamak üzere 6 ay içerisinde şikayet hakkını kullanmak durumundadır.

Hakaret Suçu Uzlaştırma

Hakaret suçunun basit hali uzlaştırma kapsamında bulunan suçlar arasındadır. Hakaret suçu, soruşturma aşamasında veya hakaret davası açıldıktan sonra yani kovuşturma aşamasında uzlaştırma  prosedürü öncelikle uygulanmaya çalışılmaktadır.

Cumhurbaşkanına hakaret suçu uzlaştırma kapsamında olmayan bir suç tipidir.

Hakaret Davası Yetkili Mahkeme

Hakaret davaları daha önce sulh ceza mahkemelerinde yargılamaları yapılırken şu an itibariyle asliye ceza mahkemerinde yargılamaları yapılmaktadır.

Hakaret Suçlarını;

şeklinde sıralayabiliriz.  Karşılıklı hakaret suçunun işlenmesi halinde hakim, taraflardan birine veya her iki tarafa ceza vermeyebilir veya cezayı 1/3’üne kadar indirebilir.

Hakaret davası avukat olarak kendisine suçun mağduru ise burada suçun nitelikli durumu söz konusudur. Hakaret davalarında suçun nitelikli hallerinin olması için avukata veya memura görevinden ötürü bir hakaret edilmiş olmalıdır. Örneğin; üst katınızda oturan bir hakim ile apartman sorunuyla alakalı yapmış olduğunuz hakaret fiili, basit hakaret suçunun işlenmesidir. Ancak mahkemede verilen mahkeme kararını beğenmediğinizden ötürü yaptığınız hakaret suçu nitelikli hal almaktadır. Ayrıca alenen işlenen bir suç olması da ağırlaştırıcı bir sebep olarak verilecek cezanın artmasına sebebiyet verecektir.

Hakaret davasında tazminat talebi mümkündür. Bu davalarda kişinin şeref ve saygınlığı hedef alındığı için öncelikle manevi tazminat hesaplaması yapılmaktadır. Kişinin ve mağdurun maddi durumuna belirlenecek bu tazminat hesaplaması mahkemeler tarafından belirlenebilecektir. Şöyle ki; eğer ki mağdur olan kişi kendisine yapılan hakaret veya şeref, haysiyetine karşı yapılan saldırıdan ötürü maddi bir kayıp yaşamış ise maddi tazminat talep etmemesi için bir sebep bulunmamaktadır.

Örneğin; Bir markanın reklam yüzü olan şahıs hakkında eleştiri sınırlarını aşan ve şeref, haysiyetine yapılan saldırı sonucunda şirket sahibi reklam yüzü olarak anlaşmaya vardığı kişinin markasına zarar verdiği düşüncesiyle sözleşmesini sonlandırdığında mağdurun reklam gelirinin önüne geçilmiş olacaktır. Bu sebeple mağdurun hakaret davası maddi tazminat hakkını da elde etmesi gerekmektedir.

Hakaret davası avukat vasıtasıyla sürecin takibi yapılacak dava türlerinden biridir. Diğer tüm davalarda olduğu gibi hakaret davalarında da bir avukat ile sürecin takibinin yapılacak olması ileride yaşayabileceğiniz hukuki hak kayıplarının önüne geçecektir. Hakaret davası avukat olarak tüm ceza davaları üzerine ilgi gösteren avukatlar tarafından yerine getirilebilmektedir. Kanunumuzda ceza avukatı terimi gibi bir bulunmamaktadır. Ceza avukatı olarak anlatmak istediğimiz ceza davalarına ilgi gösteren ve aldığı davalar genellikle ceza davaları olmasıdır.

Hakaret davası avukatı diye bir tabir de yoktur. Bu davaları hakaret davası için anlaştığınız avukat ile temsil edebileceğiniz gibi kendinizin de bu davaları takip etme hakkı bulunmaktadır. hakaret davası için avukat gerekli mi derseniz kişinin davayı profesyonel olarak takibinin yapılmasına hatta bazı durumlarda hakaret davasını kendisi yürütmek isteyen kişilerin hukuki süreç içerisinde yapmış olduğu uygulamalardan ötürü mesela şikayetten vazgeçmek işleminin doğru yapılmaması sonunda iftira suçu ile karşılaşmaları dahi mümkündür.

Hakaret Davası Avukat Ücreti

Hakaret davası ile ilgili avukat ile anlaşarak ücret belirlenebilir. Ancak bu miktar Avukatlık Asgari Ücret tarifesinden az olamaz.  2019 yılı için ceza soruşturma aşaması 825,00TL , asliye mahkemelerindeki tutar ise 2.725,00TL ‘dir. Ayrıca hakaret davası avukatlık ücreti ödemesini gerçekleştiren mağdurun bu ödemeyi karşı taraftan talebinin Yargıtay kararlarında pek mümkün olmadığını belirtmek gerekir. Maddi ve Manevi tazminat hakları talebi mümkündür.

Hakaret Davası İstanbul ( Adliyelerin Yetkileri )

Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Üsküdar, Beykoz, Şile, Tuzla, Çekmeköy, Kadıköy, Küçükyalı, Bostancı, Ataşehir, Ümraniye ve Adalar ilçelerinin bağlı olduğu İstanbul Anadolu Adliyesine bağlıdır.

Zeytinburnu, Esenler, Bakırköy, Bahçelievler, Bağcılar, Güngören gibi semtler Bakırköy Adliyesi yetkilidir.

Esenyurt, Beylikdüzü gibi semtler Büyükçekmece Adliyesi yetki alanındadır.

Çağlayan, Kağıthane, Şişli, Sarıyer, Fatih, Eyüp, Eminönü, Beşiktaş, Bayrampaşa gibi ilçeler ise İstanbul Adliyesi ( Çağlayan Adliyesi ) ‘ne bağlıdır. İstanbul sınırları içerisinde bir ceza avukatı ile bu adliyelerdeki anlaşmazlıkların takibini yapabilecektir.

Ziyaretçi Yorumları - 2 Yorum
  1. Ferhat dedi ki:

    Çok tesekkür ederim avukat beye cok degerli ve kıymetli bir avukat

  2. Ayşenur dedi ki:

    Tevfik bey naifliğiniz ve tecrübelerinizden, bilginizden ötürü hukuki danışmanlığınız için sonsuz teşekkürler

Hukuki Danışmanlık Ücretlidir. İletişim ve Randevu için arayabilirsiniz.