Hürriyet Mahallesi, Kız Kalesi Sokak No:3 İç Kapı: 2, 34403 Kâğıthane/İstanbul
trenfrdearruroja

İhalenin Feshi Davası

26.05.2020
İhalenin Feshi Davası

İhale ve ihalenin bozulması içtihatları hususunda Yargıtay’ın vermiş olduğu yeni sayılabilecek kararlarında satış bedelinin malın muhammen bedelinin üzerinde olması halinde borçlu tarafından artık ihalenin feshinin istenemeceğini hukuki yararın bulunmadığı gerekçesine yer vermiştir. Eskiden borçlu kaç liraya satılırsa satılsın, ihalenin feshi davasını herhangi bir usulsüzlüğe dayanarak bozabiliyordu. Şimdi Yargıtay, usul yönünden aktif dava ehliyeti yokluğu, hukuki yarar yokluğu nedeniyle borçluların veya borçlu vekillerinin açtığı ihalenin feshi taleplerini reddetmektedir. Tetkik hakiminin ilk baktığı unsur, mala ne kadar muhammen biçilmiş ise bunu tespitini yapıyor. Gerçek bedel üzerinden satışı yapılmış diyerek hukuki yarar yokluğunu belirtmektedir.  Ancak belirtmek gerekir ki, kamu düzeni ile alakalı bir usulsüz varsa Yargıtay yine bedelinin üstünde satılsa dahi ihalenin feshi talebinin incelenmesine karar veriyor. Örnek olarak, kıymet takdirinin geçerlilik süresi 178/A ‘ya göre 2 yıl süredir. Eğer bu süre geçtikten sonra mal o bedelin üstünde satılmışsa diyor ki burada inceleme yapılması gerekiyor çünkü kamu düzeni ile ilgili bu bedelin geçerlilik süresi şeklindedir. Bir başka örnek ise, alacaklının satış isteme hakkı düşmüş ise yani haciz kararı tarihinden 1 yıl geçtikten sonra alacaklı satış avansı yatırıp satış istemişse memurda bunu reddetmesi gerekirken kabul edip satışa çıkarmışsa değerinin 10 mislinede dahi satılsa ihalenin feshine konu olabilecektir.

Katma Değer Vergisi ( KDV ) Kanunu 17/r maddesinde bir taşınmazın, bir fabrikanın, otel gibi bir işletmenin varlığında 2 yıldan beri kayıtlı olan bir taşınmaz satışa çıkarılmışsa bunlardan KDV alınmaz. Bu işletmelerin değerleri milyonlarca lira olduğu için yüzde 18 KDV büyük önem taşıyor.  Şimdi icra memurlarının aslında hazırladıkları satış ilanında “Not: Bu satış yüzde 18 KDV ‘ye tabi değildir. Alıcı yüzde 18 KDV ödemeyecektir. ” şeklinde kaydı koyması gerekmektedir. Bu kaydı koymadan yüzde 18 KDV ‘ye tabi olacağını belirterek satışı hazırlayıp taraflara tebliğ edilmişse eskiden kamu düzeni ile alakalı kabul edilip ihale yapıldıktan sonra borçlu ihalenin feshi sebebi olarak bunu ileri sürebiliyordu. Ancak şimdi Yargıtay yeni kararında satış ilanını alan borçlu veya vekili bu kaydın bulunmadığını görüpte 7 gün içinde icra mahkemesinde satış ilanının iptalini sağlamamış ihalenin yapılmasını bekleyip bunu ihalenin sebebi olarak ileri sürmüşse artık bunu Yargıtay kabul etmiyor. Yargıtay bu durumu usulsüzlük olarak kabul ediyor ama satıştan önceki usulsüzlük olduğu gerekçesiyle satıştan sonra ileri sürülemeyeceği yönünde karar vermiştir. Bu yönüyle çok önemli bir karardır. Borçlu vekili arkadaşlar bu sebeple satış ilanını alır almaz satışın durdurulmasını ve satış ilanının yeniden yapılmasını isteyeceklerdir.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Bir Yorum Yazın

Hukuki Danışmanlık Ücretlidir. İletişim ve Randevu için arayabilirsiniz.
× Whatsapp