Hürriyet Mahallesi, Kız Kalesi Sokak No:3 İç Kapı: 2, 34403 Kâğıthane/İstanbul
trenfrdearruroja

İzinsiz Haşhaş Ekimi Afyon ve Cezası

İzinsiz Haşhaş Ekimi Afyon ve Cezası

Türk Ceza Kanunununda düzenlenmiş olan uyuşturucu suçları arasında en çok rastlanılan suç tipleri uyuşturucu ticareti, uyuşturucu imalatı gibi suçlar olduğunu söylemeliyiz. Bu suçların birçoğu kenevir bitkisinden elde edilen esrar maddesinden olduğu gibi haşhaş maddesinden elde edilen afyon olduğunu söylemeliyiz. İzinsiz kenevir ekme cezası ilgili yazımızı üstüne tıklayarak öğrenebilirsiniz. Bu yazıda izinsiz haşhaş ekimine değineceğiz.

Haşhaş Ekimi için İzin Belgesi Alma Zorunluluğu

Haşhaş ekilecek, afyon ve kapsül üretilecek yerler memleketin tarımsal ve ekonomik durumu, yurt içi ihtiyacı, ihraç imkanları ve mevcut stok durumuna göre her yıl Cumhurbaşkanınca tespit edilir ve kararen geç 1 Temmuza kadar yayımlanır. Bu konuda yeni bir karar alınmaması halinde, önceki kararname hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

(1)Kamu kurum ve kuruluşlarınca bilimsel araştırmalar için yapılacak ekilişler hakkında birinci fıkra hükmü uygulanmaz.

Tespit ve ilan edilen yerlerde haşhaş ekimi yapacaklar ilgili kuruluştan izin belgesi almakla yükümlüdür. İzin belgeleri bir üretim yılı için geçerli olup, başkasına devir edilemez.

İzin belgeleri herhangi bir sebeple iptal olunanların ekilmişhaşhaş tarlaları masrafı üreticiye ait olmak kaydıyla ilgili kuruluş adına herhangi bir bedel ödenmeksizin toplatılır veya imha ettirilir.

4 üncü madde hükümlerine göre veya kaçakçılık suçlarının herhangi birisinden veya Türk Ceza Kanununun ilgili maddelerine göre kesinleşmiş mahkümiyeti bulunanlara, bu mahkümiyetleri afla ortadan kalkmış olsa bile, izin belgesi verilemez; verilmiş ise iptal edilir.

İzin belgesi verilmesinden sonra yukarıdaki fıkrada yazılı suçlardan biri ile mahküm olanların bu mahkümiyetleri kesinleştiğinde izin belgeleri iptal edilir.

İzinsiz Haşhaş Ekimi Hapis Cezası

İzinsiz olarak haşhaş ekimi yapan kişi bir yıldan beş yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu madde kapsamında ekim yapma ibaresinden, tohumun toprağa ekilmesinden ürünün hasadına kadarki süreç anlaşılır.

İzin Alınan Yer Haricinde Haşhaş Ekiminin Cezası

Burada izin alınmış olsa bile izin alınan bölgeden çıkıp başka bir yerde ekim yapılmış olması halinde bu suç türü vücut bulmaktadır. Buna göre;

İzin almış olmakla birlikte, bilerek belgesinde belirtilen alandan fazla yerde veya izin belgesinde kayıtlı yerden başka yerde haşhaş ekimi yapan kişi altı aydan üç yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılır.

Ham Afyon Üretiminin Cezası

Buradan anlaşılması gereken artık suç tipinde haşhaş ekilmesinden ziyade afyon üretimine başlanmış olmasıdır. Bu durumda İzinsiz ham afyon üretenler, Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre cezalandırılır.

İlgili Makaleler :

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Bir Yorum Yazın

Hukuki Danışmanlık Ücretlidir. İletişim ve Randevu için arayabilirsiniz.
× Whatsapp